Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Raje podatkowe

Optymalizacja podatkowa w rajach podatkowych

Opodatkowanie wielu zdarzeń gospodarczych zależy od miejsca w których zdarzenia te następują. Dzięki łączeniu wiedzy o sposobie opodatkowania aktywności gospodarczej w różnych państwach świata można rozplanowywać geograficznie pewne zdarzenia gospodarcze w celu minimalizacji obciążeń podatkowych. Tego rodzaju działania, mające charakter międzynarodowego planowania podatkowego, stanowią w pełni legalną formułę korzystania z dostępnych instrumentów prawnych. Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje tego rodzaju możliwości obywatelom Polski.

Raje podatkowe

Raje podatkowe i prowadzona za ich pomocą międzynarodowa optymalizacja podatkowa nie są cudownym panaceum na obciążenia podatkowe, jednak istnieje szereg konstrukcji, dzięki którym zaangażowanie spółek offshor’owych pozwala zmniejszyć obciążenia podatkowe albo wręcz powoduje ich likwidację. Czasami całość operacji gospodarczych podlegających opodatkowaniu udaje się przenieść z Polski, do krajów w których podatek dochodowy w ogóle nie istnieje. Jednakże, dużo częściej niezbędne jest tworzenie bardziej skomplikowanych konstrukcji z wykorzystaniem międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Niektóre z tych konstrukcji mają charakter bardzo złożony - inne są zaskakująco proste. W pewnych wypadkach dzięki zamianie kilku słów w treści umowy można radykalnie zmienić jej skutki podatkowe. Dlatego zawsze warto zweryfikować, czy zyskowna transakcja nie może zostać zoptymalizowana podatkowo. Publiczne omawianie ich mijałoby się jednak z celem.

Różne rodzaje optymalizacji

Obowiązuje tu stara zasada mistrza Lao-tsy: Ci którzy wiedzą, nie mówią - a Ci, którzy mówią, nie wiedzą...

 • optymalizacja podatkowa zysków z handlu międzynarodowego;
 • optymalizacja podatkowa zysków z usług pośrednictwa;
 • optymalizacja podatkowa zysków z handlu internetowego (e-commerce) oraz usług świadczonych zdalnie;
 • optymalizacja podatkowa zysku operacyjnego poprzez alokację części źródeł kosztów poza granicami Polski;
 • optymalizacja podatkowa procesu zbycia nieruchomości;
 • optymalizacja podatkowa przychodów z wartości niematerialnych i prawnych:
 • optymalizacja podatkowa dywidend,
 • optymalizacja podatkowa zysków z Giełdy Papierów Wartościowych,
 • optymalizacja zysków z Forexu,
 • optymalizacja innych inwestycji kapitałowych na rynku polskim (m.in. zbycie akcji bądź udziałów).
 • optymalizacja w zakresie podatku od spadków i darowizn;
 • optymalizacja w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych;
 • optymalizacja podatkowa w zakresie podatku od zysków kapitałowych

Publikacje tematyczne związane z działem

 

 

Minimalne podatki - maksymalna poufność

Łatwe i poufne rejestrowanie spółek cudzoziemcom; korzystne zwolnienia i ulgi podatkowe bądź niskie podatki. Takich rajów na świecie jest jeszcze sporo. Więcej w artykule: Minimalne podatki maksymalna poufność.

Raj na ziemi

Zagadnienie optymalizacji podatkowej przy zastosowaniu rajów podatkowych budzi w opinii publicznej szereg kontrowersji. Częściowo dlatego, ze kojarzy się ono z „praniem brudnych pieniędzy” i działalnością poniekąd na bakier z prawem i daleką od etyki. Na temat tych stref krąży nieskończona ilość mitów, często w żaden sposób nie przystających do rzeczywistości. Więcej w artykule: Raj na ziemi.

Liechtenstein lepszy od Warszawy

Offshoringowa fundacja prywatna to jedna z najciekawszych i bardziej opłacalnych formuł planowania finansowego dla zamożnych. Więcej w artykule pt. Liechtenstein lepszy od Warszawy.

Tania bandera a optymalizacja podatkowa

Według stanu na 2009 r., ponad połowa światowych statków handlowych była zarejestrowana pod tanimi banderami. Bandery: panamska, liberyjska i Wysp Marshalla, obejmują niemal 40% całej floty światowej w kategoriach tonażu nośności całkowitej. Więcej w artykule: Jak i kiedy warto korzystać z „taniej bandery”.

Raje podatkowe legalnie

Benjaminowi Franklinowi przypisuje się powiedzenie, że w życiu pewne są tylko śmierć i podatki. W rzeczywistości, między podatkami a śmiercią istnieje kilka istotnych różnic. Po pierwsze, w przeciwieństwie do podatków, śmierć nie staje się bardziej dotkliwa wraz z każdą kadencją parlamentu. Po drugie, podatki nie umierają, a śmierć bywa opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn. Po trzecie, umieramy tylko raz, a podatki musimy płacić co roku... Więcej w artykule: Raje podatkowe – czyli jak legalnie nie płacić podatków.

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012