Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Państwa o korzystnych systemach podatkowych

Zakładanie spółek na Bahamach

Wspólnota Bahamów to była kolonia brytyjska składająca się z 700 wysp – z których 30 jest zamieszkałych – i tysięcy pomniejszych wysepek położonych na Morzu Karaibskim, pomiędzy Florydą i Kubą. Aktualnie jest to niepodległe państwo – samorządny członek brytyjskiej Wspólnoty Narodów, będący monarchią konstytucyjną na czele której stoi angielska królowa. Waluta tego kraju (dolar bahamski) zrównana jest z dolarem amerykańskim.

System prawny Wysp

Wspólnota Bahamów jest ważnym centrum biznesu offshore. Zarejestrowano tu około 160 000 międzynarodowych spółek biznesowych (ang. International Business Companies – IBC), z których
44 000 prowadzi aktualnie działalność.

Bahamy posiadają szeroko rozbudowane prawodawstwo dotyczące spółek, oparte na angielskim prawie zwyczajowym. W 1989 roku rząd Bahamów uchwalił ustawę zezwalającą na zakładanie spółek typu International Business Companies, wzmacniając istniejące, kompleksowe akty prawne w zakresie usług zarządzania majątkiemwealth management.

Oferowane rodzaje spółek
i korzyści podatkowe

Aktualnie prawodawstwo Bahamów oferuje ponad dziesięć rodzajów różnych struktur korporacyjnych, w tym spółek, trustów i fundacji prywatnych. Najatrakcyjniejszą z nich jest międzynarodowa spółka handlowa (ang. International Business Company – IBC), która zgodnie z miejscowym prawem oferuje najbardziej korzystne warunki formalne i podatkowe, przez co jest najczęściej używana do celów międzynarodowego planowania finansowego.

Bahamy nie pobierają żadnych form podatku dochodowego, podatku od zysków, darowizn albo spadków – pełne zwolnienie gwarantowane jest na okres 20 lat od dnia rejestracji. Spółki podlegają jedynie opłacie rejestracyjnej oraz corocznej opłacie rządowej. Zwolnienie z lokalnego obowiązku składania sprawozdań i z bezpośredniego opodatkowania zapewnia wysoki poziom poufności, elastyczność oraz komfort przy utrzymaniu spółki.

Wymogi dotyczące opłaconego kapitału zakładowego spółki są ograniczone do minimum. Nie ma określonej najniższej wysokości kapitału i może on być wniesiony w dowolnej rozpoznawalnej walucie. W większości przypadków właściciele spółek decydują się na kapitał w wysokości
50 000 $, gdyż jest to maksymalna dozwolona kwota przy najniższej opłacie rządowej. Udziały na okaziciela są niedozwolone.

Spółka IBC musi prowadzić pełną księgowość odzwierciedlającą jej sytuację finansową, lecz może to robić na terytorium innego kraju. Księgi nie są ujawniane w żadnym rejestrze i nie podlegają publikacji.

Bahamy oferują możliwość ustanowienia udziałowców powierniczych oraz zakupu gotowej spółki, która może zostać aktywowana w ciągu jednego dnia.

Wysoki poziom poufności

W rejestrze Bahamów znajdują się następujące dane dotyczące spółki – jej nazwa, umowa spółki, nazwa agenta rejestrowego i adres na terytorium Bahamów, na który dostarczana jest dokumentacja, nazwiska i adresy dyrektorów i innych urzędników spółki, adres siedziby spółki, oficjalna korespondencja z Urzędem Rejestrowym.

Natomiast dane prywatne – numery i inne dane dotyczące rachunków bankowych, działalności spółki i dane właścicieli nie są gromadzone w żadnym rejestrze publicznym. W celu ochrony prywatności beneficjenta spółki korzysta się zazwyczaj z usług udziałowców powierniczych.

Chociaż nie istnieją miejscowe przepisy ustawowe w kwestii zachowania poufności, to zasady prawa zwyczajowego nakładają na urzędników obowiązek utrzymywania danych w zaufaniu.

Wymiana informacji podatkowych
z innymi państwami

Wspólnota Bahamów zawarła umowy o wymianie informacji podatkowych z (tzw. Tax Information Exchange Agreements, TIEAs) Argentyną, Arubą, Australią, Belgią, Kanadą, Chinami, Danią, Guernsey, Wyspami Owczymi, Finlandią, Francją, Grenlandią, Hiszpanią, Indiami, Islandią, Kanadą, Meksykiem, Monako, Niderlandami, Niemcami, Nową Zelandią, Norwegią, San Marino, Szwecją, Wielką Brytanią, Stanami Zjednoczonymi, Republiką Południowej Afryki (stan z dnia 23 kwietnia 2012 roku).

Spółki na Bahamach i zmiana rezydencji podatkowej – remedium na CFC

Mimo, że spółki zarejestrowane na Bahamach według polskiego prawa są spółkami, które mają siedzibę lub zarząd w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową / w kraju z którym Polska/UE nie podpisały międzynarodowej umowy (ang. Controlled Foreign Company – CFC), korzyść ekonomiczna i gospodarcza wynikająca z ich posiadania wciąż może być interesująca z punktu widzenia racjonalizacji podatków, zwłaszcza w kontekście międzynarodowego planowania podatkowego.

Połączenie rejestracji spółki offshore ze zmianą rezydencji podatkowej jej beneficjenta rzeczywistego – np. na maltańską, stanowi nie tyko alternatywę dla rodzimego systemu fiskalnego, ale również remedium na CFC.

Przepisy wprowadzone od 1 stycznia 2015 r. do ustawy CIT i PIT (art. 24a CIT i art. 30f PIT), wg których polski rezydent podatkowy (spółka bądź osoba fizyczna) będzie musiał płacić podatek według stawki 19% od dochodów osiąganych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, działającą w kraju o korzystnym systemie podatkowym, nie znajdą bowiem zastosowania w sytuacji, gdy beneficjent rzeczywisty spółki offshore przeniesie centrum swoich interesów życiowych np. na Maltę, stając się jednocześnie maltańskim rezydentem podatkowym (tzw. ordinary residence).

Jeśli więc np. (w dużym uproszczeniu) polski rezydent podatkowy zarejestruje swoją działalność np. pod firmą typu LTD na Wyspach Marshalla i jednocześnie spełni wszystkie warunki pozwalające na zmianę rezydencji podatkowej na maltańską, przychody uzyskiwane przez tę spółkę z działalności wykonywanej poza Maltą nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Malcie. Jednocześnie, przy spełnieniu warunków potwierdzających posiadanie rezydencji podatkowej na Malcie, w Polsce nie będzie istniał obowiązek podatkowy od tych przychodów.

Planując tego rodzaju przedsięwzięcie należy mieć na uwadze coraz bardziej powszechne wdrażanie systemu raportowania CRS, obejmującego wymianę informacji finansowych, również na potrzeby podatkowe. W praktyce oznacza to, że gdy rzeczywistym beneficjentem środków na rachunku bankowym prowadzonym w państwie, które zobowiązało się do uczestnictwa w wymianie informacji, będzie np. polski rezydent podatkowy, to informacja ta zostanie przekazana do krajowych organów podatkowych. Z tego też względu kluczowym jest, aby definitywnie doszło do utraty polskiej rezydencji.

2012-04-23 Kancelaria Prawna Skarbiec (Aktualizacja: 2018-06-11)

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012