Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Raje podatkowe

Zakładanie spółek na Anjouan

Wyspa Anjouan stanowi autonomiczne terytorium w ramach Unii Komorów, państwa leżącego w Archipelagu Komorów na Oceanie Indyjskim, między wschodnim wybrzeżem Afryki (Mozambik) i północnymi krańcami Madagaskaru.

 

Anjouan stanowi jedną z czterech dużych wysp archipelagu, zamieszkałą przez 277,5 tys. osób.

Autonomiczny status tej wyspy w ramach Unii Komorów, oznacza, że Anjouan posiada własnego prezydenta, parlament, ministerstwa, a także własny rejestr spółek, uprawniony nie tylko do tworzenia spółek, ale także do udzielania im licencji w zakresie prowadzenia działalności bankowej, ubezpieczeniowej oraz hazardu on-line.

Chociaż Anjouan jest tylko terytorium autonomicznym w ramach Unii Komorów, to podmiotowość prawna spółek rejestrowanych w Anjouan jest powszechnie uznawana w obrocie międzynarodowym, podobnie jak w przypadku innych terytoriów autonomicznych, które prowadzą własne rejestry spółek (np. spółek rejestrowanych przez Hongkong jako Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej).

Oznacza to, że spółki z siedzibą rejestrową w Anjouan mogą:

  • wszędzie na świecie nabywać prawa;
  • wszędzie na świecie zaciągać zobowiązania;
  • dochodzić swoich praw przed dowolnymi sądami, w tym również sądami polubownymi.

Na Anjouan brak jest obowiązku płacenia podatku dochodowego, obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązku przedkładania sprawozdań finansowych organom administracji państwowej.

Anjouan nie znajduje się na liście krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, określoną rozporządzeniami Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012