Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Publikacje

Kancelaria Prawna SKARBIEC

Wybrane publikacje Kancelarii Prawnej Skarbiec - sierpień 2009

Opcje i firmy w potrzaskuBusinessmanDoświadczenia sporów sądowych w innych państwach wskazują, że nawet na najbardziej rozwiniętych rynkach świata problemu umów opcji walutowych nie da się zamknąć w prostej formule typu Pacta sunt servanda. W rzeczywistości bowiem w każdym wypadku należy zbadać indywidualnie, czy w związku z zawarciem umowy bank nie udzielił wyjaśnień albo zapewnień wprowadzających w błąd, czy rzetelnie wykonywał umowę w zakresie obowiązków informacyjnych względem klienta. Jeśli spółka stała się niewypłacalna, a zarząd nie ogłosił upadłości, jego członkowie odpowiadają za dług. Odpowiedzialność członków zarządu w spółce z o.o. nie ogranicza się jedynie do odpowiedzialności cywilnej.Na podstawie art. 116 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, odpowiadają solidarnie i całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu.  


Hazard w sieci
Twoja Firma
Hazard internetowy należy do najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu rozrywkowego, z globalnymi przychodami szacowanymi na 9 mld dolarów w 2006 r., 12 mld dolarów w 2008 r. oraz z prognozami przychodów na poziomie 15-18 mld dolarów na rok 2010. Łącznie na świecie działa około dwa i pół tysiąca kasyn internetowych. Dynamiczny rozwój hazardu on-line, w ślad za którym nie idzie jednak precyzyjna regulacja tego zjawiska w prawie polskim, tworzy bardzo poważny problem co do zasad organizacji tego rodzaju przedsięwzięć, uczestniczenia w nich oraz reklamy. W poniższej publikacji Kancelaria Prawna Skarbiec analizuje ryzyka prawne wiążące się z organizowaniem kasyn on-line oraz możliwe metody minimalizacji tych ryzyk.
 
Niezapłacony podatek? Zarząd odpowiada całym majątkiem Portal Money.pl
Za księgowość odpowiada zarząd Portal Money.pl
 
Zlecenie księgowości pracownikowi lub biuru rachunkowemu nie zwalnia szefostwa firmy z odpowiedzialności. Zgodnie z przepisem ustawy z dnia 29 września 1994 roku ustawa rachunkowości, kierownik jednostki (którym, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości, jest członek zarządu, a jeżeli organ jest wieloosobowy - członkowie tego organu) ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru.
 

 

>>> WCZEŚNIEJSZE
publikacje Kancelarii

Publikacje tematyczne związane z działem

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012