Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Publikacje

Kancelaria Prawna, Radca Prawny, Prawnik

Źródło: Gazeta Finansowa

Data: 2009-01-23

Autor: Kamil Magda - Kancelaria Prawna Skarbiec

Teoretycznie można sobie wyobrazić scenariusz polegający na zakupie BRE Banku przez spółki związane z Leszkiem Czarneckim oraz dokonanie fuzji BRE Banku SA z Getin Bank SA. W praktyce należy zwrócić uwagę zarówno na niezobowiązujący charakter deklaracji pana Czarneckiego oraz na stanowcze dementi osób przedstawicieli BRE Banku i Commerzbanku. Jak się wydaje, wobec braku spekulacji na temat ewentualnej sprzedaży BRE Banku przez Commerzbank w prasie niemieckiej, można zaryzykować tezę że Commerzbank w najbliższym czasie nie planuje sprzedaży BRE Banku.

Nie tak szybko

Ewentualna transakcja nie byłaby rzeczą prostą z uwagi na regulacje wynikające z prawa bankowego. Zgodnie z art. 25 ustawy osoba zamierzająca bezpośrednio lub pośrednio objąć lub nabyć akcje banku jest obowiązana wystąpić każdorazowo z wnioskiem o wydanie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu jeżeli w wyniku nabycia przekroczy jeden z przewidzianych w ustawie progów.

KNF

Z kolei już sam zamiar zbycia udziałów w banku, uprawniający do wykonywania ponad 10 proc. głosów na walnym zgromadzeniu, lub w wyniku sprzedaży którego zbywca będzie uprawniony do wykonywania mniejszej ilości głosów na walnym zgromadzeniu niż jeden z przewidzianych w ustawie progów, wiąże się z koniecznością powiadomienia o zamiarze Komisji Nadzoru Finansowego.

Fuzja?

Prawo bankowe przewiduje również specjalne wymogi dotyczące fuzji banków, przewidując jedynie połączenie banków lub podział przez wydzielenie. Podział przez wydzielenie polega na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną, przykładowo bank wydziela jakiś fragment działalności operacyjnej i związane z nim nazwy i licencje.

Majątek

Z kolei w przypadku połączenia może być ono dokonane jedynie przez przeniesienie całego majątku banku przejmowanego na bank przejmujący w zamian za udziały lub akcje. Zarówno podział, jak i połączenie wymagają uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Autor jest prawnikiem w kancelarii prawnej Skarbiec

Publikacje tematyczne związane z działem

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012