Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Raje podatkowe

Zakładanie spółek na Anjouan

Wyspa Anjouan stanowi autonomiczne terytorium w ramach Unii Komorów, państwa leżącego w Archipelagu Komorów na Oceanie Indyjskim, między wschodnim wybrzeżem Afryki (Mozambik) i północnymi krańcami Madagaskaru.

 

Anjouan stanowi jedną z czterech dużych wysp archipelagu, zamieszkałego przez 808 tys. osób. System prawny Anjouan oparty jest na kombinacji prawa religijnego islamu, francuskiego kodeksu cywilnego z 1975 roku oraz lokalnego prawa zwyczajowego. Ponadto, Anjouan jest członkiem OHADA (Organization for the Harmonization of business law in Africa). W związku z tym terytorium Anjouan jest zobligowane do przestrzegania regulacji OHADA dotyczących takich obszarów, jak: prawo korporacyjne obejmujące transakcje dotyczące na przykład nieruchomości, bankowość, transport, giełdy, obrót udziałami i akcjami.

Autonomiczny status tej wyspy w ramach Unii Komorów, oznacza, że Anjouan posiada własnego prezydenta, parlament, ministerstwa, a także własny rejestr spółek, uprawniony nie tylko do tworzenia spółek, ale także do udzielania im licencji w zakresie prowadzenia offshorowej działalności bankowej, ubezpieczeniowej oraz hazardu on-line.

Chociaż Anjouan jest tylko terytorium autonomicznym w ramach Unii Komorów, to podmiotowość prawna spółek rejestrowanych w Anjouan jest powszechnie uznawana w obrocie międzynarodowym, podobnie jak w przypadku innych terytoriów autonomicznych, które prowadzą własne rejestry spółek (np. spółek rejestrowanych przez Hongkong jako Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej).

Oznacza to, że spółki z siedzibą rejestrową w Anjouan mogą:

  • wszędzie na świecie nabywać prawa;
  • wszędzie na świecie zaciągać zobowiązania;
  • dochodzić swoich praw przed dowolnymi sądami, w tym również sądami polubownymi.

System podatkowy oparty jest na modelu francuskim. Na Anjouan brak jest obowiązku płacenia podatku dochodowego, obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązku przedkładania sprawozdań finansowych organom administracji państwowej.

Anjouan nie znajduje się na liście krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, określoną rozporządzeniami Ministra Rozwoju i Finansów z 2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego.

2018-02-26 Kancelaria Prawna Skarbiec

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012