Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Publikacje

Kancelaria Prawna SKARBIEC

marzec 2009

Instrumenty pochodne - nowy, stary problem Gazeta Wyborcza, Puls Biznesu, Gazeta Finansowa
W kontekście toczącej się aktualnie dyskusji na temat możliwości unieważnienia bądź zmiany treści umów instrumentów pochodnych (opcji walutowych, transakcji CIRS czy forwardów), warto jest wskazać na doświadczenia płynące z podobnych, precedensowych batalii sądowych, które rozgrywały się w innych państwach świata. Spory bardzo podobne do tych, które zaczynają się dopiero w Polsce zakończyły się już w Stanach Zjednoczonych, Indiach, Austrii czy Indonezji. Najbardziej znane spory odnośnie umów instrumentów pochodnych, które toczyły się przed sądami amerykańskimi dotyczą umów zawieranych przez Bankers Trust. W połowie lat 90-tych ta instytucja należała do największych dostawców instrumentów pochodnych dla przedsiębiorców.
 
Przestępczość białych kołnierzyków
Gazeta Finansowa, Portal Bankier.pl
Fala kłopotów firm z walutowymi instrumentami pochodnymi spowodowała zwiększone zainteresowanie tematem źródeł i zakresu odpowiedzialności menadżerów względem przedsiębiorców, których majątkiem zarządzają. W wielu wypadkach zdarzyło się bowiem tak, że zobowiązania, wskutek których przedsiębiorcy znaleźli się na skraju niewypłacalności zostały zaciągnięte jednoosobowo przez menadżerów, którzy przekroczyli wytyczne wynikające z wewnętrznych regulaminów organizacyjnych. W tej sytuacji powstają bardzo praktyczne pytania odnośnie możliwości częściowego zrekompensowania sobie przez przedsiębiorców poniesionych strat poprzez pociągnięcie menadżerów do odpowiedzialności za popełnione nadużycia.
 
Toksyczne opcje CFO
istnieją poważne przesłanki, aby uznać, że niektóre banki nie tylko wykorzystywały błędne wyobrażenia klientów o umowach łączących ich z bankiem, ale wręcz świadomie wprowadzały w błąd swoich klientów. Na szczęście dokumentacja transakcyjna wielu kontraktów jest na tyle niejasna, że możliwe jest interpretowanie jej w sposób korzystny dla klientów, dzięki czemu można istotnie zmniejszyć ich zobowiązania. W niektórych wypadkach możliwa jest minimalizacja obciążeń do poziomu akceptowalnego dla przedsiębiorców.
 
Mechanizm spekulacji walutowych Gazeta Finansowa, Onet.pl
Zarabianie na wykorzystaniu różnic cenowych, zwane potocznie "spekulacją", spotyka się z krańcowo różnymi ocenami ekspertów. Amerykański finansista Bernard M. Baruch (1870 - 1965), zdefiniował spekulanta jako człowieka, który jest w stanie obserwować przyszłość i podjąć działania zanim ona nastąpi. Baruch, który sam dorobił się fortuny, wykorzystując zmiany cen cukru, ujął jednak tylko jeden z aspektów tego zjawiska, jaki stanowi zdolność niektórych spekulantów do przewidywania ruchów cenowych. Prowadząc "arbitraż" między ceną przeszłą a ceną przyszłą, spekulanci pełnią ważną funkcję w gospodarce rynkowej: zapewniają płynność aktywów, którymi spekulują, a jednocześnie przyjmują na siebie ryzyko zmian kursowych.

 

>>> WCZEŚNIEJSZE
publikacje Kancelarii

Publikacje tematyczne związane z działem

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012