Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Wyoming, Delaware

Wyoming, Delaware

Wobec coraz wyższych obciążeń podatkowych wprowadzanych w Polsce, a związanych (pośrednio lub bezpośrednio) z poszukiwaniem pieniędzy przez partię rządzącą na bieżące wydatki, interesującym rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorców jest przeniesienie swojej aktywności gospodarczej do państw, których systemy prawne oferują korzystne formy opodatkowania dochodów.

Delaware

Delaware posiada jedne z najlepszych ulg podatkowych na świecie, na które liczyć mogą zagraniczne podmioty zakładające tu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Istotne jest to, że Delaware nie figuruje na liście krajów i obszarów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku PIT i CIT sporządzonej przez polskie Ministerstwo Finansów.

Najchętniej zakładaną formą prawną w Delaware są spółki LTD, będące odpowiednikami polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Do założenia niniejszej spółki wystarczy wypełnienie specjalnej ankiety oraz uiszczenie opłaty rejestracyjnej. Spółka ta może skorzystać z ulg podatkowych tylko pod trzema warunkami spełnionymi jednocześnie: musi posiadać wyłącznie jednego udziałowca, jej udziałowcem nie może być rezydent podatkowy USA i nie może działać na terenie Delaware. Spółka musi jednak mieć swoją siedzibę na terenie Delaware, zaś jej adres ma znajdować się na wszystkich dokumentach firmowych.

Zaletą spółki założonej w Delaware jest to, że nie płaci ona podatku dochodowego, podatku VAT oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Natomiast dochody osiągane z tytułu działalności spółki nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. Brak też wymogów w zakresie minimalnego kapitału, a prowadzenie księgowości nie jest obowiązkowe. Kolejną zaletą jest to, że samo zarejestrowanie spółki w Delaware nie trwa długo.

Założenie tego typu spółki należy poprzedzić konsultacją z kompetentnym i doświadczonym doradcą. W szczególności należy mieć na uwadze coraz bardziej powszechne wdrażanie standardu raportowania CRS. Obejmuje on wymianę informacji finansowych, w tym również na potrzeby podatkowe.

W praktyce oznacza to, że gdy rzeczywistym beneficjentem środków na rachunku bankowym spółki z Delaware, prowadzonym np. w jednym z państw europejskich, będzie polski rezydent podatkowy, to informacja w tym zakresie trafi do miejscowych organów podatkowych. W konsekwencji dochody uzyskiwane przez spółkę mogą zostać w istocie opodatkowane polskim podatkiem dochodowym, a w skrajnym przypadku można narazić się na odpowiedzialność karnoskarbową.

Wyoming

Równie atrakcyjnym podatkowo dla utworzenia spółki, jest stan Wyoming i, podobnie jak w Delaware, do rejestracji podmiotu wystarczy jedna osoba.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że jednoosobowe spółki LLC nie są uważane przez amerykański urząd podatkowy (IRS) za podatnika podatku dochodowego, ponieważ zyski i straty przenoszone są bezpośrednio do federalnego zeznania podatkowego wspólnika. Jeżeli amerykańska spółka LLC osiąga dochody wyłącznie poza Stanami Zjednoczonymi, zaś jej wspólnik nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych, to ani spółka LLC, ani jej wspólnik nie podlegają podatkom federalnym. Ponadto, również Wyoming nie nakłada podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych, natomiast obowiązki sprawozdawcze są ograniczone do złożenia lakonicznego sprawozdania rocznego z działalności, w którym wystarczy wskazać dane osobowe jednego dyrektora spółki.

Należy wziąć jednak pod uwagę fakt, że spółka typu LLC jest transparentną podatkowo spółką osobową, co oznacza, że podatnikami będą jej wspólnicy. Zatem w sytuacji, kiedy wspólnikiem spółki LLC jest rezydent Polski, to takie opodatkowanie powinno nastąpić w Polsce, ponieważ w myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, to podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy).

Trzeba również uwzględnić fakt coraz bardziej powszechnego wdrażania standardu raportowania CRS, obejmującego wymianę informacji finansowych, w tym także na potrzeby podatkowe. W przypadku, gdy rzeczywistym beneficjentem środków na rachunku bankowym spółki LLC, niezależnie od tego, czy prowadzony on będzie w Polsce, czy w innym państwie Unii Europejskiej, będzie polski rezydent podatkowy, to informacja w tym zakresie zostanie przekazana przez bank do miejscowych organów. W skrajnym przypadku niezgłoszenie dochodów uzyskiwanych przez spółkę LLC (w praktyce jej wspólników) może skutkować odpowiedzialnością karnoskarbową.

2017-07-24 Kancelaria Prawna Skarbiec

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012