Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Państwa o korzystnych systemach podatkowych

Raje Podatkowe, optymalizacja podatkowa

Raje podatkowe

Wobec bardzo wysokich obciążeń podatkowych w Polsce interesującym rozwiązaniem wydaje się przenoszenie części aktywności gospodarczej do państw o bardzo niskich podatkach i rozbudowanych regulacjach prawnych odnośnie tajemnicy bankowej - tak zwanych "rajów podatkowych".

Ponadto, przeniesienie kontroli nad majątkiem do państwa o wiarygodnym systemie prawnym skutecznie chroni ten majątek przed przypadkami bezprawia urzędniczego, ponieważ w relacji z zagraniczną administracją polski urzędnik jest zwykłym petentem, który musi przedstawić wiarygodne dowody zasadności swoich działań. Również zmiany wprowadzane ostatnio do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania nie chronią fiskusa przed odpływem kapitału – ochronę taką mogłyby stanowić wyłącznie niskie podatki, prosty system prawny i uczciwi urzędnicy.

Widoczny obecnie negatywny szum informacyjny wokół rajów podatkowych to skoordynowana akcja marketingowa kartelu państw o wysokich podatkach wymierzona w wolność ekonomiczną ich obywateli. Dlatego też aktualne działania międzynarodowe mają niewiele wspólnego ze zwalczaniem nielegalnego uchylania się od płacenia podatków. Jest to oparta na brutalnej sile przymusu państwowego próba obrony przed odpływem kapitału do krajów o bardziej atrakcyjnym systemie podatkowym, zaś cała ideologia, która jest dorabiana do tych działań, to nic więcej jak tylko wymysł spin doktorów.

Czy nadal warto inwestować w rajach podatkowych? Wywiad Bankier TV z mec. Robertem Nogackim, twórcą Kancelarii Prawnej Skarbiec.

Jakie korzyści oferują raje podatkowe?

1. Ochronę majątku przed przyszłymi wierzycielami

W każdym, nawet najlepiej zarządzanym biznesie, istnieje ryzyko bankructwa na skutek niezawinionych i nieprzewidzianych okoliczności zewnętrznych, takich jak opóźnienia kontrahentów, działania konkurencji, szkody wyrządzone przez lekkomyślnych pracowników i zdarzenia losowe, czy nieoczekiwane wypowiedzenie umów kredytowych. Ostatnia fala niewypłacalności związanych ze sprawą opcji walutowych pokazuje jak nieoczekiwanie i przypadkowo mogą powstać ogromne zobowiązania, które pozbawiają uczciwych przedsiębiorców dorobku życia.

Dlatego też warto zwrócić uwagę na pewne formuły prawne, które oferuje prawodawstwo offshorowych centrów finansowych, mogące służyć ochronie majątku przed przyszłymi wierzycielami.

Nie ulega wątpliwości, że dla osoby prowadzącej aktywną działalność gospodarczą w Polsce optymalnym rozwiązaniem jest lokowanie oszczędności poza granicami Polski, w odpowiednio dobranej w tym celu strukturze, takiej jak spółka offshore, fundacja prywatna, trust albo polisa inwestycyjna prawa Liechtensteinu albo szwajcarska polisa annuitetowa. Natomiast w kraju warto jest przechowywać wyłącznie środki służące bieżącemu utrzymaniu.

Podstawowym celem tego rodzaju formuł prawnych może być ochrona masy majątkowej przechowywanej w tego rodzaju "wehikule korporacyjnym" przed ryzykiem roszczeń osób trzecich. Jednocześnie, podmioty te mają obowiązek zarządzać swoim majątkiem na korzyść konkretnych beneficjentów - osób wskazanych w dokumentach korporacyjnych.

Dzięki takiemu rozwiązaniu dochodzi do wyodrębnienia pewnej masy majątkowej, która nie jest obciążona ryzykiem związanym z bieżącą działalnością gospodarczą, która jest prowadzona w Polsce. Jednocześnie beneficjenci takiej struktury mogą korzystać z masy majątkowej zgromadzonej w "wehikule" nie będąc jej właścicielami. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą trwale zabezpieczyć swoją przyszłość przed nieoczekiwanymi kolejami losu.

Dlatego warto jest pomyśleć o wyłączeniu części aktywów z obrotu w Polsce i przekazaniu ich do pasywnych inwestycji zagranicznych. Ufundowane w ten sposób trusty, fundacje prywatne czy polisy inwestycyjne umożliwiają przekazywanie majątku z pokolenia na pokolenie bez ryzyka, że dorobek wielu generacji zniknie na skutek pojedynczych, nieprzewidzianych zdarzeń biznesowych, albo, że ulegnie rozdrobnieniu między licznych spadkobierców.

2. Minimalizację obciążeń podatkowych

Benjaminowi Franklinowi przypisuje się powiedzenie, że w życiu pewne są tylko śmierć i podatki. W rzeczywistości, między podatkami a śmiercią istnieje kilka istotnych różnic. Po pierwsze, w przeciwieństwie do podatków, śmierć nie staje się bardziej dotkliwa z każdą kadencją parlamentu. Po drugie, podatki nie umierają, a śmierć bywa opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn. Po trzecie, tylko podatki musimy płacić co roku...

Jak obniżyć podatki inwestując zagranicą? Wywiad Bankier TV z mec. Robertem Nogackim, twórcą Kancelarii Prawnej Skarbiec.

Nic więc dziwnego, że przedsiębiorcy poszukują skutecznych metod unikania opodatkowania, polegającego na wykorzystaniu dostępnych instrumentów prawnych, w taki sposób, aby zapłacić możliwe najniższe podatki.

W przeciwieństwie do uchylania się od opodatkowania (zwanego również oszustwem podatkowym), w unikaniu od opodatkowania nie ma nic nielegalnego, ponieważ z żadnej normy prawnej nie można wyprowadzić zasady nakładającej na podatnika obowiązek działania dla powstania zobowiązania podatkowego w najwyższej możliwej wysokości.

Dzięki zastosowaniu rozwiązań, które oferuje Kancelaria Prawna Skarbiec można znaleźć duże oszczędności w zakresie zobowiązań podatkowych. W przypadku niektórych typów transakcji, jesteśmy w stanie zaproponować całkowitą eliminację podatku dochodowego.

Jak wyjaśniamy w jednej z poniższych publikacji, raje podatkowe nie są cudownym panaceum na obciążenia podatkowe, jednak istnieje szereg konstrukcji dzięki którym zaangażowanie spółek offshorowych pozwala zmniejszyć obciążenia podatkowe, albo wręcz powoduje ich likwidację.

Niektóre z tych konstrukcji mają charakter bardzo złożony - inne są zaskakująco proste. W pewnych wypadkach dzięki zamianie kilku słów w treści umowy można radykalnie zmienić jej skutki podatkowe.

Dlatego zawsze warto zweryfikować, czy zyskowna transakcja nie może zostać zoptymalizowana podatkowo.

3. Maksimum poufności

Przechwalanie się posiadanym majątkiem to najprostsza metoda, aby go stracić.

Dlatego też warto jest szukać rozwiązań, które zapewniają ochronę informacji o naszym statusie majątkowym przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

Tak zwane "raje podatkowe" bardzo poważnie podchodzą do wolności obywatelskich, takich jak choćby prawo do prywatności. Wiele z tych państw to światowi liderzy w dziedzinie ochrony tajemnicy bankowej i tajemnicy adwokackiej, co daje klientom pewność, że np. ich prywatne pożyczki nie będą omawiane publicznie.

Niektóre z rajów podatkowych nie tylko zapewniają najsilniejszą na świecie ochronę tajemnicy bankowej, ale programowo nie współpracują z podmiotami zewnętrznymi w zakresie wymiany informacji na temat sytuacji finansowej swoich obywateli i korporacji. Niektóre z nich w ogóle nie gromadzą takich informacji, albowiem nie oczekują od swoich spółek prowadzenia księgowości, ani sprawozdawczości finansowej, co powoduje, że żadne informacje na temat operacji prowadzonych przez takie spółki nie są ujawniane osobom trzecim.

4. Elastyczną formułę prowadzenia działalności

Wiele rajów podatkowych to światowi liderzy w dziedzinie rozwoju prawa handlowego. Oferują wyjątkowo przemyślane, elastyczne formuły działalności, które są niedostępne dla spółek rejestrowanych pod rządami polskiego kodeksu spółek handlowych (np. możliwość zasiadania osób prawnych w zarządzie spółki, możliwość odbywania walnych zgromadzeń poza granicami kraju, możliwość przeniesienia działalności do innej jurysdykcji).

Istnieją też pewne typu osób prawnych, nieznane prawu polskiemu, które oferują inwestorom bardzo ciekawe możliwości (np. np. Fundación de Interés Privado prawa Panamy, Stichting Particulier Fonds prawa Antyli Holenderskich, czy też będąca formą pośrednią między spółką a fundacją Multiform Foundation prawa Nevis).

Prawodawstwo offshorowych centrów finansowych jest opracowywane z myślą o tym, iż większość klientów zainteresowanych wykorzystaniem jego możliwości pochodzić będzie z zagranicy. Dlatego przepisy regulujące działanie podobnych struktur korporacyjnych są bardzo elastyczne i przyjazne dla użytkowników.

W konsekwencji, pomimo dużych odległości geograficznych, struktura taka jest dla klienta łatwa w zarządzaniu i jej utrzymanie wymaga od niego nie większych formalności niż utrzymanie spółki z ograniczoną odpowiedzialności w Polsce.

Publikacje na temat rajów podatkowych

Minimalne podatki maksymalna poufność

Łatwe i poufne rejestrowanie spółek cudzoziemcom; korzystne zwolnienia i ulgi podatkowe bądź niskie podatki. Takich rajów na świecie jest jeszcze sporo.

Raj na ziemi

Zagadnienie optymalizacji podatkowej przy zastosowaniu rajów podatkowych budzi w opinii publicznej szereg kontrowersji. Częściowo dlatego, ze kojarzy się ono z „praniem brudnych pieniędzy” i działalnością poniekąd na bakier z prawem i daleką od etyki. Na temat tych stref krąży nieskończonac ilość mitów, często w żaden sposób nie przystających do rzeczywistości.

Wywiad z Robertem Nogackim, właścicielem Kancelarii Prawnej Skarbiec.Biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje możliwości skorzystania z możliwości rajów podatkowych w sposób całkowicie legalny i zgody z przepisami polskiego prawa krajowego, które w żaden sposób nie zabrania współpracy z podmiotami mającymi siedzibę w krajach stosujących tak zwaną "szkodliwą konkurencję podatkową".

Fakty i mity na temat rajów podatkowych

Międzynarodowe planowanie podatkowe to opcja, którą warto rozważyć w każdym wypadku, gdy kiedy spodziewamy się uzyskać większe przychody. Jak jednak widać z przykładów omówionych w niniejszym artykule, nie da się jej stosować bez znajomości lokalnych przepisów podatkowych i ograniczeń dewizowych.

Wykorzystanie rajów podatkowych do obniżenia opodatkowania inwestycji kapitałowych

Niejednokrotnie już na etapie tworzenia spółki, pojawia się pytanie, w jaki sposób przygotować się na przyszłą realizację zysków z planowanej przez spółkę inwestycji, która może nastąpić za kilka lat np. w drodze sprzedaży udziałów zewnętrznemu inwestorowi. W takiej sytuacji dotychczasowi udziałowcy zobowiązani będą uiścić podatek od dochodu związanego ze zbyciem udziałów. Niejednokrotnie może on stanowić bardzo znaczącą kwotę (szczególnie jeśli udziały były pierwotnie obejmowane "po nominalne", a więc za kwotę nie przekraczającą łącznie 5-50 tys. zł).

Czy wolno nie płacić podatków?

Co zrobić, żeby płacić niższe podatki? Nad tym pytaniem często zastanawiają się przedsiębiorcy, gdyż podatki zazwyczaj stanowią znaczny koszt w działalności przedsiębiorstwa.

Czy korzystanie z "rajów podatkowych" jest bezpieczne?

Wszystko zależy od tego jaką dokładnie jurysdykcję wybierzemy. Kraje uznawane za "raje podatkowe" stanowią ponad połowę listy dziesięciu najbardziej stabilnych i bezpiecznych terytoriów na świecie.

Księgi wieczyste online czyli cała prawda o twoim majątku

W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości możliwość przeglądania ksiąg wieczystych przez Internet to „ułatwienie, które odczuwa i z którego korzystać może wiele tysięcy osób dziennie”. Jednak w rzeczywistości jest to również wielkie zagrożenie dla prywatności osób, które dotąd mogły uważać inwestycje w nieruchomości za pewną możliwość dyskretnego lokowania kapitału.

Optymalizacja podatkowa w polskich spółkach giełdowych

Przez długi czas rozwiązania z zakresu międzynarodowej optymalizacji podatkowej dostępne były wyłącznie dla nielicznej elity najbogatszych inwestorów. Jednak obecnie profesjonalni inwestorzy używają ich do minimalizacji zobowiązań podatkowych nawet w przypadku portfeli, których wartość nie przekracza kilku milionów złotych.

Liechtenstein lepszy od Warszawy

Offshoringowa fundacja prywatna to jedna z najciekawszych i bardziej opłacalnych formuł planowania finansowego dla zamożnych.

Publikacje tematyczne związane z działem

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012