Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Państwa o korzystnych systemach podatkowych

Zakładanie spółek w Bahrajnie

Królestwo Bahrajnu to wyspiarskie państwo w Zatoce Perskiej, położone między Katarem a Arabią Saudyjską. Według rankingu wolności ekonomicznej, który prowadzi amerykański konserwatywny think tank Heritage Foundation, Bahrajn jest najbardziej wolnym ekonomicznie obszarem na terenie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

 

Jeszcze całkiem niedawno nie istniał tu jakikolwiek system podatkowy, jednakże w ostatnich latach wprowadzony został podatek od wynagrodzeń osób fizycznych (1-3%). Poza sektorem naftowym wciąż nie nakłada się natomiast podatku dochodowego od osób prawnych. Warto także podkreślić, cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości położone w Bahrajnie oraz przejmować lokalne firmy – co jest wyjątkiem wśród państw Półwyspu Arabskiego.

Bahrajn jest wiodącym centrum finansowym w regionie Zatoki Perskiej. W przeciwieństwie do swoich sąsiadów z Rady Współpracy Państw Arabskich Zatoki Perskiej (ang. Gulf Cooperation Council), Bahrajn opiera swoją gospodarkę na sektorze finansowym, zapewniającym 20% PKB. Znajdują się w nim różne grupy instytucji finansowych, w tym 188 banków, 22 pośredników finansowych oraz szereg innych instytucji inwestycyjnych, w tym 87 firm ubezpieczeniowych.

Spółki w Bahrajnie i zmiana rezydencji
podatkowej – remedium na CFC

Mimo, że spółki zarejestrowane w Bahrajnie, według polskiego prawa są spółkami, które mają siedzibę lub zarząd w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową / w kraju z którym Polska/UE nie podpisały międzynarodowej umowy (ang. Controlled Foreign Company – CFC), korzyść ekonomiczna i gospodarcza wynikająca z ich posiadania wciąż może być interesująca z punktu widzenia racjonalizacji podatków, zwłaszcza w kontekście międzynarodowego planowania podatkowego.

Połączenie rejestracji spółki offshore ze zmianą rezydencji podatkowej jej beneficjenta rzeczywistego – np. na maltańską, stanowi nie tyko alternatywę dla rodzimego systemu fiskalnego, ale również remedium na CFC.

Przepisy wprowadzone od 1 stycznia 2015 r. do ustawy CIT i PIT (art. 24a CIT i art. 30f PIT), wg których polski rezydent podatkowy (spółka bądź osoba fizyczna) będzie musiał płacić podatek według stawki 19% od dochodów osiąganych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, działającą w kraju o korzystnym systemie podatkowym, nie znajdą bowiem zastosowania w sytuacji, gdy beneficjent rzeczywisty spółki offshore przeniesie centrum swoich interesów życiowych np. na Maltę, stając się jednocześnie rezydentem podatkowym Malty (tzw. ordinary residence).

Jeśli więc np. (w dużym uproszczeniu) polski rezydent podatkowy zarejestruje swoją działalność np. pod firmą typu LTD na Wyspach Marshalla i jednocześnie spełni wszystkie warunki pozwalające na zmianę rezydencji podatkowej na maltańską, przychody uzyskiwane przez tę spółkę z działalności wykonywanej poza Maltą nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Malcie. Jednocześnie, przy spełnieniu warunków potwierdzających posiadanie rezydencji podatkowej na Malcie, w Polsce nie będzie istniał obowiązek podatkowy od tych przychodów.

Planując tego typu przedsięwzięcie należy wziąć również pod uwagę coraz bardziej powszechne wdrażanie standardu raportowania CRS, obejmującego wymianę informacji finansowych, w tym na potrzeby podatkowe. Z tego względu kluczowym jest, aby doszło do definitywnej utraty polskiej rezydencji, gdyż w sytuacji, gdy rzeczywistym beneficjentem środków na rachunku spółki, założonym w jednym z państw, które zobowiązało się do udziału w wymianie informacji, będzie polski rezydent podatkowy, to informacja w tym zakresie zostanie przekazana do miejscowych organów podatkowych.

Więcej:

Zmiana rezydencji podatkowej

Zakładanie spółek na Wyspach Marshalla

Korzyści z założenia spółki na Wyspach Marshalla

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012