Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Raje podatkowe

Rezydencja podatkowa Malty

1. Informacje wstępne

[2013.10.21] Republika Malty to państwo wyspiarskie położone w Europie Południowej, na Morzu Śródziemnym, na południe od Sycylii, składające się z kilku wysp - Malta, Ghawdex, Kemuna; w tym bezludne - Cominotto i Filfa.

Malta znajduje się w centrum Morza Śródziemnego, w połowie drogi między Gibraltarem a Aleksandrią oraz między Sycylią a Afryką Północną. Z tego względu zawsze krzyżowały się obok niej drogi handlowe i wojenne tego zamkniętego morza. Przez całą swoją historię lokalizacja Malty dawała jej wielkie znaczenie strategiczne, a wyspami rządziła seria następujących po sobie potęg, w tym Fenicjanie, Grecy, Rzymianie, Arabowie, Normanowie, Aragończycy, Habsburgowie, Kawalerowie Maltańscy, Francuzi i Brytyjczycy.

W 1814 roku kontrolę nad wyspą objęła Wielka Brytania. Malta zdecydowanie wspierała Zjednoczone Królestwo w obu wojnach światowych i choć w 1964 roku uzyskała niepodległość, to pozostała w Brytyjskiej Wspólnocie Narodów. Wyspa została przyjęta do Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1964 roku oraz do Unii Europejskiej w 2004 roku. Malta jest także stroną Układu z Schengen, a w 2008 roku przystąpiła do strefy euro. Od mniej więcej połowy lat 80. XX wieku wyspa przekształca się w nowoczesny punkt przeładunkowy w handlu międzynarodowym, centrum finansowe i cenioną destynację turystyczną.

Turystów z całego świata przyciąga przede wszystkim śródziemnomorski klimat (nawet w zimie jest tu około +14 stopni Celsjusza) oraz przejrzyste i ciepłe morze, które stwarza idealne możliwości do kąpieli i nurkowania.

2. Korzyści podatkowe

System podatkowy Malty, chociaż jest skomplikowany, to jednak oferuje szereg możliwości redukcji bądź wyeliminowania opodatkowania dochodu, co w połączeniu z siecią 67 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które zostały zawarte przez ten kraj, wskazuje na duży potencjał Malty w międzynarodowym planowaniu podatkowym.

Maltański system prawny umożliwia cudzoziemcom uzyskanie jednego z czterech rodzajów rezydencji podatkowych (temporary residence, ordinary residence, long-term residence i permanent residence). Wśród nich najkorzystniejszym rozwiązaniem do celów optymalizacji podatkowej jest ordinary residence, czyli tzw. rezydencja zwykła. W ramach tzw. rezydencji zwykłej zagwarantowanych jest kilka niezwykle efektywnych przywilejów w dziedzinie opodatkowania majątku:

1) brak opodatkowania dochodów powstałych poza Maltą pod warunkiem nie otrzymywania ich na terytorium Malty.

Podatnik – rezydent płaci podatek dochodowy jedynie od dochodów uzyskanych ze źródeł położonych na terytorium Malty, jak i ze źródeł znajdujących się poza jej terytorium, w przypadku gdy następnie dochody te zostały przekazane na terytorium Malty. Wówczas podatek jest płacony według skali progresywnej.

Warta zauważenia jest więc stosunkowo wysoka kwota uzyskiwanych dochodów, która nie jest obciążona obowiązkiem podatkowym (8500 EUR).

2) zyski kapitałowe (np. dywidendy) otrzymane przez rezydentów, których źródło pochodzenia położone jest poza Maltą nie są obłożone jakimkolwiek ciężarem podatkowym.

3) w przypadku rezygnacji z rezydencji podatkowej, cały dochód i zyski mogą być swobodnie zabrane z Malty. Rezydent podatkowy ma prawo sprzedać nieruchomości posiadane na Malcie i zabrać dochód osiągnięty z tytułu sprzedaży w każdym czasie. Podatek z tytułu sprzedaży nieruchomości nie nastąpi, jeśli rezydent podatkowy oświadczy, że nieruchomość służyła mu do celów zamieszkania przez ostatnie trzy lata. W rezultacie, organy podatkowe na Malcie sprawdzają wówczas, czy rezydent spędził na Malcie powyżej 183 dni w roku.

3. Warunki do uzyskania rezydencji

W celu uzyskania statusu ordinary resident, czyli tzw. zwykłego rezydenta podatkowego, należy spełnić kilka warunków:

1) zamiar przebywania powyżej 183 dni w roku na Malcie,

2) wymóg wykazania finansowej samodzielności (minimalne tygodniowy dochód rezydenta nie pozostającego w związku małżeńskim ma wynosić 92,32 euro),

3) wymagany jest adres maltański. Oznacza to, że do celów rezydencji podatkowej należy posiadać na własność lub wynajmować nieruchomość. W przypadku wynajmu nieruchomości, roczny wynajem powinien wynosić mniej więcej 20.000 euro,

4) rezydencja podatkowa zwykła jest odnawiana co pięć lat. Jest to zwykle formalność i pozbawienie rezydencji może nastąpić tylko w przypadku złamania zasad rezydencji,

5) rozliczanie podatku w pierwszym roku podatkowym następuje w czerwcu roku następującego po roku, w którym otrzymano rezydencję zwykłą. Za kolejne lata, rezydenci są zobowiązani do wpłaty przewidywanych zaliczek na podatek, w miesiącach kwietniu, sierpniu oraz grudniu kolejnego roku, których podstawą jest dochód osiągnięty za rok poprzedni.

4. Zakres usług Kancelarii Prawnej Skarbiec

Celem Kancelarii Prawnej Skarbiec jest zapewnienie kompleksowej obsługi doradczej w związku z uzyskaniem maltańskiego certyfikatu rezydencji.

W przypadku zdecydowania się na uzyskanie statusu rezydenta, Kancelaria Skarbiec podejmuje się administrowania omawianym procesem, wliczając w to wykonanie wszystkich związanych z nim czynności.

Ponadto, Skarbiec zobowiązuje się do świadczenia doradztwa strategicznego obejmującego odpowiedni wybór poszczególnych elementów struktury w sposób zapewniający osiągnięcie celów prawnych i podatkowych, jak również bieżące doradztwo prawne i podatkowe, w tym przygotowanie wszelkich umów, począwszy od umów spółek, a skończywszy na kontraktach handlowych, a także stałe monitorowanie zmian w przepisach prawa, w celu zapewnienia, że w każdym momencie struktura działa zgodnie z prawem.


>>> POWRÓT do zestawienia rajów podatkowych

WIĘCEJ PUBLIKACJI KANCELARII PRAWNEJ SKARBIEC

pdf

Pobierz wszystkie publikacje jako archiwum ZIP.

Minimalne podatki maksymalna poufność

Łatwe i poufne rejestrowanie spółek cudzoziemcom; korzystne zwolnienia i ulgi podatkowe bądź niskie podatki. Takich rajów na świecie jest jeszcze sporo.

Raj na ziemi

Zagadnienie optymalizacji podatkowej przy zastosowaniu rajów podatkowych budzi w opinii publicznej szereg kontrowersji. Częściowo dlatego, ze kojarzy się ono z „praniem brudnych pieniędzy” i działalnością poniekąd na bakier z prawem i daleką od etyki. Na temat tych stref krąży nieskończonac ilość mitów, często w żaden sposób nie przystających do rzeczywistości.

Księgi wieczyste online czyli cała prawda o twoim majątku

W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości możliwość przeglądania ksiąg wieczystych przez Internet to „ułatwienie, które odczuwa i z którego korzystać może wiele tysięcy osób dziennie”. Jednak w rzeczywistości jest to również wielkie zagrożenie dla prywatności osób, które dotąd mogły uważać inwestycje w nieruchomości za pewną możliwość dyskretnego lokowania kapitału.

Optymalizacja podatkowa w polskich spółkach giełdowych

Przez długi czas rozwiązania z zakresu międzynarodowej optymalizacji podatkowej dostępne były wyłącznie dla nielicznej elity najbogatszych inwestorów. Jednak obecnie profesjonalni inwestorzy używają ich do minimalizacji zobowiązań podatkowych nawet w przypadku portfeli, których wartość nie przekracza kilku milionów złotych.

Liechtenstein lepszy od Warszawy

Offshoringowa fundacja prywatna to jedna z najciekawszych i bardziej opłacalnych formuł planowania finansowego dla zamożnych.

Raje podatkowe– czyli jak legalnie nie płacić podatków

Benjaminowi Franklinowi przypisuje się powiedzenie, że w życiu pewne są tylko śmierć i podatki. W rzeczywistości, między podatkami a śmiercią istnieje kilka istotnych różnic. Po pierwsze, w przeciwieństwie do podatków, śmierć nie staje się bardziej dotkliwa wraz z każdą kadencją parlamentu. Po drugie, podatki nie umierają, a śmierć bywa opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn. Po trzecie,umieramy tylko raz, a podatki musimy płacić co roku...

Publikacje tematyczne związane z działem

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012