Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Państwa o korzystnych systemach podatkowych

Raje podatkowe

Księstwo Andory to jedno z sześciu najmniejszych państw w Europie (jego powierzchnia to 468 km2, a liczba ludności wynosi ok. 78 000). Położone wysoko w Pirenejach księstwo przez stulecia pozostawało poza głównym nurtem europejskiej polityki. Z uwagi na fakt, iż Andora jest w całości otoczona przez lądowe granice Francji i Hiszpanii, zazwyczaj nie utrzymywała kontaktów politycznych z innymi państwami, czego przykładem może być fakt, iż jako jedno z nielicznych państw w Europie, Andora nie brała udziału w II wojnie światowej.

 

Aktualnie formalną głową księstwa pozostają dwaj współksiążęta: biskup z hiszpańskiego miasta Seo de Urgel oraz prezydent Francji. W praktyce pełnią głównie funkcje reprezentacyjne, gdyż realnym ośrodkiem władzy jest parlament, wybierany przez miejscowych obywateli.

System podatkowy Andory słynie z tego, iż jest to ostatnie państwo w Europie, które w ogóle nie pobiera podatku dochodowego oraz jedno z ostatnich państw, które nie pobiera podatku VAT. Z uwagi na rygorystyczną tajemnicę bankową oraz akceptację tzw. kont numerycznych przez lokalne banki, Andora została przejściowo wpisana przez OECD na „czarną listę” krajów nie współpracujących z tzw. „wspólnotą międzynarodową” w sprawie wymiany informacji podatkowych.

Z drugiej strony, lokalna administracja nigdy nie starała się przyciągnąć kapitału zagranicznego za pomocą powyższych przywilejów. W Andorze nie istnieją odrębne regulacje prawne dotyczące tworzenia spółek nierezydenckich, funduszy inwestycyjnych, czy banków offshorowych. Lokalne prawo nie zezwala na tworzenie trustów, fundacji prywatnych, ani nie posiada możliwości powoływania spółek kapitałowych wzorowanych na modelowych regulacjach stanu Delaware. W przeciwieństwie do innych krajów posiadających korzystny system podatkowy, nie tylko nie obowiązują tu przepisy ułatwiające transfer zagranicznego kapitału, ale aż do 2008 roku zakazane było tworzenie spółek w których cudzoziemcy mieliby udział większy niż 13.

Choć w chwili obecnej powyższe ograniczenia już nie obowiązują, to warto również zauważyć, że Andora zamierza w najbliższym czasie wprowadzić podatek dochodowy od osób prawnych na poziomie 5-10% oraz VAT na poziomie 4%. Należy też pamiętać, że Andora stosuje środki odpowiednie względem tzw. Dyrektywy odsetkowej (ang. Savings Tax Directive), co oznacza, iż od zysków kapitałowych osiągniętych przez rezydentów Unii pobierany jest podatek w kwocie 20%, który jest w 34 przekazywany do kraju pochodzenia danej osoby.

Pod koniec 2010 r. legislatywa Andory przyjęła ustawę na mocy której podatkiem w wysokości 10% obłożone zostały dochody nierezydentów Andory, pochodzące ze źródeł położonych na terytorium Andory. Regulacja taka uderza przede wszystkim w cudzoziemców lokujących pieniądze w bankach w Andorze.

W tym kontekście planując rejestrację spółki w Andorze należy wziąć pod uwagę coraz bardziej powszechne wdrażanie standardu raportowania CRS, obejmującego wymianę informacji finansowych, również na potrzeby podatkowe. W szczególności istotnym jest przekazywanie przez banki informacji na temat beneficjentów prowadzonych przez nich rachunków, jeśli posiadane przez nich dane wskazywać będą na polską rezydencję takiego beneficjenta. Okoliczność ta będzie miała istotne znaczenie w sytuacji, gdy rachunek bankowy prowadzony będzie w państwie, które już standard raportowania wdrożyło. Z tego względu kluczowym jest, aby definitywnie doszło do utraty polskiej rezydencji podatkowej.

Wymiana informacji podatkowych
z innymi państwami

Andora zawarła umowy o wymianie informacji podatkowych (tzw. Tax Information Exchange Agreements; TIEAs) z Argentyną, Austrią, Belgią, Danią, Wyspami Owczymi, Finlandią, Francją, Grenlandią, Islandią, Liechtensteinem, Monako, Niderlandami, Norwegią, Portugalią, San Marino, Hiszpanią i Szwecją.

W dniu 15 czerwca 2012 r. Andora zawarła umowę o wymianie informacji w sprawach podatkowych z Polską.

Spółki w Andorze i zmiana rezydencji podatkowej – remedium na CFC

Mimo, że spółki zarejestrowane w Andorze, według polskiego prawa są spółkami, które mają siedzibę lub zarząd w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową / w kraju z którym Polska/UE nie podpisały międzynarodowej umowy (ang. Controlled Foreign Company – CFC), korzyść ekonomiczna i gospodarcza wynikająca z ich posiadania wciąż może być interesująca z punktu widzenia racjonalizacji podatków, zwłaszcza w kontekście międzynarodowego planowania podatkowego.

Połączenie rejestracji spółki offshore ze zmianą rezydencji podatkowej jej beneficjenta rzeczywistego – np. na maltańską, stanowi nie tyko alternatywę dla rodzimego systemu fiskalnego, ale również remedium na CFC.

Przepisy wprowadzone od 1 stycznia 2015 r. do ustawy CIT i PIT (art. 24a CIT i art. 30f PIT), wg których polski rezydent podatkowy (spółka bądź osoba fizyczna) będzie musiał płacić podatek według stawki 19% od dochodów osiąganych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, działającą w kraju o korzystnym systemie podatkowym, nie znajdą bowiem zastosowania w sytuacji, gdy beneficjent rzeczywisty spółki offshore przeniesie centrum swoich interesów życiowych np. na Maltę, stając się jednocześnie rezydentem podatkowym Malty (tzw. ordinary residence).

Jeśli więc np. (w dużym uproszczeniu) polski rezydent podatkowy zarejestruje swoją działalność np. pod firmą typu LTD na Wyspach Marshalla i jednocześnie spełni wszystkie warunki pozwalające na zmianę rezydencji podatkowej na maltańską, przychody uzyskiwane przez tę spółkę z działalności wykonywanej poza Maltą nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Malcie. Jednocześnie, przy spełnieniu warunków potwierdzających posiadanie rezydencji podatkowej na Malcie, w Polsce nie będzie istniał obowiązek podatkowy od tych przychodów.

Więcej:

Zmiana rezydencji podatkowej

Zakładanie spółek na Wyspach Marshalla

Korzyści z założenia spółki na Wyspach Marshalla

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012