Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Raje podatkowe

Raje podatkowe

Korzyści podatkowe zmiany statusu rezydenta podatkowego

System prawny Cypru umożliwia uzyskanie aż czterech rodzajów rezydencji podatkowych (temporary residence, ordinary residence, long-term residence i permanent residence).

Wśród nich najkorzystniejszym rozwiązaniem do celów optymalizacji podatkowej jest ordinary residence, czyli tzw. rezydencja zwykła. W ramach tzw. rezydencji zwykłej zagwarantowanych jest kilka niezwykle efektywnych przywilejów w dziedzinie opodatkowania majątku:

1. brak opodatkowania dochodów powstałych poza krajem rezydencji pod warunkiem nie otrzymywania ich na terytorium kraju rezydencji.
Podatnik – rezydent płaci podatek dochodowy jedynie od dochodów uzyskanych ze źródeł położonych na terytorium kraju rezydencji, jak i ze źródeł znajdujących się poza jej terytorium, w przypadku gdy następnie dochody te zostały przekazane na terytorium tego kraju;

2. brak podatku od zysków kapitałowych (np. dywidendy) otrzymanych przez rezydentów, których źródło pochodzenia położone jest poza krajem rezydencji;

3. brak podatku od dochodów powstałych w wyniku wyzbycia się majątku w postaci udziałów posiadanych w spółkach kapitałowych;

4. brak przepisów przewidujących opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (tzw. CFC);

5. brak negatywnych konsekwencji globalnej wymiany informacji o rachunkach bankowych w ramach standardu CRS.

Zgodnie ze standardem wymiany informacji o rachunkach bankowych opracowanym przez OECD, raportowaniu podlegać będą informacje o posiadaczu rachunku (ang. Account Holder), pod katem jego rezydencji podatkowej w kraju stosującym standard wymiany informacji. Zarówno Malta jak i Cypr należą do krajów, które zobowiązała się do priorytetowego wdrożenia nowych standardów wymiany informacji w stosunku do kont istniejących od stycznia 2016 roku.

Wówczas informacje o kontach bankowych wysyłane będą do organów podatkowych kraju wskazanego w banku jako kraj rezydencji posiadacza rachunku – w tym przypadku na Maltę lub na Cypr. Jednak ani na Cyprze ani na Malcie nie istnieją przepisy podatkowe nakładające obowiązek podatkowy na podmioty posiadające majątek w postaci udziałów w spółkach zagranicznych (przepisy zagranicznych spółkach kontrowanych). Wówczas wymiana informacji nie znajdzie realnego odzwierciedlenia w zobowiązaniach podatkowych tego posiadacza rachunku.

W przypadku ponownej zmiany rezydencji podatkowej, brak podatku w Polsce od całego dochodu uzyskanego w trakcie rezydencji maltańskiej lub cypryjskiej.

Warunki uzyskania statusu rezydenta Republiki Cypru

W celu uzyskania statusu ordinary resident, czyli tzw. zwykłego rezydenta podatkowego Cypru, należy spełnić następujące warunki:

1. wymóg posiadania cypryjskiego adresu zamieszkania, potwierdzonego dokumentem własności nieruchomości lub umową najmu nieruchomości;

2. wymóg wykazania stałego adekwatnego źródła dochodu z zatrudnienia poza granicami Cypru w kwocie nie mniejszej niż EUR 30.000 rocznie;

3. wymóg wykazania stałego adekwatnego źródła dochodu z innych źródeł prawnych – np. z działalności gospodarczej prowadzonej poza granicami Cypru;

4. wymóg posiadania odpowiednich depozytów w instytucjach finansowych na Cyprze lub za granicą w kwocie nie mniejszej niż EUR 30.000;

5. wymóg przedstawienia dowodu posiadania odpowiedniego ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Cypru, ale również np. European Health Insurance Card.

Rezydencja podatkowa zwykła jest odnawiana co pięć lat.


>>> POWRÓT do zestawienia rajów podatkowych

WIĘCEJ PUBLIKACJI KANCELARII PRAWNEJ SKARBIEC

pdf

Pobierz wszystkie publikacje jako archiwum ZIP.

Minimalne podatki maksymalna poufność

Łatwe i poufne rejestrowanie spółek cudzoziemcom; korzystne zwolnienia i ulgi podatkowe bądź niskie podatki. Takich rajów na świecie jest jeszcze sporo.

Raj na ziemi

Zagadnienie optymalizacji podatkowej przy zastosowaniu rajów podatkowych budzi w opinii publicznej szereg kontrowersji. Częściowo dlatego, ze kojarzy się ono z „praniem brudnych pieniędzy” i działalnością poniekąd na bakier z prawem i daleką od etyki. Na temat tych stref krąży nieskończonac ilość mitów, często w żaden sposób nie przystających do rzeczywistości.

Księgi wieczyste online czyli cała prawda o twoim majątku

W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości możliwość przeglądania ksiąg wieczystych przez Internet to „ułatwienie, które odczuwa i z którego korzystać może wiele tysięcy osób dziennie”. Jednak w rzeczywistości jest to również wielkie zagrożenie dla prywatności osób, które dotąd mogły uważać inwestycje w nieruchomości za pewną możliwość dyskretnego lokowania kapitału.

Optymalizacja podatkowa w polskich spółkach giełdowych

Przez długi czas rozwiązania z zakresu międzynarodowej optymalizacji podatkowej dostępne były wyłącznie dla nielicznej elity najbogatszych inwestorów. Jednak obecnie profesjonalni inwestorzy używają ich do minimalizacji zobowiązań podatkowych nawet w przypadku portfeli, których wartość nie przekracza kilku milionów złotych.

Liechtenstein lepszy od Warszawy

Offshoringowa fundacja prywatna to jedna z najciekawszych i bardziej opłacalnych formuł planowania finansowego dla zamożnych.

Raje podatkowe– czyli jak legalnie nie płacić podatków

Benjaminowi Franklinowi przypisuje się powiedzenie, że w życiu pewne są tylko śmierć i podatki. W rzeczywistości, między podatkami a śmiercią istnieje kilka istotnych różnic. Po pierwsze, w przeciwieństwie do podatków, śmierć nie staje się bardziej dotkliwa wraz z każdą kadencją parlamentu. Po drugie, podatki nie umierają, a śmierć bywa opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn. Po trzecie,umieramy tylko raz, a podatki musimy płacić co roku...

Publikacje tematyczne związane z działem

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012