Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Raje podatkowe

Zakładanie spółek w Hongkongu

Hongkong jest dawnym Terytorium Zależnym Wielkiej Brytanii, posiadającym populację około siedmiu milionów mieszkańców. Przez całą drugą połowę XX wieku ten położony w strategicznym punkcie Azji port należał do ścisłej czołówki najszybciej rozwijających się gospodarek świata.

 

Między rokiem 1961 a 1997 produkt krajowy brutto Hong Kongu wzrósł 180 razy. Przez piętnaście kolejnych lat Hongkong był liderem światowego rankingu wolności ekonomicznej (Index of Economic Freedom).

Po 1 lipca 1997 roku Hongkong stał się specjalnym regionem administracyjnym Republiki Ludowej Chin. Na podstawie Wspólnej Deklaracji (Joint Declarationa) podpisanej przez Chiny i Wielką Brytanię system socjalny, prawny i ekonomiczny Hongkongu pozostanie bez zmiany przez kolejne 50 lat od chwili przekazania kontroli nad tą enklawą. Pod koncepcją "jednego kraju, dwóch systemów" chiński rząd dotrzymał obietnicy nie ingerowania w autonomię Hongkongu.

Po zjednoczeniu z Chinami, Specjalny Region Administracyjny Hongkong utrzymał reputację jako międzynarodowe centrum finansowe oraz stolica usług i biznesu w rejonie azjatyckim. Jego rynek papierów wartościowych jest siódmym największym rynkiem na świecie (po m.in. NYSE, Tokio, NASDAQ oraz Londynie). W styczniu 2015 r. kapitalizacja giełdy w Hong Kongu wynosiła 3,23 biliona dolarów.

Port w Hongkongu przyjmuje więcej kontenerów niż jakikolwiek port na świecie. Lotnisko w Hongkongu było zawsze uważane za jedno z najlepszych i również jedno z największych lotnisk na świecie, zarówno pod względem cargo, jak i ilości pasażerów.

Hongkong wprowadził prosty system podatkowy, który nakłada podatek dochodowy w oparciu o zasadę terytorialną, co oznacza, że zyski pochodzące ze sprzedaży lub usług uzyskane poza terytorium Hongkongu co do zasady nie podlegają opodatkowaniu. Dzięki bardzo korzystnym umowom o unikaniu podwójnego opodatkowania, które Hongkong zwarł z Chińską Republiką Ludową, Belgią i Luksemburgiem, spółki zarejestrowane w Hongkongu stanowią doskonały instrument do pośredniczenia w obrocie handlowym między Unią Europejską a Chinami. Mogą służyć również za podmiot holdingowy do inwestycji kapitału europejskiego w Chinach.

Dodatkowo, należy podkreślić, iż Hongkong zapewnia wysoki poziom tajemnicy bankowej oraz nie stosuje automatycznej wymiany informacji podatkowych z Unią Europejską, co do oszczędności zgromadzonych w Hongkongu przez obywateli Unii Europejskiej. Jednocześnie, lokalna administracja nie nakłada żadnych restrykcji na obrót dewizowy, co pozwala na swobodny odbiór i przelew kapitału.

Zasady działania spółek kapitałowych w Hongkongu

Wymogi dotyczące założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są proste - wystarczy jeden udziałowiec, jeden członek zarządu, a minimalny kapitał zakładowy to zaledwie 1 HKD (jednakże, w przypadku jeśli jedynym udziałowcem miałaby zostać osoba fizyczna, to rekomendowane jest, aby udziałowców było co najmniej dwóch).

Co więcej, Hongkong wprowadził prosty system podatkowy, którego postawą jest podatek dochodowy pobierany w oparciu o zasadę terytorialności, co oznacza, że dywidendy, zyski kapitałowe i zyski pochodzące ze sprzedaży lub usług uzyskane poza terytorium Hongkongu co do zasady nie podlegają opodatkowaniu. Hongkong nie nakłada również restrykcji na wymianę walut, co pozwala na swobodny odbiór i przelew kapitału.

Z drugiej strony wszystkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działające w Hongkongu muszą przygotować roczne zeznanie podatkowe podlegające audytowi (obowiązek ten generuje koszty księgowe związane z administrowaniem spółką) a informacje dotyczące udziałowców i członków zarządu są publicznie dostępne. To jednak znaczy również, że spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa Hongkongu są bardziej przejrzyste i dlatego też są dobrze postrzegane przez zagranicznych klientów.

Należy również podkreślić, że trudności związane z ujawnieniem udziałowców i członków zarządu można przezwyciężyć, powołując tzw. powierniczych dyrektorów i powierniczych udziałowców z grona miejscowych adwokatów i biegłych rewidentów, bądź też samodzielnie zakładając tego rodzaju strukturę powierniczą.

Opodatkowanie

Jak wskazano powyżej system podatkowy Hongkongu opiera się na zasadzie terytorialności, co oznacza, że tylko dochód pochodzący ze źródeł zlokalizowanych na terytorium Hongkongu podlega opodatkowaniu. Podatek dochodowy wynosi w tym wypadku 16,5% od dochodu netto.

Natomiast dochód pochodzący z działalności prowadzonej poza Hongkongiem może się cieszyć całkowitym zwolnieniem od podatków.

Nie ma podatku od zysku zakumulowanego ani od dywidendy.

Podatek spadkowy został całkowicie zniesiony 11 lutego 2005 roku.

Nie ma również podatku od zysków kapitałowych i dochodu z odsetek.

Klienci zagraniczni mogą wykorzystywać spółki w Hongkongu do działalności handlowej, uzyskiwać dochód z zagranicy, oraz posiadać kapitał w postaci udziałów spółek, depozytów bankowych, własności, patentów czy np. praw do eksploatacji złóż.

Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami

Hong Kong jest stroną umów o unikaniu podwójnego opodatkowania m.in. z Belgią, Chinami, Luksemburgiem i Tajlandią oraz z Wielką Brytania, ZEA, Szwajcarią, Portugalią, Nową Zelandią, Maltą, Czechami i Francją.

Publikacje tematyczne związane z działem

 

 

Monako

Księstwo Monako jest prawdziwym rajem na ziemi dla tych, którzy preferują modne życie, ciepły klimat, wyśmienite jedzenie i wspaniałe widoki. To także doskonałe miejsce dla tych, którzy nie lubią płacić podatków. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie podlegają bowiem obowiązkowi odprowadzania podatku dochodowego. Księstwo nie pobiera od osób fizycznych podatku od nieruchomości oraz podatku od zysków kapitałowych. Jest tylko jeden warunek – należy uzyskać status rezydenta podatkowego Księstwa Monako.

Życie na bogato w Monako – optymalne rozwiązanie

Optymalne wakacje w raju (cykl)

Część I: Anguilla i Hongkong

Wobec coraz wyższych obciążeń podatkowych wprowadzanych w Polsce, a związanych (pośrednio lub bezpośrednio) z poszukiwaniem pieniędzy przez partię rządzącą na bieżące wydatki, interesującym rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorców jest przeniesienie swojej aktywności gospodarczej do „rajów podatkowych”.

Część II: Makau

Makau, powszechnie znane jako „Las Vegas Azji”, uważane jest za raj podatkowy z powodu korzystnej struktury podatkowej (dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i prawnych). W 2002 roku rząd Makau uchwalił ustawę, która oficjalnie zalegalizowała hazard oraz kasyna offline. Natomiast w 2003 r. zalegalizowano hazard online.

Część III: Księstwo Luksemburg

Księstwo Luksemburg to małe państwo położone w Europie Zachodniej, które jest jednym z najbardziej liczących się na świecie ośrodków finansowych. Chociaż nie jest typowym rajem podatkowym, to z uwagi na przepisy prawne oraz system podatkowy jest atrakcyjnym miejscem dla zagranicznych inwestorów.

Część IV: Seszele

Seszele to nie tylko piękne wyspy i często wybierany kierunek wakacyjnych wyjazdów, lecz także popularne miejsce do zakładania zagranicznych spółek typu offshore. Chociaż Seszele są niezawisłą republiką demokratyczną, która uzyskała niepodległość od Wielkiej Brytanii w roku 1976, to pozostają członkiem brytyjskiej Wspólnoty Narodów, na czele której stoi Elżbieta II, i nie podlegają żadnej władzy Korony Brytyjskiej. Dlatego też nie są podporządkowane Dyrektywie Unii Europejskiej w przedmiocie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie odsetek w odróżnieniu od rajów podatkowych powiązanych z państwami członkowskimi UE (głównie ze Zjednoczonym Królestwem i jego terytoriami zamorskimi).

Część V: Federacja Saint Kitts i Nevis

Federacja Saint Kitts i Nevis jest monarchią konstytucyjną położoną na Morzu Karaibskim, na czele której stoi brytyjski monarcha reprezentowany przez gubernatora generalnego. Federacja ta jest najmniejszym państwem w obu Amerykach. Ze względu na ścisłe powiązanie z Koroną Brytyjską, należy ją uznać za jurysdykcję stabilną, o wysokim poziomie legislacji.

Raje podatkowe

Łatwe i poufne rejestrowanie spółek cudzoziemcom; korzystne zwolnienia i ulgi podatkowe bądź niskie podatki. Takich rajów na świecie jest jeszcze sporo.

Minimalne podatki maksymalna poufność

Raj na ziemi

Zagadnienie optymalizacji podatkowej przy zastosowaniu rajów podatkowych budzi w opinii publicznej szereg kontrowersji. Częściowo dlatego, ze kojarzy się ono z „praniem brudnych pieniędzy” i działalnością poniekąd na bakier z prawem i daleką od etyki. Na temat tych stref krąży nieskończonac ilość mitów, często w żaden sposób nie przystających do rzeczywistości.

Raj na ziemi

Legalna optymalizacja podatkowa

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje możliwości skorzystania z możliwości rajów podatkowych w sposób całkowicie legalny i zgody z przepisami polskiego prawa krajowego, które w żaden sposób nie zabrania współpracy z podmiotami mającymi siedzibę w krajach stosujących tak zwaną "szkodliwą konkurencję podatkową".

Wywiad z Robertem Nogackim, właścicielem Kancelarii Prawnej Skarbiec.Biz

Fakty i mity na temat rajów podatkowych

Międzynarodowe planowanie podatkowe to opcja, którą warto rozważyć w każdym wypadku, gdy kiedy spodziewamy się uzyskać większe przychody. Jak jednak widać z przykładów omówionych w niniejszym artykule, nie da się jej stosować bez znajomości lokalnych przepisów podatkowych i ograniczeń dewizowych.

Fakty i mity na temat rajów podatkowych

Raje podatkowe a inwestycje kapitalowe

Niejednokrotnie już na etapie tworzenia spółki, pojawia się pytanie, w jaki sposób przygotować się na przyszłą realizację zysków z planowanej przez spółkę inwestycji, która może nastąpić za kilka lat np. w drodze sprzedaży udziałów zewnętrznemu inwestorowi. W takiej sytuacji dotychczasowi udziałowcy zobowiązani będą uiścić podatek od dochodu związanego ze zbyciem udziałów. Niejednokrotnie może on stanowić bardzo znaczącą kwotę (szczególnie jeśli udziały były pierwotnie obejmowane "po nominalne", a więc za kwotę nie przekraczającą łącznie 5-50 tys. zł).

Wykorzystanie rajów podatkowych do obniżenia opodatkowania inwestycji kapitałowych

Podatki - lepiej nie płacić niż płacić

Co zrobić, żeby płacić niższe podatki? Nad tym pytaniem często zastanawiają się przedsiębiorcy, gdyż podatki zazwyczaj stanowią znaczny koszt w działalności przedsiębiorstwa.

Czy wolno nie płacić podatków?

Bezpeiczeństwo rajów podatkowych

Wszystko zależy od tego jaką dokładnie jurysdykcję wybierzemy. Kraje uznawane za "raje podatkowe" stanowią ponad połowę listy dziesięciu najbardziej stabilnych i bezpiecznych terytoriów na świecie.

Czy korzystanie z "rajów podatkowych" jest bezpieczne?

Majątek w księgach wieczystych

W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości możliwość przeglądania ksiąg wieczystych przez Internet to „ułatwienie, które odczuwa i z którego korzystać może wiele tysięcy osób dziennie”. Jednak w rzeczywistości jest to również wielkie zagrożenie dla prywatności osób, które dotąd mogły uważać inwestycje w nieruchomości za pewną możliwość dyskretnego lokowania kapitału.

Księgi wieczyste online czyli cała prawda o twoim majątku

Optymalizacja na giełdzie

Przez długi czas rozwiązania z zakresu międzynarodowej optymalizacji podatkowej dostępne były wyłącznie dla nielicznej elity najbogatszych inwestorów. Jednak obecnie profesjonalni inwestorzy używają ich do minimalizacji zobowiązań podatkowych nawet w przypadku portfeli, których wartość nie przekracza kilku milionów złotych.

Optymalizacja w polskich spółkach giełdowych

Liechtenstein - raj podatkowy

Offshoringowa fundacja prywatna to jedna z najciekawszych i bardziej opłacalnych formuł planowania finansowego dla zamożnych.

Liechtenstein lepszy od Warszawy

Wywiady dot. optymalizacji podatkowej

"Nie boimy się ciężaru podejmowania decyzji" - z Robertem Nogackim, partnerem zarządzającym Kancelarią Prawną Skarbiec R. Nogacki Sp. k. rozmawiała Katarzyna Mazur.

"Podstawowym wrogiem każdego przedsiębiorcy jest aparat przymusu państwowego" - Rozmowa z mecenasem Robertem Nogackim z Kancelarii Prawnej Skarbiec

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012