Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Państwa o korzystnych systemach podatkowych

Czym Kancelaria Prawna Skarbiec różni się od konkurencji?

Jesteśmy podmiotem licencjonowanym i wiarygodnym. W przeciwieństwie do większości pośredników rejestrujących spółki w jurysdykcjach o korzystnych systemach opodatkowania, nie ukrywamy swojej działalności za anonimową skrytką P.O. Box, ale działamy w Polsce we współpracy z Kancelarią Prawną z siedzibą w Warszawie, prowadzoną przez radcę prawnego, Roberta Nogackiego.

 

Wszelkie informacje przekazane Kancelarii Prawnej Skarbiec są objęte rygorystyczną tajemnicą zawodową radcy prawnego, a nasze rekomendacje poparte są gruntowną znajomością prawa polskiego.

Kancelaria Prawna Skarbiec posiada wdrożone kompleksowe procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i nadużywaniu jej porad w celach sprzecznych z prawem, których przestrzeganie jest stale monitorowane przez krajowych i zagranicznych ekspertów z tej dziedziny (Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym oraz Foundation For Development of the Global Capital Market). Klienci korzystający z naszych usług mogą więc być pewni, że nie rodzi to po ich stronie ryzyka utraty reputacji, które niewątpliwie występuje przy korzystaniu z usług wielu pośredników w korzystaniu z usług zagranicznych.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania,
a nie „rejestrację spółki"

Wbrew obiegowemu mniemaniu nie wystarczy „założyć spółkę" w pierwszym lepszym państwie oferującym korzystne formy opodatkowania, aby zyskać pełną poufność bądź uniknąć polskiego podatku dochodowego. Z pewnymi wyjątkami, podatnicy, którzy nie mają na terytorium Polski siedziby lub zarządu i tak podlegają obowiązkowi podatkowemu od dochodów, które osiągają na terytorium Polski. Również w przypadku osoby fizycznej „przeniesienie dochodów" nie jest wystarczające, ponieważ osoby fizyczne, zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Ponadto, wykorzystując w obrocie krajowym podmioty mające siedzibę w przyjaznej jurysdykcji należy wziąć pod uwagę negatywne konsekwencje, jakie może wiązać z tym faktem lokalne prawo podatkowe (w przypadku Polski konsekwencje takie występują w przypadku państw i terytoriów wskazanych w rozporządzeniach Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób prawnych oraz dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych).

Podstawowa różnica pomiędzy ofertą Kancelarii Prawnej Skarbiec, a większością podobnych ofert na rynku polega na tym, że oferuje ona nie tyle „rejestrację spółki" w przyjaznej jurysdykcji, ale kompleksowe rozwiązanie, praktycznie przetestowane w warunkach polskiego prawa, które obejmuje przygotowanie wzajemnych umów i przepływów finansowych w taki sposób, aby prowadziło to do realizacji założonego celu.

Podkreślić należy, że problemem nie jest bowiem założenie spółki, ale opracowanie odpowiedniego modelu działalności, aby pozostawał w pełnej zgodzie z polskim prawem. Dlatego odradzamy korzystanie z usług doradców, którzy nie gwarantują zgodności zastosowanych rozwiązań z przepisami prawa polskiego i zajmują się wyłącznie prostym pośrednictwem w rejestrowaniu spółek zagranicznych.

Spółki w państwach o korzystnych systemach podatkowych i zmiana rezydencji podatkowej
– remedium na CFC

Mimo, że spółki zarejestrowane w państwach o korzystnych systemach podatkowych według polskiego prawa mogą być spółkami podlegającymi przepisom o zagranicznych spółkach kontrolowanych (ang. Controlled Foreign Company – CFC), korzyść ekonomiczna i gospodarcza wynikająca z ich posiadania wciąż może być interesująca z punktu widzenia racjonalizacji podatków, zwłaszcza w kontekście międzynarodowego planowania podatkowego.

Połączenie rejestracji spółki offshore ze zmianą rezydencji podatkowej jej beneficjenta rzeczywistego – np. na maltańską, stanowi nie tyko alternatywę dla rodzimego systemu fiskalnego, ale również remedium na CFC.

Przepisy wprowadzone od 1 stycznia 2015 r. do ustawy CIT i PIT (art. 24a CIT i art. 30f PIT), wg których polski rezydent podatkowy (spółka bądź osoba fizyczna) będzie musiał płacić podatek według stawki 19% od dochodów osiąganych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, działającą w kraju o korzystnym systemie podatkowym, nie znajdą bowiem zastosowania w sytuacji, gdy beneficjent rzeczywisty spółki offshore przeniesie centrum swoich interesów życiowych np. na Maltę, stając się jednocześnie rezydentem podatkowym Malty (tzw. ordinary residence).

Jeśli więc np. (w dużym uproszczeniu) polski rezydent podatkowy zarejestruje swoją działalność np. pod firmą typu LTD na Wyspach Marshalla i jednocześnie spełni wszystkie warunki pozwalające na zmianę rezydencji podatkowej na maltańską, przychody uzyskiwane przez tę spółkę z działalności wykonywanej poza Maltą nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Malcie. Jednocześnie, przy spełnieniu warunków potwierdzających posiadanie rezydencji podatkowej na Malcie, w Polsce nie będzie istniał obowiązek podatkowy od tych przychodów.

Planując tego typu przedsięwzięcie należy wziąć również pod uwagę coraz powszechniejsze wdrażanie standardu raportowania CRS, obejmującego wymianę informacji finansowych, w tym na potrzeby podatkowe. Z tego względu kluczowym jest, aby doszło do definitywnej utraty polskiej rezydencji, gdyż w sytuacji, gdy rzeczywistym beneficjentem środków na rachunku spółki, założonym w jednym z państw, które zobowiązało się do udziału w wymianie informacji, będzie polski rezydent podatkowy, to informacja w tym zakresie zostanie przekazana do miejscowych organów podatkowych.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012