Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Zespół Postępowań Spornych (ang. Tax Litigation)

Reprezentacja przed sądami administracyjnymi

Kontrolę nad funkcjonowaniem organów Krajowej Administracji Skarbowej sprawują sądy administracyjne, w tym Naczelny Sąd Administracyjny. Kontrola ta ma na celu zbadanie legalności podejmowanych przez te organy działań, zarówno o charakterze procesowym, jak i merytorycznym.

 

Oznacza to, że sądy administracyjne nie zastępują organów w ich kompetencjach, a jedynie sprawdzają zgodność ich działania z obowiązującym systemem prawnym. Usługi świadczone przez Kancelarię w zakresie reprezentowania w sądzie administracyjnym:

  • sporządzanie skarg na decyzje i postanowienia organów Krajowej Administracji Skarbowej,
  • sporządzanie skarg kasacyjnych na niekorzystne wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych,
  • udział w posiedzeniach sądowych przed WSA i NSA w charakterze pełnomocnika Skarżącego.
Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.