Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Raje podatkowe

Raje podatkowe

Ze skutkiem od dnia 1 sierpnia 2010 r. Kancelaria Prawna Skarbiec, uzyskała od rządu Anguilli - położonego na Morzu Karaibskim terytorium zamorskiego Wielkiej Brytanii - status tzw. Overseas Agent, który uprawnia kancelarię do wpisywania spółek do bezpośrednio rejestru handlowego Anguilli.

Uprawnienia jakie nadano Kancelarii w tym zakresie umożliwiają dokonywanie tej czynności bezpośrednio w systemie informatycznym rejestru handlowego Anguilli, bez pośrednictwa jakiekolwiek sądu rejestrowego czy organu administracji. Oznacza to, że jesteśmy w stanie powoływać spółki w trybie natychmiastowym, przez dwadzieścia cztery godziny dziennie, siedem dni w tygodniu.

Ze względu na całkowity brak podatku od obrotu i podatku dochodowego dla spółek typu IBC, Anguilla to idealne miejsce do tworzenia osób prawnych zajmujących się handlem międzynarodowym oraz podmiotów pełniących rolę holdingową w ramach grupy kapitałowej. Miejscowe regulacje umożliwiają również nadanie spółce kształtu prywatnego funduszu inwestycyjnego, w którym może uczestniczyć do stu inwestorów. Zarówno inwestycje takiego funduszu, jak i wypłaty z jego zysków są na Anguilli zwolnione z podatku dochodowego.

Podstawowe informacje na temat Anguilli

Anguilla jest Brytyjskim Terytorium Zamorskim na Morzu Karaibskim, położonym około 950 mil na południowy wschód od Miami, na wschód od Puerto Rico oraz Brytyjskich Wysp Dziewiczych oraz na północ od francusko-holenderskiej wyspy St. Martin/St. Maarten.

Wielka Brytania jest odpowiedzialna za sprawy zagraniczne wyspy oraz za jej obronę. Natomiast lokalna Rada Legislacyjna odpowiada za sprawy wewnętrzne. Anguilla posiada stabilne społeczeństwo z trwałą demokracją.

System prawny Anguilli

System prawny Anguilli jest oparty na Konstytucji Anguilli z 1982 r., lokalnym ustawach i angielskim common law. Precedensy wywodzące się z prawa angielskiego są uznawane przez miejscowe sądy za wiążącą wykładnię prawa.

Począwszy od 1994 roku Anguilla przyjęła kilka ustaw w zakresie prawa korporacyjnego i prawa rynku kapitałowego, które umożliwiają między innymi tworzenie międzynarodowych spółek biznesowych (IBC), spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, trustów i banków offshore. W 2004 roku Anguilla wprowadziła również ustawodawstwo regulujące działalność funduszy inwestycyjnych, prywatnych firm ubezpieczeniowych (captive insurance) oraz spółek z wydzielonymi komórkami (PCC), a w 2008 r. - ustawę zezwalającą na powoływanie fundacji prywatnych.

Dla miejscowych spółek prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie zagranicą, Anguilla jest jurysdykcją całkowicie neutralną podatkowo, gdyż miejscowe władze nie nakładają żadnego podatku na dochody takich spółek. W Anguilli nie ma również kontroli dewizowej. Nie ma więc potrzeby uzyskiwania żadnego pozwolenia na transfer dywidend, odsetek, tantiem i innych zysków ani na repatriację kapitału

Maksymalnie odformalizowana jest także struktura wewnętrzna takich spółek. Nie ma wymogu składania sprawozdań finansowych, ani audytowania ksiąg rachunkowych. Nie ma również wymogu umieszczania informacji o dyrektorach i udziałowcach spółki w rejestrze publicznym. Za wyjątkiem pierwszego zgromadzenia organizacyjnego, zgromadzenia wspólników nie muszą być zwoływane, zaś posiedzenia zarządu mogą mieć miejsce gdziekolwiek na świecie, bądź też mogą być odbywane za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami

Anguilla zawarła umowy o wymianie informacji podatkowych z (tzw. Tax Information Exchange Agreements; TIEAs) z Australią, Danią, Wyspami Owczymi, Finlandią, Niemcami, Grenlandią, Islandią, Irlandią, Niderlandami, Nową Zelandią, Norwegią, Szwecją, Wielką Brytanią (stan z dnia 10 listopada 2010 r.).

>>> POWRÓT do zestawienia rajów podatkowych

>>> WIĘCEJ informacji na temat Anguilli (w języku angielskim)

WIĘCEJ PUBLIKACJI KANCELARII PRAWNEJ SKARBIEC

pdf

Pobierz wszystkie publikacje jako archiwum ZIP.

Minimalne podatki maksymalna poufność

Łatwe i poufne rejestrowanie spółek cudzoziemcom; korzystne zwolnienia i ulgi podatkowe bądź niskie podatki. Takich rajów na świecie jest jeszcze sporo.

Raj na ziemi

Zagadnienie optymalizacji podatkowej przy zastosowaniu rajów podatkowych budzi w opinii publicznej szereg kontrowersji. Częściowo dlatego, ze kojarzy się ono z „praniem brudnych pieniędzy” i działalnością poniekąd na bakier z prawem i daleką od etyki. Na temat tych stref krąży nieskończonac ilość mitów, często w żaden sposób nie przystających do rzeczywistości.

Księgi wieczyste online czyli cała prawda o twoim majątku

W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości możliwość przeglądania ksiąg wieczystych przez Internet to „ułatwienie, które odczuwa i z którego korzystać może wiele tysięcy osób dziennie”. Jednak w rzeczywistości jest to również wielkie zagrożenie dla prywatności osób, które dotąd mogły uważać inwestycje w nieruchomości za pewną możliwość dyskretnego lokowania kapitału.

Optymalizacja podatkowa w polskich spółkach giełdowych

Przez długi czas rozwiązania z zakresu międzynarodowej optymalizacji podatkowej dostępne były wyłącznie dla nielicznej elity najbogatszych inwestorów. Jednak obecnie profesjonalni inwestorzy używają ich do minimalizacji zobowiązań podatkowych nawet w przypadku portfeli, których wartość nie przekracza kilku milionów złotych.

Liechtenstein lepszy od Warszawy

Offshoringowa fundacja prywatna to jedna z najciekawszych i bardziej opłacalnych formuł planowania finansowego dla zamożnych.

Raje podatkowe– czyli jak legalnie nie płacić podatków

Benjaminowi Franklinowi przypisuje się powiedzenie, że w życiu pewne są tylko śmierć i podatki. W rzeczywistości, między podatkami a śmiercią istnieje kilka istotnych różnic. Po pierwsze, w przeciwieństwie do podatków, śmierć nie staje się bardziej dotkliwa wraz z każdą kadencją parlamentu. Po drugie, podatki nie umierają, a śmierć bywa opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn. Po trzecie,umieramy tylko raz, a podatki musimy płacić co roku...

Publikacje tematyczne związane z działem

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012