Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Publikacje

Due Diligence, a bezpieczeństwo transakcji

W związku z dynamicznym rozwojem sektora przedsiębiorstw transakcje dotyczące restrukturyzacji, połączeń, istotnych zakupów itp. są coraz bardziej skomplikowane i wymagają analizy wielu obszarów, takich jak podatkowy, prawny, finansowy, techniczny czy handlowy. Przedsiębiorcy nie zawsze mają wiedzę jak sprawdzić rzetelność podmiotu, z którym dokonywana jest transakcja i jak zweryfikować jej prawidłowość. Jednocześnie kary za nieprawidłowości są coraz wyższe zarówno w kodeksie karnym skarbowym jak i ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów oraz innych aktach prawnych. Z pomocą przychodzi profesjonalny audyt - due diligence, czyli proces gwarantujący dochowanie należytej staranności.

Co to jest Due Diligence?

Badanie due diligence zmierza do całościowej oceny kondycji przedsiębiorstwa (due diligence kontahenta) albo wskazania ryzyk zawieranej transakcji (due diligence transakcji). Często takie badanie jest zlecane w przypadku inwestorów, którzy chcą zainwestować w zakup firmy, albo w przypadku transakcji przejęć, połączeń i podobnych restrukturyzacji, a także istotnych zakupów (np. nieruchomości, zakładów produkcyjnych etc.). Badanie due diligence może mieć bardzo różny charakter i zakres. W szczególności takie badanie może dotyczyć oceny kondycji finansowej, prawnej, podatkowej, handlowej, procesowej czy technologicznej. W związku z tym badanie powinno być wykonywane przez specjalistów, którzy posiadają wiedzę w tym zakresie. Badanie due diligence zakończone jest zazwyczaj raportem, który co do zasady powinien przedstawić silne i słabe strony, szanse i ryzyka dotyczące badanego obszaru.

Jakie korzyści daje przeprowadzenie due duligence?

W przypadku przeprowadzenia due diligence przed dokonaniem transakcji już na wczesnym etapie można zidentyfikować wszystkie czynniki, które mogą stanowić podstawę do rezygnacji z transakcji tzw. deal breaker. Dzięki temu można ograniczyć straty związane z inwestowaniem w nierentowny projekt. Korzyści z due diligence są różne w zależności od obszaru, którego dotyczą.

Przykładowo due diligence finansowy pozwana na zweryfikowanie wartości transakcji w oparciu o finansowe dane kontrahenta. Badanie danych finansowych, przez profesjonalny podmiot pozwoli inwestorowi na weryfikację wartości przedstawionej przez kontrahenta, co w niektórych przypadkach daje realne korzyści finansowe.

Z kolei due diligence prawny zinwentaryzuje obszar prawny w jakim działa kontrahent, jego sytuację prawną oraz zgodność procedur i dokumentów obowiązujących u kontrahenta z regulacjami prawnymi (prawem powszechnie obowiązującym). Tego typu audyt pozwala na uniknięcie kar administracyjnych, grzywien, odszkodowań czy opłat administracyjnych. Zapewnia też profesjonalną weryfikację i stworzenie odpowiednich umów i klauzul, które ograniczą ryzyka albo stworzą nowe możliwości.

Due diligence podatkowy

Celem due diligence podatkowego jest identyfikacja ryzyk podatkowych oraz weryfikacja prawidłowości rozliczeń kontrahenta. Najczęściej takie badanie skupia się na:

  • Ustaleniu czy prowadzone są kontrole podatkowe lub celno-skarbowe, które mogą zakończyć się określeniem podatku do zapłaty,
  • Jakie stawki stosowane są do sprzedawanych produktów lub usług oraz przykładowo nieruchomości (zwolnienie czy opodatkowanie), czy prawidłowo rozpoznawany jest obowiązek podatkowy,
  • W jaki sposób dokonywane są transakcje unijne lub poza unijne, w szczególności czy jest ryzyko karuzeli podatkowych,
  • Na jakich zasadach zawierane są transakcje z podmiotami powiązanymi,
  • Czy były podejmowane jakieś restrukturyzacje oraz jak zostały one rozliczone,
  • Jak rozliczany jest PIT pracowników.

Z uwagi na różnorodność zagadnień podatkowych due diligence może przybierać różne formy. Niemniej warto zwrócić uwagę, że duża część problemów/ryzyk dotyczy podobnych spółek funkcjonujących na tym samym rynku. Ponadto, rosnąca liczba zmian podatkowych prowadzi do częstych zmian i rozszerzenia metodologii badania. Dla przykładu można wskazać, że ustawa o podatku od towarów i usług miała w 2004 r. 23 strony, podczas gdy w 2022 liczy już 373 i ciągle rośnie. Ponadto stale pojawiają się nowe interpretacje i wyroki zarówno krajowych sądów jak i TSUE, które wpływają na ocenę kondycji firmy pod katem podatkowym.

Due diligance podatkowy można ograniczyć do określonego obszaru (podatku), zagadnienia, lub zlecić całościową ocenę podatkową. Taki audyt można przeprowadzić w stosunku do zawieranej transakcji, wtedy bada się określone zagadnienie, otoczenie podatkowe, przepisy, wskazuje szanse i możliwości. Przykładem mogą być transakcje związane z zakupem nieruchomości, gdzie bardzo istotnym zagadnieniem jest prawidłowe ustalenie właściwej stawki VAT.

Due diligence może dotyczyć także naszych kontrahentów, z którymi zawieramy transakcje. Idealnym przykładem jest tu spółka Lotos, której fiskus zarzucił kilka lat temu brak dochowania należytej staranności w weryfikacji kontrahentów sprzedających spółce towary, przez co nakazał zapłatę VAT w związku z zaangażowaniem w karuzelę podatkową i brakiem możliwości „ściągnięcia” VAT od innych podmiotów łańcucha dostaw.

Koncepcja należytej staranności pojawia się w podatkach coraz częściej. Jest to pojęcie niezdefiniowane, dlatego ciężko jest ustalić, jakie czynności powinny być wykonywane, aby uznać, że podatnik dochował należytej staranności angażując się w transakcje. Z pewnością raport due diligence podatkowy, może być solidną podstawą do wykazania należytej staranności przy podjęciu decyzji o realizacji transakcji. Innymi słowy podatnik, który nie musi być specjalistą w dziedzinie podatków, zleca dokładną weryfikację podatkową specjalistom z tego obszaru, którzy wskazują na ryzyka planowanych transakcji.

2023-03-13

 

Publikacje tematyczne związane z działem

Home & Market Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.