Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Zakładanie spółek na Antylach Holenderskich

Zakładanie spółek na Antylach Holenderskich

Antyle Holenderskie to terytorium zamorskie Królestwa Niderlandów w Ameryce Środkowej, obejmujące dwie grupy wysp na Morzu Karaibskim, z których największe to: Curaçao (444 km2) oraz Bonaire (288 km2). W 1986 roku z federacji Antyli Holenderskich wystąpiła Aruba, uzyskując odrębną autonomię. W październiku 2010 roku Antyle Holenderskie rozpadły się na pięć odrębnych terytoriów zamorskich, tworzonych przez poszczególne wyspy.

 

Przez Antyle Holenderskie wiedzie jeden z najstarszych i (historycznie) najbardziej popularnych szlaków wypływu przychodów z krajów o wysokich podatkach do państw o korzystnych systemach podatkowych, który to szlak tradycyjnie prowadził z krajów o wysokich podatkach do Holandii, a stąd na Antyle Holenderskie. W chwili obecnej utracił on nieco na znaczeniu z uwagi na wyższe koszta utrzymania niż w przypadku zastosowania zbliżonych rozwiązań przy wykorzystaniu Cypru bądź Malty.

UWAGA: W dniu 10 października 2010 r. Antyle Niderlandzkie przestały istnieć jako samodzielna jednostka administracyjna. Po podziale Antyli Holenderskich wyspy Curaçao i Sint Maarten uzyskały status analogiczny do tego jaki ma Aruba (kraje stowarzyszone z Królestwem Niderlandów, lecz nie wchodzące w jego skład), a wyspy Bonaire, Saba i Sint Eustatius stały się holenderskimi „gminami zamorskimi", które będą mogły zostać włączone, jeśli sobie tego zażyczą, do Unii Europejskiej jako jej regiony peryferyjne. Obecnie Bonaire razem z Sabą i Sint Eustatius tworzy tzw. Caribisch Nederland, potocznie zwane też wyspami BES.

Wymiana informacji podatkowych
z innymi państwami

Antyle Holenderskie zawarły umowy o wymianie informacji podatkowych z (tzw. Tax Information Exchange Agreements; TIEAs) Antiguą i Barbudą, Arubą, Australią, Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi, Bermudami, Kanadą, Kajmanami, Danią, Wyspami Owczymi, Finlandią, Grenlandią, Islandią, Meksykiem, Nową Zelandią, Hiszpanią, Saint Lucią, Saint Kitts i Nevis, San Marino, Szwecją i Stanami Zjednoczonymi (stan z dnia 10 listopada 2010 r.).

Ponadto, Antyle Holenderskie były stroną umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Norwegią (stan na listopad 2010 r.).

Dostępne typy osób prawnych

Fundacja prawa Antyli Holenderskich (Stichting Particulier Fonds)

 

Spółki na Antylach Niderlandzkich i zmiana rezydencji podatkowej – remedium na CFC

Mimo, że spółki zarejestrowane na Antylach Niderlandzkich, według polskiego prawa są spółkami, które mają siedzibę lub zarząd w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową / w kraju z którym Polska/UE nie podpisały międzynarodowej umowy (ang. Controlled Foreign Company – CFC), korzyść ekonomiczna i gospodarcza wynikająca z ich posiadania wciąż może być interesująca z punktu widzenia racjonalizacji podatków, zwłaszcza w kontekście międzynarodowego planowania podatkowego.

Połączenie rejestracji spółki offshore ze zmianą rezydencji podatkowej jej beneficjenta rzeczywistego – np. na maltańską, stanowi nie tyko alternatywę dla rodzimego systemu fiskalnego, ale również remedium na CFC.

Przepisy wprowadzone od 1 stycznia 2015 r. do ustawy CIT i PIT (art. 24a CIT i art. 30f PIT), wg których polski rezydent podatkowy (spółka bądź osoba fizyczna) będzie musiał płacić podatek według stawki 19% od dochodów osiąganych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, działającą w kraju o korzystnym systemie podatkowym, nie znajdą bowiem zastosowania w sytuacji, gdy beneficjent rzeczywisty spółki offshore przeniesie centrum swoich interesów życiowych np. na Maltę, stając się jednocześnie rezydentem podatkowym Malty (tzw. ordinary residence).

Jeśli więc np. (w dużym uproszczeniu) polski rezydent podatkowy zarejestruje swoją działalność np. pod firmą typu LTD na Wyspach Marshalla i jednocześnie spełni wszystkie warunki pozwalające na zmianę rezydencji podatkowej na maltańską, przychody uzyskiwane przez tę spółkę z działalności wykonywanej poza Maltą nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Malcie. Jednocześnie, przy spełnieniu warunków potwierdzających posiadanie rezydencji podatkowej na Malcie, w Polsce nie będzie istniał obowiązek podatkowy od tych przychodów.

Planując tego rodzaju przedsięwzięcie należy mieć na uwadze coraz bardziej powszechne wdrażanie systemu raportowania CRS, obejmującego wymianę informacji finansowych, również na potrzeby podatkowe. W praktyce oznacza to, że gdy rzeczywistym beneficjentem środków na rachunku bankowym prowadzonym w państwie, które zobowiązało się do uczestnictwa w wymianie informacji,  będzie np. polski rezydent podatkowy, to informacja ta zostanie przekazana do krajowych organów podatkowych. Z tego też względu kluczowym jest, aby definitywnej doszło do utraty polskiej rezydencji podatkowej.

Więcej:

Zmiana rezydencji podatkowej

Zakładanie spółek na Wyspach Marshalla

Korzyści z założenia spółki na Wyspach Marshalla

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012