Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Drugi paszport – obywatelstwo ekonomiczne

Obywatelstwo ekonomiczne Grenady

Dla wielu, najistotniejszą zaletą posiadania paszportu Grenady jest fakt, że program wizowy „E-2” podpisany pomiędzy Grenadą i USA, umożliwia obywatelom Grenady swobodną podróż i pobyt w Stanach Zjednoczonych oraz prowadzenie tam konkretnych aktywności biznesowych (ang. substantial business activity).

 

Dodatkowym niewątpliwym atutem posiadania drugiego paszportu Grenady jest także możliwość dziedziczenia obywatelstwa ekonomicznego przez kolejne pokolenia.

Program obywatelstwa
ekonomicznego Grenady

Grenada wprowadziła program obywatelstwa ekonomicznego stosunkowo niedawno, bo w 2013 roku. Formalności warunkujące otrzymanie drugiego paszportu Grenady zajmują około 60 dni roboczych i – pod warunkiem wyboru kompetentnej kancelarii prawnej do przeprowadzenia procesu weryfikacji – są stosunkowo mało skomplikowane.

Wniosek o obywatelstwo ekonomiczne może zostać złożony wyłącznie za pośrednictwem Autoryzowanego Międzynarodowego Agenta Marketingowego, który z kolei działa we współpracy z posiadającym rządową licencję Lokalnym Autoryzowanym Agentem.

Podobnie jak w innych programach obywatelstwa ekonomicznego, na Grenadzie możliwe jest rozszerzenie programu z głównego aplikanta także na członków rodziny. W proces aplikacji mogą być włączone dzieci do 25 roku życia oraz rodzice wnioskodawcy będący powyżej 65 roku życia, a pozostający na utrzymaniu wnioskodawcy.

Aby uzyskać obywatelstwo ekonomiczne Grenady, należy zainwestować:

 1. 150 000 USD w Narodowy Fundusz Przekształceniowy. Jednak należy pamiętać, że kwota ta dotyczy wyłącznie głównego wnioskodawcy. Jeśli główny wnioskodawca zdecyduje się dołączyć do aplikacji dzieci bądź rodziców, to koszt rejestracji 4-osobowej rodziny wyniesie 200 000 USD. Koszt dołączenia każdej kolejnej osoby powyżej 4 wynosi 25 000 USD lub
 2. 350 000 USD w zatwierdzony i rekomendowany przez Ministerstwo projekt deweloperski przez minimum 4 lata. Opłata zawiera już koszt włączenia do aplikacji małżonki/-ka oraz dwóch osób będących na utrzymaniu wnioskodawcy. Każda kolejna osoba to dodatkowa kwota 25 000 USD.

Grenada jest członkiem Wspólnoty Narodów (British Commonwealth) i CARICORM (Karaibska Wspólnota i Wspólny Rynek).

Obywatelstwo Grenady –
główne korzyści

Wśród najważniejszych korzyści (poza kluczowymi zaletami wymienionymi powyżej) płynących z posiadania obywatelstwa ekonomicznego Grenady należy wymienić przede wszystkim:

 • brak opodatkowania dochodów uzyskiwanych poza granicami Grenady,
 • minimalne opłaty administracyjne w procesie aplikacji,
 • brak konieczności spotkania kwalifikacyjnego, wymogu minimalnego wykształcenia czy doświadczenia zawodowego,
 • brak wymogu zamieszkania przed lub po uzyskaniu obywatelstwa ekonomicznego,
 • brak ograniczeń co do kraju pochodzenia wnioskodawcy,
 • możliwość utrzymania innych posiadanych paszportów,
 • dobrze znane, przyjazne środowisko inwestycyjne.

Podobnie jak w innych krajach karaibskich oferujących obywatelstwo ekonomiczne, również na Grenadzie podczas procesu aplikacji niewymieniane są żadne informacje dot. aplikanta i jego rodziny – poza etapem weryfikacji (due diligence).

Nie do przecenienia są również korzyści wynikające ze stabilnej, przewidywalnej ekonomicznie i politycznie gospodarki. Lokalna społeczność jest bardzo przyjazna i otwarta.

Grenada – „Korzenna Wyspa”

Państwo Grenada jest położone na grupie małych wysepek w południowej części Morza Karaibskiego. Największa z nich, Grenada, zajmuje powierzchnię ok. 300 km2, a długość linii brzegowej wynosi 121 km. Jest znana jako ciekawy punkt turystyczny – słynie ze swoich pięknych plaż, tropikalnej roślinności, oraz unikalnych zwierząt zamieszkujących wyspy. Do najbardziej znanych i chyba najpiękniejszych plaż na wyspie należy Grand Anse, która zachwyca turystów pięknym białym piaskiem obmywanym lazurową wodą Morza Karaibskiego. Nietknięta i egzotyczna, urzeka swych gości niespotykanym, górzystym ukształtowaniem terenu, ukrytymi jaskiniami, soczystą zielenią i plantacjami przypraw, dając pole do rozlicznych wypraw i eksploracji.

Gospodarka Grenady bazuje na przetwórstwie i eksporcie przypraw – cynamonu, goździków, kakaowca, imbiru, kurkumy i słynnej gałki muszkatołowej. To właśnie ze względu na rozległe plantacje i szeroką produkcję tych towarów Grenada zyskała miano „Korzennej Wyspy". Kluczowa dla rozwoju państwa jest też dynamicznie rozwijająca się turystyka i związana z nią infrastruktura.

To wyspiarskie państwo prócz malowniczej scenerii proponuje dobrą rozrywkę, ciekawe atrakcje kulturowe oraz typową dla Karaibów przyjacielską atmosferę idealną do zamieszkania, pracy i zabawy.

Grenada była francuską i brytyjską kolonią. Niepodległość uzyskała w 1974 roku.

Formalności i wymagania
dotyczące paszportu Grenady

Kryteria jakie należy spełnić aby uzyskać obywatelstwo ekonomiczne Grenady nie są wygórowane w porównaniu z innymi tego typu programami. Należy:

 1. mieć wyjątkowy charakter,
 2. przedłożyć zaświadczenie o niekaralności,
 3. posiadać zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
 4. posiadać odpowiedni majątek.

Ponadto, należy wypełnić i przedłożyć następujące dokumenty:

 • formularz personalny, który oprócz danych osobowych, zawiera informacje o przebiegu zatrudnienia oraz ewentualnych naruszeniach prawa,
 • wzór odcisków palców,
 • ogólny wywiad medyczny,
 • formularz o wysokości i źródłach przychodów – wraz z informacją o pochodzeniu środków, które będą stanowiły wpłatę na program obywatelstwa ekonomicznego Grenady.

Odrębny dokument zawiera informacje o celu, na jaki są wpłacane przedmiotowe środki.

Rząd Grenady zastrzega, iż w ochronie honoru i dobrego imienia kraju oraz jego obywateli, odmówi przyjęcia wniosku o obywatelstwo ekonomiczne osobom, które:

 • podadzą w formularzach nieprawdziwe dane,
 • zostały skazane w jakimkolwiek kraju za przestępstwo, które na Grenadzie jest zagrożone karą pozbawienia wolności powyżej 6 miesięcy,
 • są objęte policyjnym śledztwem,
 • mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Grenady bądź innych krajów,
 • są zaangażowane w jakąkolwiek działalność mogącą zaszkodzić dobremu imieniu Grenady,
 • zostały odrzucone w procesie aplikacyjnym o wizę do kraju, z którym Grenada ma ruch bezwizowy.

Paszport jest ważny przez okres 5 lat i może zostać wznowiony w Konsulacie grenadyjskim w Londynie bądź bezpośrednio w grenadyjskim Biurze paszportowo-imigracyjnym.

Paszport Grenady pozwala na ruch bezwizowy do 107 krajów.

Porównanie ruchu bezwizowego dla poszczególnych jurysdykcji.

Grenada – informacje podstawowe

Nazwa oficjalna: Grenada

Hymn państwowy: Hail Grenada

Data uzyskania niepodległości: od Wielkiej Brytanii – 7 lutego 1974 r.

Stolica: St. George’s

Głowa państwa: monarcha brytyjski

Urząd bezpośrednio sprawujący władzę: gubernator generalny

Ustrój prawny: angielski common law

Waluta: dolar wschodnio karaibski

Klimat: tropikalny

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012