Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Państwa o korzystnych systemach podatkowych

Zakładanie spółek na Nauru

Nauru to niewielkie państwo na Pacyfiku, dysponujące jednak korzystnym systemem podatkowym. Jest obecnie najmniejszą republiką na świecie, zarówno pod względem wielkości (21,3 km2), jak i liczby ludności (około 14 000 mieszkańców) oraz trzecim, po Monako i Watykanie, najmniejszym państwem na świecie.

 

W XX wieku kraj utrzymywał się z wydobycia fosforytów. Na Nauru znajdowały się wówczas jedne z największych złóż tych skał na świecie. Z tego powodu w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku Nauru mogło się cieszyć z jednego z najwyższych dochodów na jednego mieszkańca na świecie. Obecnie kraj ten jest kompletnym bankrutem, a głównym źródłem dochodów na wyspie stała się pomoc od australijskiego rządu.

Po dziś dzień, Nauru nie posiada podatku dochodowego ani żadnego aparatu fiskalnego.

Nauru nie wdrożyło żadnych procedur współpracy międzynarodowej i nie udziela pomocy prawnej innym państwom. Nauru nie posiada także żadnych przepisów na temat wykonywania orzeczeń sądów zagranicznych. Nauru nie jest stroną jakichkolwiek umów o unikaniu podwójnego opodatkowania ani nie posiada żadnych przepisów na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy.

W latach 90-tych Nauru zasłynęło jako lokalizacja kilkuset banków offshore, którym miejscowy rząd nadawał licencję w zamian za skromną opłatę i nie sprawował nad nimi żadnego realnego nadzoru. Po serii skandali finansowych związanych z bankami posługującymi się licencjami Nauru, miejscowy rząd znalazł się pod ogromną presją międzynarodową, na skutek której postanowił cofnąć wszystkie licencje dla banków offshore.

Przypuszczalnie w najbliższej przyszłości system prawny Nauru przestanie oferować tak korzystne formy opodatkowania dochodów i docelowo spółki zarejestrowane w tej jurysdykcji będą musiały zmienić swój domicyl.

Rejestracja spółki w tym państwie nie jest też rekomendowane z uwagi na niską stabilność polityczną i gospodarczą (Nauru jest w zasadzie bankrutem, utrzymywanym przez Australię), brak wykwalifikowanej kadry prawniczej, słabą infrastrukturę techniczną i praktyczny brak infrastruktury bankowej (pomimo kilkuset licencji bankowych, jakie wydał rząd Nauru, na wyspie nie ma ani jednej placówki jakiegokolwiek banku).

Spółki na Nauru i zmiana rezydencji
podatkowej – remedium na CFC

Mimo, że spółki zarejestrowane na Nauru, według polskiego prawa są spółkami, które mają siedzibę lub zarząd w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową / w kraju z którym Polska/UE nie podpisały międzynarodowej umowy (ang. Controlled Foreign Company – CFC), korzyść ekonomiczna i gospodarcza wynikająca z ich posiadania wciąż może być interesująca z punktu widzenia racjonalizacji podatków, zwłaszcza w kontekście międzynarodowego planowania podatkowego.

Połączenie rejestracji spółki offshore ze zmianą rezydencji podatkowej jej beneficjenta rzeczywistego – np. na maltańską, stanowi nie tyko alternatywę dla rodzimego systemu fiskalnego, ale również remedium na CFC.

Przepisy wprowadzone od 1 stycznia 2015 r. do ustawy CIT i PIT (art. 24a CIT i art. 30f PIT), wg których polski rezydent podatkowy (spółka bądź osoba fizyczna) będzie musiał płacić podatek według stawki 19% od dochodów osiąganych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, działającą w kraju o korzystnym systemie podatkowym, nie znajdą bowiem zastosowania w sytuacji, gdy beneficjent rzeczywisty spółki offshore przeniesie centrum swoich interesów życiowych np. na Maltę, stając się jednocześnie rezydentem podatkowym Malty (tzw. ordinary residence).

Jeśli więc np. (w dużym uproszczeniu) polski rezydent podatkowy zarejestruje swoją działalność np. pod firmą typu LTD na Wyspach Marshalla i jednocześnie spełni wszystkie warunki pozwalające na zmianę rezydencji podatkowej na maltańską, przychody uzyskiwane przez tę spółkę z działalności wykonywanej poza Maltą nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Malcie. Jednocześnie, przy spełnieniu warunków potwierdzających posiadanie rezydencji podatkowej na Malcie, w Polsce nie będzie istniał obowiązek podatkowy od tych przychodów.

Planując tego typu przedsięwzięcie należy wziąć również pod uwagę coraz bardziej powszechne wdrażanie standardu raportowania CRS, obejmującego wymianę informacji finansowych, w tym na potrzeby podatkowe. Z tego względu kluczowym jest, aby doszło do definitywnej utraty polskiej rezydencji, gdyż w sytuacji, gdy rzeczywistym beneficjentem środków na rachunku spółki, założonym w jednym z państw, które zobowiązało się do udziału w wymianie informacji, będzie polski rezydent podatkowy, to informacja w tym zakresie zostanie przekazana do miejscowych organów podatkowych.

Więcej:

Zmiana rezydencji podatkowej

Zakładanie spółek na Wyspach Marshalla

Korzyści z założenia spółki na Wyspach Marshalla

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012