Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Raje podatkowe

Polisy inwestycyjne prawa Liechtensteinu

"Tylko dwie grupy ludzi narzekają na podatki - kobiety i mężczyźni."

Ubezpieczenie kojarzy się przede wszystkim z formą ochrony życia, zdrowia lub majątku, jednakże polisa inwestycyjna to szczególne ubezpieczenie na życie, które łączy w sobie ochronę na wypadek śmierci ubezpieczonego z możliwością lokowania aktywów.

O polisach inwestycyjnych w ogólności

Na wypadek śmierci ubezpieczonego polisa inwestycyjna gwarantuje zwrot kapitału do wysokości wpłaconych składek, ale w praktyce w polisie inwestycyjnej funkcja ubezpieczeniowa ma drugorzędny charakter, a liczy się przede wszystkim możliwość zainwestowania przez ubezpieczającego określonego kapitału i przekazania go osobom wskazanym w umowie ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczającego.

Polisa inwestycyjna nie podlega podatkowi od spadków i darowizn. W przypadku śmierci ubezpieczonego spadkobiercy, niezależnie od stopnia pokrewieństwa z ubezpieczonym, unikną kosztów finansowych i czasowych z tytułu postępowania spadkowego. Świadczenia wypłacane przez firmę ubezpieczeniową omijają masę spadkową i trafiają bezpośrednio do rąk uposażonych.

Polisy są także inwestycją w miarę płynną, co oznacza, że można wycofać środki w trakcie trwania okresu inwestycji.

Polisy inwestycyjne w prawie Liechtensteinu

W prawie Liechtensteinu polisy inwestycyjne są uregulowane w sposób odmienny niż w prawie polskim. Przede wszystkim ubezpieczający może mieć znacznie większy wpływ na dokonywane inwestycje. W sytuacji, gdy ubezpieczający przyjmie na siebie ryzyko inwestycyjne, firma ubezpieczeniowa może dokonać inwestycji w każde aktywa dostępne na rynku. Ponadto, ubezpieczający jest uprawniony wtedy do ustalenia strategii inwestowania, wyznaczenia menedżera aktywów, który będzie wprowadzał w życie wybraną strategię, a także do wybrania banku, w którym zostanie otworzony rachunek do obsługi polisy.

W praktyce oznacza to, że ubezpieczający może nominować samego siebie na menadżera polisy, dzięki czemu reprezentuje firmę ubezpieczeniową w zarządzaniu aktywami zgromadzonymi w ramach polisy, sam ustala strategię inwestycyjną i ponosi odpowiedzialność za jej skuteczność, a ponadto może przechowywać i zarządzać w ramach polisy wszelkimi aktywami, które dają się wycenić (mają zdolność bilansową), a więc także udziałami i akcjami w spółkach prywatnych, metalami szlachetnymi, dziełami sztuki.

Formalnie jako właściciel tego majątku występuje firma ubezpieczeniowa i chociaż jest ona reprezentowana przez klienta, to relacje między klientem a firmą ubezpieczeniową są z zewnątrz trudne do ustalenia. Uregulowania odnośnie dyskrecji i poufności w zakresie polis i ich beneficjentów, są oparte na obowiązujących w Liechtensteinie przepisach tajemnicy bankowej, które należą do najsilniejszych na świecie. Tajemnica ubezpieczeniowa nie jest bezwzględna, ale można ją uchylić włącznie w sytuacji postępowania karnego czy usprawiedliwionego podejrzenia prania brudnych pieniędzy.

Zgodnie z prawem Liechtensteinu, w wypadku jeśli ubezpieczający nie jest uposażonym z polisy, to środki zgromadzone na polisie są chronione przed egzekucją ze strony wierzycieli ubezpieczającego. Jak wskazaliśmy powyżej, nie wchodzą one także do masy spadkowej po ubezpieczonym, ale są przekazywane bezpośrednio do uposażonego.


>>> POWRÓT do zestawienia rajów podatkowych

WIĘCEJ PUBLIKACJI KANCELARII PRAWNEJ SKARBIEC

pdf

Pobierz wszystkie publikacje jako archiwum ZIP.

Minimalne podatki maksymalna poufność

Łatwe i poufne rejestrowanie spółek cudzoziemcom; korzystne zwolnienia i ulgi podatkowe bądź niskie podatki. Takich rajów na świecie jest jeszcze sporo.

Raj na ziemi

Zagadnienie optymalizacji podatkowej przy zastosowaniu rajów podatkowych budzi w opinii publicznej szereg kontrowersji. Częściowo dlatego, ze kojarzy się ono z „praniem brudnych pieniędzy” i działalnością poniekąd na bakier z prawem i daleką od etyki. Na temat tych stref krąży nieskończonac ilość mitów, często w żaden sposób nie przystających do rzeczywistości.

Księgi wieczyste online czyli cała prawda o twoim majątku

W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości możliwość przeglądania ksiąg wieczystych przez Internet to „ułatwienie, które odczuwa i z którego korzystać może wiele tysięcy osób dziennie”. Jednak w rzeczywistości jest to również wielkie zagrożenie dla prywatności osób, które dotąd mogły uważać inwestycje w nieruchomości za pewną możliwość dyskretnego lokowania kapitału.

Optymalizacja podatkowa w polskich spółkach giełdowych

Przez długi czas rozwiązania z zakresu międzynarodowej optymalizacji podatkowej dostępne były wyłącznie dla nielicznej elity najbogatszych inwestorów. Jednak obecnie profesjonalni inwestorzy używają ich do minimalizacji zobowiązań podatkowych nawet w przypadku portfeli, których wartość nie przekracza kilku milionów złotych.

Liechtenstein lepszy od Warszawy

Offshoringowa fundacja prywatna to jedna z najciekawszych i bardziej opłacalnych formuł planowania finansowego dla zamożnych.

Raje podatkowe– czyli jak legalnie nie płacić podatków

Benjaminowi Franklinowi przypisuje się powiedzenie, że w życiu pewne są tylko śmierć i podatki. W rzeczywistości, między podatkami a śmiercią istnieje kilka istotnych różnic. Po pierwsze, w przeciwieństwie do podatków, śmierć nie staje się bardziej dotkliwa wraz z każdą kadencją parlamentu. Po drugie, podatki nie umierają, a śmierć bywa opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn. Po trzecie,umieramy tylko raz, a podatki musimy płacić co roku...

Publikacje tematyczne związane z działem

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012