Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Family Office

Family Office

Przekształcenie kapitału w fundament wielopokoleniowej struktury rodzinnej wymaga opracowania długofalowej strategii zarządzania obejmującej w pierwszej kolejności zabezpieczenie majątku poprzez odpowiednie ustrukturyzowanie biznesu, zbudowanie struktur pod przyszłe inwestycje biznesowe, a także zaplanowanie międzypokoleniowej sukcesji, kwestii spadkowych czy zarządzanie lokowaniem kapitału. Tylko kompleksowe podejście do zarządzania majątkiem rodzinnym pozwoli zbudować trwały biznes, który zapewni dochód dla przyszłych pokoleń.

Family Office a rodzinny biznes

Gdy w połowie XIX wieku John D. Rockefeller zaczynał karierę jako księgowy, nikt nie przypuszczał, że już niespełna 20 lat później dołączy do grona milionerów, a pod koniec tal 80 stanie się najbogatszym człowiekiem na świecie, którego majątek wyniesie 2 proc. amerykańskiego PKB. Sekret sukcesu Rockefellera tkwił w jego podejściu do pieniędzy – chciał, by to one pracowały na niego, a nie odwrotnie.

Współczesne Family Office ucieleśnia tę ideę. Zabezpieczenie i zapewnienie sukcesywnego wzrostu zgromadzonego kapitału poprzez wszechstronne podejście do kwestii prowadzenia i planowania rozwoju biznesu i finansów jest celem tego typu usług. Łączą one w sobie tworzenie optymalnych struktur biznesowych i inwestycyjnych, doradztwo biznesowe, podatkowe, bankowe i prawne, ale także kwestie rachunkowe, lifestylowe czy filantropijne. Jak jednak budować firmę i chronić kapitał w tak szybko zmieniającej się rzeczywistości?

Inwestycje w niepewnych czasach

Nie jest tajemnicą, że stabilność systemu finansowego ułatwia planowanie rozwoju biznesu i zyskowną alokację kapitału. Jest jednak w dużej mierze uwarunkowana dynamiką i równowagą gospodarki oraz kondycją finansów publicznych. Tymczasem te zostały zachwiane zarówno przez pandemię, która skutecznie wyhamowała aktywność gospodarczą, przekładając się na globalne spadki IRB i PKB, jak i wojnę na Ukrainie i wywołane nią sankcje wobec Rosji, które coraz realniej zagrażają światowej hegemonii dolara, tym samym wpływając na rynki finansowe. W tych warunkach, gdy celem jest międzypokoleniowe zabezpieczenie kapitału prywatnego i firmowego dywersyfikacja działań zmierzających do zabezpieczenia majątku ma kluczowe znaczenie.

Dlatego proponujemy kompleksową obsługę Family Office dla przedsiębiorców, którzy za cel stawiają sobie nie tylko przetrwanie trudnych czasów, ale zbudowanie trwałych fundamentów pod rodzinny biznes, który zapewni dochód kolejnym pokoleniom.

Nasza oferta obejmuje:

  • Strategiczne doradztwo prawno-podatkowo-biznesowe z uwzględnieniem długofalowej, wielopokoleniowej perspektywy również w zakresie doboru partnerów wśród firm inwestycyjnych pod kątem ich wyników, kosztów, ryzyka straty

  • Bieżące zarządzanie prawnymi, podatkowymi i księgowymi aspektami dotyczącymi majątku prywatnego i firmowego czyli analiza ryzyka, w tym finansowego, inwestycyjnego, podatkowego, a także związanego z koncentracją majątku oraz z otoczeniem prawnopodatkowym

  • Powoływanie do życia podmiotów gospodarczych oraz osób prawnych i ustanawianie w nich pełnomocników/powierników w celu zabezpieczenia majątku narażonego na utratę na skutek rozwodów, sporów rodzinnych, postępowań spadkowych itp.

  • Zabezpieczenie majątku poprzez jego dywersyfikację (private equity, venture capital, fundusze hedgingowe, nieruchomości komercyjne, kruszce, kamienie szlachetne, metale inwestycyjne itp.)

  • Doradztwo przy transakcjach zbycia lub nabycia aktywów (M&A)

  • Private and corporate banking – doradztwo i reprezentacja w procesie otwierania rachunków bankowych w bankach zagranicznych, zarządzanie portfelem inwestycyjnym, w tym m.in. nadzór właścicielski nad aktywami rodzinnymi w bankach za granicą

  • Planowanie sukcesji i doradztwo spadkowe – doradztwo korporacyjne, prawne - w tym przekształcenia podmiotów gospodarczych, sporządzanie testamentów, darowizn i małżeńskich umów majątkowych

  • Zarządzanie nieruchomościami rodzinnymi w kontekście aspektów własnościowych i rozliczeniowych

  • Filantropia i doradztwo PR z tym związane w celu budowania wizerunku i marki osobistej

Publikacje tematyczne związane z doradztwem podatkowym

 

 

Nakładane na przedsiębiorców sankcje podatkowe VAT muszą być proporcjonalne do wagi naruszeń

Nakładane na przedsiębiorców sankcje podatkowe VAT muszą być proporcjonalne do wagi naruszeń

Stosując wobec podatnika dodatkową sankcję finansową przewidzianą w art. 112b ustawy o podatku od towarów i usług, organ nie może tego robić z automatu, a na podstawie stwierdzenia wystąpienia wskazanych w tym przepisie nieprawidłowości. Musi uwzględnić charakter i wagę uchybień oraz stopień zawinienia przedsiębiorcy – stwierdził w wyroku z 27 lipca 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (sygn. akt I SA/Gl 234/22).

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012