Wersja j臋zykowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Raje podatkowe

Lista raj贸w podatkowych

Poj臋cie "raj贸w podatkowych" nie doczeka艂o si臋 jednoznacznej definicji, w zwi膮zku z czym tak偶e lista raj贸w podatkowych mo偶e r贸偶ni膰 si臋 w zale偶no艣ci od kryteri贸w uwzgl臋dnionych przy dokonywaniu oceny.

Definicje

Najbardziej znan膮 definicj臋 "raj贸w podatkowych" sformu艂owa艂a Organizacja Wsp贸艂pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Zgodnie z wytycznymi OECD z 1998 r. cztery kluczowe kryteria do uznania danej jurysdykcji za raj podatkowy to:

  1. brak podatku dochodowego, albo podatek dochodowy o czysto nominalnym charakterze;
  2. brak efektywnej wymiany informacji podatkowych z innymi pa艅stwami;
  3. brak transparentno艣ci;
  4. brak istotnych dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do wprowadzenia efektywnej wymiany informacji podatkowych z innymi pa艅stwami oraz transparentno艣ci.

Raje podatkowe
w prawie polskim

W prawie polskim nie u偶ywa si臋 poj臋cia "raje podatkowe", ale "kraje i terytoria stosuj膮ce szkodliw膮 konkurencj臋 podatkow膮". Lista takich terytori贸w jest publikowana przez Ministra Finans贸w. Ostatnia taka lista zosta艂a opublikowana w 2005 r. i wci膮偶 obowi膮zuje, cho膰 jest ju偶 mocno nieaktualna.

Warto pami臋ta膰, 偶e prawo polskie nie przewiduje 偶adnego zakazu prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej we wsp贸艂pracy z firm膮 z "raju podatkowego", a pewne ograniczenia jakie nak艂ada prawo dewizowe na zak艂adanie przez rezydent贸w Polski sp贸艂ek w tzw. pa艅stwach trzecich, s膮 艂atwe do przezwyci臋偶enia.

Lista raj贸w podatkowych

Bior膮c pod uwag臋 kompleksowy zestaw czynnik贸w uwa偶amy, i偶 poj臋cie "raje podatkowe" mo偶na zastosowa膰 w szczeg贸lno艣ci do terytori贸w wskazanych poni偶ej. Jednak偶e, zapoznaj膮c si臋 z poni偶sz膮 list膮, warto te偶 pami臋ta膰, 偶e prawie ka偶dy kraj na 艣wiecie bywa "rajem podatkowym" w pewnych aspektach prowadzenia dzia艂alno艣ci (w tym r贸wnie偶, do niedawna takim "rajem podatkowym" by艂a tak偶e Polska - w odniesieniu do sp贸艂ek komandytowo-akcyjnych):

Cz臋艣膰 z ww. raj贸w podatkowych bardzo ch臋tnie rejestruje sp贸艂ki dla cudzoziemc贸w w ilo艣ciach si臋gaj膮cych dziesi膮tek, a nawet setek tysi臋cy (m.in. Anguilla, Wyspy Dziewicze, Wyspy Marshalla, Kajmany), inne rezerwuj膮 swoje przywileje przede wszystkich dla os贸b fizycznych (Monako). Niekt贸re inne "raje podatkowe" uwzgl臋dnione na ww. li艣cie nie nadaj膮 si臋 do praktycznego wykorzystania z uwagi na bardzo niski poziom legislacji i s膮downictwa, albo z uwagi na ograniczenia inwestycyjne dla cudzoziemc贸w, b膮d藕 te偶 z uwagi na brak niezb臋dnej infrastruktury technicznej do administrowania sp贸艂kami na rzecz cudzoziemc贸w.

Analogiczne rozbie偶no艣ci dotycz膮 r贸wnie偶 poziomu bezpiecze艅stwa finansowego i prawnego oferowanego przez raje podatkowe - na powy偶szej li艣cie znajduj膮 si臋 zar贸wno najbogatsze i najbardziej stabilne terytoria na 艣wiecie, jak terytoria o ca艂kowicie peryferyjnym charakterze, kt贸rych status raju podatkowego wynika z og贸lnego uwi膮du struktur pa艅stwowych.

Z powy偶szych przyczyn nie mo偶na wskaza膰 jednego optymalnego "raju podatkowego" - wyb贸r "raju podatkowego" zawsze powinna poprzedza膰 uwa偶na analiza okoliczno艣ci stanu faktycznego.

Publikacje tematyczne zwi膮zane z dzia艂em

 

 

Monako

Ksi臋stwo Monako jest prawdziwym rajem na ziemi dla tych, kt贸rzy preferuj膮 modne 偶ycie, ciep艂y klimat, wy艣mienite jedzenie i wspania艂e widoki. To tak偶e doskona艂e miejsce dla tych, kt贸rzy nie lubi膮 p艂aci膰 podatk贸w. Osoby fizyczne prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 nie podlegaj膮 bowiem obowi膮zkowi odprowadzania podatku dochodowego. Ksi臋stwo nie pobiera od os贸b fizycznych podatku od nieruchomo艣ci oraz podatku od zysk贸w kapita艂owych. Jest tylko jeden warunek 鈥 nale偶y uzyska膰 status rezydenta podatkowego Ksi臋stwa Monako.

呕ycie na bogato w Monako 鈥 optymalne rozwi膮zanie

Optymalne wakacje w raju (cykl)

Cz臋艣膰 I: Anguilla i Hongkong

Wobec coraz wy偶szych obci膮偶e艅 podatkowych wprowadzanych w Polsce, a zwi膮zanych (po艣rednio lub bezpo艣rednio) z poszukiwaniem pieni臋dzy przez parti臋 rz膮dz膮c膮 na bie偶膮ce wydatki, interesuj膮cym rozwi膮zaniem dla wielu przedsi臋biorc贸w jest przeniesienie swojej aktywno艣ci gospodarczej do 鈥瀝aj贸w podatkowych鈥.

Cz臋艣膰 II: Makau

Makau, powszechnie znane jako 鈥濴as Vegas Azji鈥, uwa偶ane jest za raj podatkowy z powodu korzystnej struktury podatkowej (dotyczy to zar贸wno os贸b fizycznych, jak i prawnych). W 2002 roku rz膮d Makau uchwali艂 ustaw臋, kt贸ra oficjalnie zalegalizowa艂a hazard oraz kasyna offline. Natomiast w 2003 r. zalegalizowano hazard online.

Cz臋艣膰 III: Ksi臋stwo Luksemburg

Ksi臋stwo Luksemburg to ma艂e pa艅stwo po艂o偶one w Europie Zachodniej, kt贸re jest jednym z najbardziej licz膮cych si臋 na 艣wiecie o艣rodk贸w finansowych. Chocia偶 nie jest typowym rajem podatkowym, to z uwagi na przepisy prawne oraz system podatkowy jest atrakcyjnym miejscem dla zagranicznych inwestor贸w.

Cz臋艣膰 IV: Seszele

Seszele to nie tylko pi臋kne wyspy i cz臋sto wybierany kierunek wakacyjnych wyjazd贸w, lecz tak偶e popularne miejsce do zak艂adania zagranicznych sp贸艂ek typu offshore. Chocia偶 Seszele s膮 niezawis艂膮 republik膮 demokratyczn膮, kt贸ra uzyska艂a niepodleg艂o艣膰 od Wielkiej Brytanii w roku 1976, to pozostaj膮 cz艂onkiem brytyjskiej Wsp贸lnoty Narod贸w, na czele kt贸rej stoi El偶bieta II, i nie podlegaj膮 偶adnej w艂adzy Korony Brytyjskiej. Dlatego te偶 nie s膮 podporz膮dkowane Dyrektywie Unii Europejskiej w przedmiocie opodatkowania dochod贸w z oszcz臋dno艣ci w formie odsetek w odr贸偶nieniu od raj贸w podatkowych powi膮zanych z pa艅stwami cz艂onkowskimi UE (g艂贸wnie ze Zjednoczonym Kr贸lestwem i jego terytoriami zamorskimi).

Cz臋艣膰 V: Federacja Saint Kitts i Nevis

Federacja Saint Kitts i Nevis jest monarchi膮 konstytucyjn膮 po艂o偶on膮 na Morzu Karaibskim, na czele kt贸rej stoi brytyjski monarcha reprezentowany przez gubernatora generalnego. Federacja ta jest najmniejszym pa艅stwem w obu Amerykach. Ze wzgl臋du na 艣cis艂e powi膮zanie z Koron膮 Brytyjsk膮, nale偶y j膮 uzna膰 za jurysdykcj臋 stabiln膮, o wysokim poziomie legislacji.

Raje podatkowe

艁atwe i poufne rejestrowanie sp贸艂ek cudzoziemcom; korzystne zwolnienia i ulgi podatkowe b膮d藕 niskie podatki. Takich raj贸w na 艣wiecie jest jeszcze sporo.

Minimalne podatki maksymalna poufno艣膰

Raj na ziemi

Zagadnienie optymalizacji podatkowej przy zastosowaniu raj贸w podatkowych budzi w opinii publicznej szereg kontrowersji. Cz臋艣ciowo dlatego, ze kojarzy si臋 ono z 鈥瀙raniem brudnych pieni臋dzy鈥 i dzia艂alno艣ci膮 poniek膮d na bakier z prawem i dalek膮 od etyki. Na temat tych stref kr膮偶y niesko艅czonac ilo艣膰 mit贸w, cz臋sto w 偶aden spos贸b nie przystaj膮cych do rzeczywisto艣ci.

Raj na ziemi

Legalna optymalizacja podatkowa

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje mo偶liwo艣ci skorzystania z mo偶liwo艣ci raj贸w podatkowych w spos贸b ca艂kowicie legalny i zgody z przepisami polskiego prawa krajowego, kt贸re w 偶aden spos贸b nie zabrania wsp贸艂pracy z podmiotami maj膮cymi siedzib臋 w krajach stosuj膮cych tak zwan膮 "szkodliw膮 konkurencj臋 podatkow膮".

Wywiad z Robertem Nogackim, w艂a艣cicielem Kancelarii Prawnej Skarbiec.Biz

Fakty i mity na temat raj贸w podatkowych

Mi臋dzynarodowe planowanie podatkowe to opcja, kt贸r膮 warto rozwa偶y膰 w ka偶dym wypadku, gdy kiedy spodziewamy si臋 uzyska膰 wi臋ksze przychody. Jak jednak wida膰 z przyk艂ad贸w om贸wionych w niniejszym artykule, nie da si臋 jej stosowa膰 bez znajomo艣ci lokalnych przepis贸w podatkowych i ogranicze艅 dewizowych.

Fakty i mity na temat raj贸w podatkowych

Raje podatkowe a inwestycje kapitalowe

Niejednokrotnie ju偶 na etapie tworzenia sp贸艂ki, pojawia si臋 pytanie, w jaki spos贸b przygotowa膰 si臋 na przysz艂膮 realizacj臋 zysk贸w z planowanej przez sp贸艂k臋 inwestycji, kt贸ra mo偶e nast膮pi膰 za kilka lat np. w drodze sprzeda偶y udzia艂贸w zewn臋trznemu inwestorowi. W takiej sytuacji dotychczasowi udzia艂owcy zobowi膮zani b臋d膮 ui艣ci膰 podatek od dochodu zwi膮zanego ze zbyciem udzia艂贸w. Niejednokrotnie mo偶e on stanowi膰 bardzo znacz膮c膮 kwot臋 (szczeg贸lnie je艣li udzia艂y by艂y pierwotnie obejmowane "po nominalne", a wi臋c za kwot臋 nie przekraczaj膮c膮 艂膮cznie 5-50 tys. z艂).

Wykorzystanie raj贸w podatkowych do obni偶enia opodatkowania inwestycji kapita艂owych

Podatki - lepiej nie p艂aci膰 ni偶 p艂aci膰

Co zrobi膰, 偶eby p艂aci膰 ni偶sze podatki? Nad tym pytaniem cz臋sto zastanawiaj膮 si臋 przedsi臋biorcy, gdy偶 podatki zazwyczaj stanowi膮 znaczny koszt w dzia艂alno艣ci przedsi臋biorstwa.

Czy wolno nie p艂aci膰 podatk贸w?

Bezpeicze艅stwo raj贸w podatkowych

Wszystko zale偶y od tego jak膮 dok艂adnie jurysdykcj臋 wybierzemy. Kraje uznawane za "raje podatkowe" stanowi膮 ponad po艂ow臋 listy dziesi臋ciu najbardziej stabilnych i bezpiecznych terytori贸w na 艣wiecie.

Czy korzystanie z "raj贸w podatkowych" jest bezpieczne?

Maj膮tek w ksi臋gach wieczystych

W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwo艣ci mo偶liwo艣膰 przegl膮dania ksi膮g wieczystych przez Internet to 鈥瀠艂atwienie, kt贸re odczuwa i z kt贸rego korzysta膰 mo偶e wiele tysi臋cy os贸b dziennie鈥. Jednak w rzeczywisto艣ci jest to r贸wnie偶 wielkie zagro偶enie dla prywatno艣ci os贸b, kt贸re dot膮d mog艂y uwa偶a膰 inwestycje w nieruchomo艣ci za pewn膮 mo偶liwo艣膰 dyskretnego lokowania kapita艂u.

Ksi臋gi wieczyste online czyli ca艂a prawda o twoim maj膮tku

Optymalizacja na gie艂dzie

Przez d艂ugi czas rozwi膮zania z zakresu mi臋dzynarodowej optymalizacji podatkowej dost臋pne by艂y wy艂膮cznie dla nielicznej elity najbogatszych inwestor贸w. Jednak obecnie profesjonalni inwestorzy u偶ywaj膮 ich do minimalizacji zobowi膮za艅 podatkowych nawet w przypadku portfeli, kt贸rych warto艣膰 nie przekracza kilku milion贸w z艂otych.

Optymalizacja w polskich sp贸艂kach gie艂dowych

Liechtenstein - raj podatkowy

Offshoringowa fundacja prywatna to jedna z najciekawszych i bardziej op艂acalnych formu艂 planowania finansowego dla zamo偶nych.

Liechtenstein lepszy od Warszawy

Wywiady dot. optymalizacji podatkowej

"Nie boimy si臋 ci臋偶aru podejmowania decyzji" - z Robertem Nogackim, partnerem zarz膮dzaj膮cym Kancelari膮 Prawn膮 Skarbiec R. Nogacki Sp. k. rozmawia艂a Katarzyna Mazur.

"Podstawowym wrogiem ka偶dego przedsi臋biorcy jest aparat przymusu pa艅stwowego" - Rozmowa z mecenasem Robertem Nogackim z Kancelarii Prawnej Skarbiec

 

Skontaktuj si臋 z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012