Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Państwa o korzystnych systemach podatkowych

Spółki na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych

Brytyjskie Wyspy Dziewicze (określane w skrócie BVI, od oficjalnej nazwy British Virgin Islands) stanowią terytorium zależne Wielkiej Brytanii, złożone z archipelagu 60 wysp położonych w basenie Morza Karaibskiego. Powierzchnia wysp to ok. 153 km2 zamieszkiwanych przez 23 000 osób. Gospodarka Wysp Dziewiczych jest skoncentrowana na turystyce która jest źródłem 45% dochodu narodowego i jest blisko związana z większą i ludniejszą amerykańską częścią archipelagu.

 

Kraj ten nie podlega Koronie Brytyjskiej w sprawach polityki podatkowej. System prawny wysp opiera się na angielskim common law, wiodącą walutą jest dolar amerykański.

Wśród zalet Brytyjskich Wysp Dziewiczych warto wymienić stabilność polityczną i gospodarczą, dobre połączenia międzynarodowe, brak przesadnej regulacji i restrykcji oraz kontroli dewizowej, znakomity poziom usług profesjonalnych w zakresie administrowania spółkami oraz przede wszystkim brak bezpośredniego podatku dochodowego od osób fizycznych i spółek.

System prawny wysp

System prawny BVI oparty jest na prawie zwyczajowym, charakteryzuje go bliska współpraca sektorów publicznego i prywatnego przy tworzeniu ustawodawstwa, przez co kraj ten stale osiąga konkretne, trwałe rezultaty jako wiodąca jurysdykcja w tworzeniu spółek. Ponadto, lokalne sądy reprezentują wyjątkowo wysoki poziom merytoryczny, a cały system wspierany jest przez sieć lokalnych prawników z międzynarodowym wykształceniem i doświadczeniem.

Struktura spółki

Historia spółek offshore BVI sięga lat 80-tych 20 wieku. Ich popularność najlepiej odzwierciedlają liczby – w 2017 roku na jednego mieszkańca przypadało 18 spółek. Stanowią modelowy przykład International Business Company, a więc wehikułu korporacyjnego stworzonego do przyciągnięcia zagranicznych inwestorów, którzy prowadzić będą dalsze interesy poza granicami Brytyjskich Wysp Dziewiczych, ale korzystając z licznych przywilejów podatkowych i korporacyjnych, jakie zapewniają im Brytyjskie Wyspy Dziewicze.

Podstawowe zalety takich spółek, to zwolnienie z podatku dochodowego oraz bardzo elastyczna struktura korporacyjna.

Spółka wymaga tylko jednego członka zarządu i jednego udziałowca – obie te funkcje mogą być pełnione przez osobę prawną, tj. inną spółkę, pochodzącą z dowolnego państwa na świecie. Spotkania zarządu mogą mieć miejsce w dowolnym miejscu lub przyjmować formę telekonferencji. Zgodnie z miejscowym prawem, dane członka zarządu i udziałowców nie są ujawniane w rejestrze publicznym, choć rejestr udziałowców musi być prowadzony przez spółkę i przechowywany w jej siedzibie. Koniecznym jest aby spółka miała na terytorium Wysp siedzibę i agenta rejestrowego. 

Nie istnieje minimalna kwota kapitału, który powinien być wpłacony, a akcje mogą mieć określoną lub nieokreśloną wartość nominalną. Akceptowane są zarówno akcje imienne, jak i na okaziciela, należy jednak zaznaczyć, że od 2005 roku akcje na okaziciela przechowywane muszą być w depozycie przez zatwierdzonego depozytariusza, a opłata rządowa dla spółek, których umowa zezwala na emisję takich akcji, jest wyższa (nawet w przypadku, gdy akcje takie nie są faktycznie emitowane).

Spółka może prowadzić prawie każdy rodzaj działalności gospodarczej bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń (z wyłączeniem działalności bankowej lub ubezpieczeniowej). Ponadto spółka taka nie może wykonywać operacji gospodarczych z innymi rezydentami Brytyjskich Wysp Dziewiczych, ani posiadać nieruchomości w tym kraju.

Korzyści podatkowe

Zgodnie z miejscowym ustawodawstwem, spółka oraz wypłacane przez nią dywidendy i odsetki zwolnione są z wszelkich form podatku dochodowego. Opodatkowaniu nie podlegają zyski kapitałowe w związku z jakimikolwiek udziałami, czy innymi papierami wartościowymi emitowanymi przez spółkę. Nie istnieje podatek od spadków, darowizn, czy nieruchomości. Spółki są objęte obowiązkiem sporządzania i składania do rejestru sprawozdań finansowych.

Warto zaznaczyć, że spółka ta może być notowana na zagranicznych giełdach.

Wysoki poziom poufności

Jedyne informacje przekazywane urzędowi rejestrowemu, które mogą być udostępnione publicznie, to nazwa spółki, adres jej siedziby i dane agenta rejestrowego oraz umowa spółki (wraz z aneksami i jakimikolwiek zmianami). Niemniej BVI od 2017 roku podlega pod System automatycznej wymiany informacji o rzeczywistych właścicielach rachunków bankowych oraz ich rezydencji podatkowej (CRS). W ramach polskich regulacji CFC Brytyjskie Wyspy Dziewicze należą też do państw stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Powyższe zmiany znacząco wpływają na transparentność beneficjentów spółek jednak nie w kontekście podania ich do publicznej wiadomości, lecz informowania administracji podatkowej kraju beneficjenta.

Brytyjskie Wyspy Dziewicze zawarły umowy o wymianie informacji podatkowych (tzw. Tax Information Exchange Agreements; TIEAs) z 28 państwami:

Aruba, Australia, Kanada, Chiny, Czechy, Curacao, Dania, Wyspy Owcze, Finlandia, Francja, Niemcy, Grenlandia, Islandia, Indie, Irlandia, Wyspa Man, Japonia, Niderlandy, Nowa Zelandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Saint Martin, Korea Południowa, Szwecja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone Ameryki.

Spółki na Wyspach Dziewiczych i zmiana rezydencji podatkowej – remedium na CFC

Mimo, że spółki zarejestrowane na Wyspach Dziewiczych, według polskiego prawa są spółkami, które mają siedzibę lub zarząd w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową / w kraju z którym Polska/UE nie podpisały międzynarodowej umowy (ang. Controlled Foreign Company – CFC), korzyść ekonomiczna i gospodarcza wynikająca z ich posiadania wciąż może być interesująca z punktu widzenia racjonalizacji podatków, zwłaszcza w kontekście międzynarodowego planowania podatkowego.

Połączenie rejestracji spółki offshore ze zmianą rezydencji podatkowej jej beneficjenta rzeczywistego – np. na maltańską, stanowi nie tyko alternatywę dla rodzimego systemu fiskalnego, ale również remedium na CFC.

Przepisy wprowadzone od 1 stycznia 2015 r. do ustawy CIT i PIT (art. 24a CIT i art. 30f PIT), wg których polski rezydent podatkowy (spółka bądź osoba fizyczna) będzie musiał płacić podatek według stawki 19% od dochodów osiąganych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, działającą w kraju o korzystnym systemie podatkowym, nie znajdą bowiem zastosowania w sytuacji, gdy beneficjent rzeczywisty spółki offshore przeniesie centrum swoich interesów życiowych np. na Maltę, stając się jednocześnie rezydentem podatkowym Malty (tzw. ordinary residence).

Jeśli więc np. (w dużym uproszczeniu) polski rezydent podatkowy zarejestruje swoją działalność np. pod firmą typu LTD na Wyspach Marshalla i jednocześnie spełni wszystkie warunki pozwalające na zmianę rezydencji podatkowej na maltańską, przychody uzyskiwane przez tę spółkę z działalności wykonywanej poza Maltą nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Malcie. Jednocześnie, przy spełnieniu warunków potwierdzających posiadanie rezydencji podatkowej na Malcie, w Polsce nie będzie istniał obowiązek podatkowy od tych przychodów.

Planując utworzenie tego typu struktury należy mieć na uwadze coraz powszechniejsze wdrażanie standardu raportowania CRS, obejmującego wymianę informacji finansowych, również na potrzeby podatkowe. W szczególności istotnym jest przekazywanie przez banki informacji na temat beneficjentów prowadzonych przez nich rachunków, jeśli posiadane przez nich dane wskazywać będą na polską rezydencję takiego beneficjenta. Okoliczność ta będzie miała istotne znaczenie w sytuacji, gdy rachunek bankowy prowadzony będzie w państwie, które już standard raportowania wdrożyło. Z tego względu kluczowym jest, aby definitywnie doszło do utraty polskiej rezydencji podatkowej.

Więcej:

Zmiana rezydencji podatkowej

Zakładanie spółek na Wyspach Marshalla

Korzyści z założenia spółki na Wyspach Marshalla

2018-02-27 Kancelaria Prawna Skarbiec (Aktualizacja: 2018-06-28)

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012