Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Państwa o korzystnych systemach podatkowych

Zakładanie spółek w Makau

Makau jest – obok Hongkongu – jednym z dwóch autonomicznych regionów Chińskiej Republiki Ludowej, posiadających specjalny status administracyjny. Makau było do 20 grudnia 1999 r. kolonią portugalską. Region ten posiada obecnie dużą niezależność, którą ma utrzymać do końca 2049 r. na mocy chińsko-portugalskiej wspólnej deklaracji.

 

Makau zajmuje powierzchnię 29 500 km2, którą zamieszkuje ponad 550 000 mieszkańców. Obok chińskiego, językiem urzędowym w Makau jest portugalski, a ponadto bez problemu można się również porozumieć w języku angielskim. Jednostką monetarną w regionie jest Makau Pataca (MOP).

Zgodnie z polityką prowadzoną w Makau „jeden kraj dwa systemy", rząd chiński odpowiada za obronę terytorium Makau i sprawy zagraniczne. Region posiada natomiast odrębny system prawny, administracyjny, gospodarczy i monetarny, prowadzi osobną politykę celną i imigracyjną, utrzymuje własną policję oraz samodzielnie wyznacza delegatów na międzynarodowe wydarzenia i do organizacji międzynarodowych. Makau jest członkiem-założycielem Światowej Organizacji Handlu oraz należy do Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Makau uzyskało uznanie również ze względu na szybki wzrost gospodarczy. W regionie, który określany jest często jako „Monte Carlo Orientu", prawie 40% dochodów budżetu pochodzi z hazardu. Region odznacza się rozbudowaną infrastrukturą. W Makau funkcjonuje międzynarodowy port lotniczy oraz morski. Fundusze jakie wpływają na terytorium Makau nie podlegają kontroli dewizowej.

Przyjazne i stabilne unormowania w zakresie prawa podatkowego oraz handlowego spowodowały, iż Makau jest postrzegane jako korzystne miejsce do założenia spółki holdingowej. Wśród niekwestionowanych zalet jakie niesie ze sobą inwestowanie w regionie Makau, obok umiarkowanych obciążeń podatkowych należy wymienić również niskie koszty prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwość pośredniczenia w transakcjach handlowych w które zaangażowani są inwestorzy z Chin oraz innych krajów azjatyckich.

Największe korzyści podatkowe można uzyskać nadając spółce status spółki offshore, która będzie prowadzić działalność w jednej z niżej wskazanych branż. Jest wtedy możliwe skuteczne, całkowite wyeliminowanie podatku dochodowego na poziomie spółki. Osiągnięcie takich korzyści możliwe jest w następujących branżach:

  • konsultant ds. sprzętu komputerowego (ang. hardware consultant),
  • konsultant ds. oprogramowania komputerowego (ang. software consultant),
  • przetwarzanie danych (ang. data processing),
  • obsługa baz danych (ang. database related activities),
  • uzupełniające usługi biurowe (ang. back office activities),
  • wyszukiwanie i aktualizacja (ang. research and development activities),
  • testowanie i analiza techniczna (ang. tests and analysis activities),
  • dystrybucja statków wodnych i powietrznych (ang. management and administration of ships and aircraft).

Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami

Makau jest stroną umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Chińską Republiką Ludową, Portugalią i Mozambikiem.

 

Spółki w Makau i zmiana rezydencji
podatkowej – remedium na CFC

Mimo, że spółki zarejestrowane w Makau, według polskiego prawa są spółkami, które mają siedzibę lub zarząd w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową / w kraju z którym Polska/UE nie podpisały międzynarodowej umowy (ang. Controlled Foreign Company – CFC), korzyść ekonomiczna i gospodarcza wynikająca z ich posiadania wciąż może być interesująca z punktu widzenia racjonalizacji podatków, zwłaszcza w kontekście międzynarodowego planowania podatkowego.

Połączenie rejestracji spółki offshore ze zmianą rezydencji podatkowej jej beneficjenta rzeczywistego – np. na maltańską, stanowi nie tyko alternatywę dla rodzimego systemu fiskalnego, ale również remedium na CFC.

Przepisy wprowadzone od 1 stycznia 2015 r. do ustawy CIT i PIT (art. 24a CIT i art. 30f PIT), wg których polski rezydent podatkowy (spółka bądź osoba fizyczna) będzie musiał płacić podatek według stawki 19% od dochodów osiąganych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, działającą w kraju o korzystnym systemie podatkowym, nie znajdą bowiem zastosowania w sytuacji, gdy beneficjent rzeczywisty spółki offshore przeniesie centrum swoich interesów życiowych np. na Maltę, stając się jednocześnie rezydentem podatkowym Malty (tzw. ordinary residence).

Jeśli więc np. (w dużym uproszczeniu) polski rezydent podatkowy zarejestruje swoją działalność np. pod firmą typu LTD na Wyspach Marshalla i jednocześnie spełni wszystkie warunki pozwalające na zmianę rezydencji podatkowej na maltańską, przychody uzyskiwane przez tę spółkę z działalności wykonywanej poza Maltą nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Malcie. Jednocześnie, przy spełnieniu warunków potwierdzających posiadanie rezydencji podatkowej na Malcie, w Polsce nie będzie istniał obowiązek podatkowy od tych przychodów.

Planując tego typu przedsięwzięcie należy wziąć również pod uwagę coraz bardziej powszechne wdrażanie standardu raportowania CRS, obejmującego wymianę informacji finansowych, w tym na potrzeby podatkowe. Z tego względu kluczowym jest, aby doszło do definitywnej utraty polskiej rezydencji, gdyż w sytuacji, gdy rzeczywistym beneficjentem środków na rachunku spółki, założonym w jednym z państw, które zobowiązało się do udziału w wymianie informacji, będzie polski rezydent podatkowy, to informacja w tym zakresie zostanie przekazana do miejscowych organów podatkowych.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012