Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Raje podatkowe

Zakładanie spółek na Gibraltarze

Gibraltar to półwysep usytuowany na południowym krańcu Hiszpanii. Jego powierzchnia wynosi ok. 7 km2, a populacja - ok. 30 000 mieszkańców.

 

Gibraltar jest terytorium zależnym Wielkiej Brytanii i stanowi tzw. Kolonię Koronną, co oznacza, że posiada własną administrację, która zajmuje się jednak jedynie polityką wewnętrzną. Wielka Brytania zaś odpowiada zarówno za sprawy obronności i polityki zagranicznej, jak i bezpieczeństwo wewnętrzne.

Według raportu wywiadowczego "Jane's Country Risk" (2008) Gibraltar jest piątą najbardziej stabilną jurysdykcją na świecie, co jest pozycją wyższą niż jakiegokolwiek innego terytorium Korony Brytyjskiej (Zjednoczone Królestwo Anglii i Walii jest "dopiero" ósme na świecie).

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że na mocy art. 227 par. 4 Traktatu Rzymskiego Gibraltar stał się członkiem Unii Europejskiej, jako terytorium, za którego politykę zagraniczną odpowiedzialne jest państwo członkowskie. Dzięki takiemu statusowi Gibraltar może korzystać z większości swobód związanych z członkostwem w Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

W świetle prawa polskiego jedną z zalet takiego statusu jest możliwość nabywania nieruchomości oraz udziałów i akcji w spółkach posiadających nieruchomości, bez konieczności uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które jest wymagalne w przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemca spoza strefy EOG. Zezwolenia takie muszą posiadać spółki z prawie wszystkich innych "rajów podatkowych", w tym również takich, które są położone w geograficznych granicach Europy, ale nie mają statusu przedsiębiorców EOG (m.in. Wyspa Man czy Wyspa Jersey).

Z drugiej strony, Gibraltar nie jest częścią unii celnej między państwami Unii Europejskiej, ani nie stosują się do niego wspólnotowe przepisy odnośnie podatku VAT.

Opodatkowanie spółek w Gibraltarze

Choć od niedawna w Gibraltarze obowiązuje powszechny podatek dochodowy od osób prawnych, obliczany według stawki 10 proc., to należy jednak pamiętać, iż jest on pobierany według zasady terytorialnej, a więc wyłącznie od dochodu uzyskanego w Gibraltarze (ang. "income accruing in, derived from or received in Gibraltar"). Tylko w wypadku, jeśli podatnik jest stałym mieszkańcem Gibraltaru, podatek jest również naliczany od pewnych dochodów uzyskanych lub otrzymanych w innym miejscu niż Gibraltar.

W świetle powyższego, jeśli spółka z siedzibą na Gibraltarze uzyskuje dochody poza terytorium Gibraltaru, nie będzie płacić tutaj żadnego podatku dochodowego, poza wyjątkami ściśle określonymi przepisami prawa.

Dodatkowo, Gibraltar oferuje dalsze, interesujące korzyści podatkowe. Nie istnieją tutaj podatki od zysków kapitałowych, spadków i darowizn, ani zysków z rachunków oszczędnościowych. Brak jest także podatku od sprzedaży lub podatku VAT. Gibraltar nie pobiera podatków u źródła w związku z wypłacaniem przez spółki gibraltarskie dywidend bądź pożyczek.

Jeszcze dalej idące ograniczenia w opodatkowaniu odnoszą się do spółki, która ma siedzibę rejestrową w Gibraltarze, ale nie jest rezydentem podatkowym Gibraltaru, a więc nie prowadzi tutaj działalności (tzw. nonresident company; dalej: NRC), gdyż spółka taka jest całkowicie wolna od podatku dochodowego za wyjątkiem dochodu, który osiągnie na terytorium Gibraltaru.

Gibraltar oferuje swoim podatnikom wiążące interpretacje podatkowe, które wydaje lokalny Commissioner of Income Tax. Wykorzystanie ich zwiększa bezpieczeństwo prawne wszelkich konstrukcji prawnych opierających się o podmioty inkorporowane w Gibraltarze.

Gibraltar non-resident companies

Przepisy prawa spółek na Gibraltarze są w dużej mierze oparte na prawie spółek obowiązującym w Wielkiej Brytanii. Co do zasady regulacje te są także zbliżone do regulacji odnoszących się do działalności spółek kapitałowych prawa polskiego.

Spółka musi mieć co najmniej jednego członka zarządu (Director) i co najmniej jednego udziałowca. Członkowie zarządu i udziałowcy spółek nie mają obowiązku przekazywać do rejestru handlowego informacji o tym, kto jest tzw. rzeczywistym beneficjentem spółki, a więc czy w konkretnym wypadku działają we własnym imieniu i na własną rzecz, czy też może działają na zlecenie powiernicze (jako tzw. nominees) osób trzecich. Dlatego też spółki kapitałowe prawa Gibraltaru charakteryzuje bardzo wysoki poziom poufności, który jest gwarantowany przez prawo i traktowany wyjątkowo poważnie przez lokalne władze. Dane beneficjenta mogą zostać ujawnione przez lokalnego administratora spółki tylko i wyłącznie w wykonaniu orzeczenia Sądu Najwyższego Gibraltaru (Supreme Court of Gibraltar), w wypadku jeśli spółka zaangażowana jest w działalność przestępczą.

Funkcję dyrektora i udziałowca spółki może pełnić nie tylko osoba fizyczna, ale także również inna spółka. Członkiem zarządu oraz udziałowcem może być ten sam podmiot. Dlatego też, zamiast odwoływać się do konstrukcji powierniczych, można założyć spółkę offshore, której właścicielem i udziałowcem będzie klient. Dzięki temu klient może kontrolować funkcję udziałowca i dyrektora spółki z wyłączeniem jakichkolwiek powierników, a jednocześnie nie będzie ujawniał swojego nazwiska w dokumentacji spółki.

Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami

Gibraltar zawarł umowy o wymianie informacji podatkowych z (tzw. Tax Information Exchange Agreements; TIEAs) z Australią, Austria, Belgią, Danią, Wyspami Owczymi, Finlandią, Francją, Niemcami, Grenlandią, Islandią, Irlandią, Niderlandami, Nową Zelandią, Norwegią, Portugalią, Szwecją, Wielką Brytanią, Stanami Zjednoczonymi (stan z dnia 10 listopada 2010 r.).

Publikacje tematyczne związane z działem

 

 

Raje podatkowe

Łatwe i poufne rejestrowanie spółek cudzoziemcom; korzystne zwolnienia i ulgi podatkowe bądź niskie podatki. Takich rajów na świecie jest jeszcze sporo.

Minimalne podatki maksymalna poufność

Raj na ziemi

Zagadnienie optymalizacji podatkowej przy zastosowaniu rajów podatkowych budzi w opinii publicznej szereg kontrowersji. Częściowo dlatego, ze kojarzy się ono z „praniem brudnych pieniędzy” i działalnością poniekąd na bakier z prawem i daleką od etyki. Na temat tych stref krąży nieskończonac ilość mitów, często w żaden sposób nie przystających do rzeczywistości.

Raj na ziemi

Legalna optzmaliyacja podatkowa

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje możliwości skorzystania z możliwości rajów podatkowych w sposób całkowicie legalny i zgody z przepisami polskiego prawa krajowego, które w żaden sposób nie zabrania współpracy z podmiotami mającymi siedzibę w krajach stosujących tak zwaną "szkodliwą konkurencję podatkową".

Wywiad z Robertem Nogackim, właścicielem Kancelarii Prawnej Skarbiec.Biz

Fakty i mity na temat rajów podatkowych

Międzynarodowe planowanie podatkowe to opcja, którą warto rozważyć w każdym wypadku, gdy kiedy spodziewamy się uzyskać większe przychody. Jak jednak widać z przykładów omówionych w niniejszym artykule, nie da się jej stosować bez znajomości lokalnych przepisów podatkowych i ograniczeń dewizowych.

Fakty i mity na temat rajów podatkowych

Raje podatkowe a inwestycje kapitalowe

Niejednokrotnie już na etapie tworzenia spółki, pojawia się pytanie, w jaki sposób przygotować się na przyszłą realizację zysków z planowanej przez spółkę inwestycji, która może nastąpić za kilka lat np. w drodze sprzedaży udziałów zewnętrznemu inwestorowi. W takiej sytuacji dotychczasowi udziałowcy zobowiązani będą uiścić podatek od dochodu związanego ze zbyciem udziałów. Niejednokrotnie może on stanowić bardzo znaczącą kwotę (szczególnie jeśli udziały były pierwotnie obejmowane "po nominalne", a więc za kwotę nie przekraczającą łącznie 5-50 tys. zł).

Wykorzystanie rajów podatkowych do obniżenia opodatkowania inwestycji kapitałowych

Podatki - lepiej nie płacić niż płacić

Co zrobić, żeby płacić niższe podatki? Nad tym pytaniem często zastanawiają się przedsiębiorcy, gdyż podatki zazwyczaj stanowią znaczny koszt w działalności przedsiębiorstwa.

Czy wolno nie płacić podatków?

Bezpeiczeństwo rajów podatkowych

Wszystko zależy od tego jaką dokładnie jurysdykcję wybierzemy. Kraje uznawane za "raje podatkowe" stanowią ponad połowę listy dziesięciu najbardziej stabilnych i bezpiecznych terytoriów na świecie.

Czy korzystanie z "rajów podatkowych" jest bezpieczne?

Majątek w księgach wieczystych

W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości możliwość przeglądania ksiąg wieczystych przez Internet to „ułatwienie, które odczuwa i z którego korzystać może wiele tysięcy osób dziennie”. Jednak w rzeczywistości jest to również wielkie zagrożenie dla prywatności osób, które dotąd mogły uważać inwestycje w nieruchomości za pewną możliwość dyskretnego lokowania kapitału.

Księgi wieczyste online czyli cała prawda o twoim majątku

Optymalizacja na giełdzie

Przez długi czas rozwiązania z zakresu międzynarodowej optymalizacji podatkowej dostępne były wyłącznie dla nielicznej elity najbogatszych inwestorów. Jednak obecnie profesjonalni inwestorzy używają ich do minimalizacji zobowiązań podatkowych nawet w przypadku portfeli, których wartość nie przekracza kilku milionów złotych.

Optymalizacja w polskich spółkach giełdowych

Liechtenstein - raj podatkowy

Offshoringowa fundacja prywatna to jedna z najciekawszych i bardziej opłacalnych formuł planowania finansowego dla zamożnych.

Liechtenstein lepszy od Warszawy

Wywiady dot. optymalizacji podatkowej

"Nie boimy się ciężaru podejmowania decyzji" - z Robertem Nogackim, partnerem zarządzającym Kancelarią Prawną Skarbiec R. Nogacki Sp. k. rozmawiała Katarzyna Mazur.

"Podstawowym wrogiem każdego przedsiębiorcy jest aparat przymusu państwowego" - Rozmowa z mecenasem Robertem Nogackim z Kancelarii Prawnej Skarbiec

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012