Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Państwa o korzystnych systemach podatkowych

Zakładanie spółek w Brunei

Brunei Darussalam to państwo położone w Południowo-Wschodniej Azji, na północnym wybrzeżu wyspy Borneo, zamieszkałe przez około 400 000 osób. Po długotrwałej okupacji brytyjskiej i japońskiej, Brunei uzyskało niepodległość 1 stycznia 1984 r. Aktualnie jest to monarchia absolutna, w której niepodzielną władzę sprawuje sułtan, który zgodnie z miejscową konstytucją jest nieomylny.

 

Sułtan jest jednocześnie głową państwa i szefem rządu. Ma on władzę ustawodawczą i wykonawczą. Jedyną legalną partią jest Zjednoczona Partia Narodowa Brunei (BNUP).

Sułtan Brunei należy do najbogatszych ludzi na świecie, zaś mieszkańcy Brunei uzyskują statystycznie jeden z najwyższych na świecie dochodów w przeliczeniu mieszkańca. Państwo utrzymywane jest w znacznej mierze z dochodów z ropy naftowej oraz oszczędności sułtana i dlatego Brunei Darussalam w ogóle nie nakłada podatków na dochody osób fizycznych. Odrębne regulacje ułatwiają korzystanie z lokalnego systemu prawnego cudzoziemcom.

Najpoważniejszym przeciwwskazaniem wobec wykorzystywania Brunei w międzynarodowym planowaniu finansowym jest fakt, iż właściwie nie istnieje tu tajemnica bankowa i lokalne banki mogą bez kontroli sądowej przekazywać informacje zagranicznym organom administracji.

Spółki w Brunei i zmiana rezydencji
podatkowej – remedium na CFC

Mimo, że spółki zarejestrowane w Brunei, według polskiego prawa są spółkami, które mają siedzibę lub zarząd w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową / w kraju z którym Polska/UE nie podpisały międzynarodowej umowy (ang. Controlled Foreign Company – CFC), korzyść ekonomiczna i gospodarcza wynikająca z ich posiadania wciąż może być interesująca z punktu widzenia racjonalizacji podatków, zwłaszcza w kontekście międzynarodowego planowania podatkowego.

Połączenie rejestracji spółki offshore ze zmianą rezydencji podatkowej jej beneficjenta rzeczywistego – np. na maltańską, stanowi nie tyko alternatywę dla rodzimego systemu fiskalnego, ale również remedium na CFC.

Przepisy wprowadzone od 1 stycznia 2015 r. do ustawy CIT i PIT (art. 24a CIT i art. 30f PIT), wg których polski rezydent podatkowy (spółka bądź osoba fizyczna) będzie musiał płacić podatek według stawki 19% od dochodów osiąganych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, działającą w kraju o korzystnym systemie podatkowym, nie znajdą bowiem zastosowania w sytuacji, gdy beneficjent rzeczywisty spółki offshore przeniesie centrum swoich interesów życiowych np. na Maltę, stając się jednocześnie rezydentem podatkowym Malty (tzw. ordinary residence).

Jeśli więc np. (w dużym uproszczeniu) polski rezydent podatkowy zarejestruje swoją działalność np. pod firmą typu LTD na Wyspach Marshalla i jednocześnie spełni wszystkie warunki pozwalające na zmianę rezydencji podatkowej na maltańską, przychody uzyskiwane przez tę spółkę z działalności wykonywanej poza Maltą nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Malcie. Jednocześnie, przy spełnieniu warunków potwierdzających posiadanie rezydencji podatkowej na Malcie, w Polsce nie będzie istniał obowiązek podatkowy od tych przychodów.

Planując tego typu przedsięwzięcie należy wziąć również pod uwagę coraz bardziej powszechne wdrażanie standardu raportowania CRS, obejmującego wymianę informacji finansowych, w tym na potrzeby podatkowe. Z tego względu kluczowym jest, aby doszło do definitywnej utraty polskiej rezydencji, gdyż w sytuacji, gdy rzeczywistym beneficjentem środków na rachunku spółki, założonym w jednym z państw, które zobowiązało się do udziału w wymianie informacji, będzie polski rezydent podatkowy, to informacja w tym zakresie zostanie przekazana do miejscowych organów podatkowych.

Więcej:

Zmiana rezydencji podatkowej

Zakładanie spółek na Wyspach Marshalla

Korzyści z założenia spółki na Wyspach Marshalla

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012