Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Państwa o korzystnych systemach podatkowych

Tax Care Leszka Czarneckiego plagiatuje publikacje Kancelarii Prawnej Skarbiec

Do licznego grona firm doradczych, które plagiatują nasze publikacje dołączyła ostatnio firma Tax Care z grupy kapitałowej twórcy Getin Banku, Leszka Czarneckiego.

 

Poniżej zamieszczamy krótkie porównanie zawartości profilu Tax Care na Facebook z zawartością naszej strony internetowej. Widać z niego jednoznacznie, że wiele z tego, co Tax Care ma do powiedzenia na temat państw stosujących korzystne formy opodatkowania, to kompilacja zdań z naszej strony internetowej, a szczytem twórczego wkładu kopistów z Tax Care jest zmiana kolejności zdań, interpunkcji albo szyku wyrazów.

W gruncie rzeczy jest to dla nas bardzo miłe, albowiem świadczy o tym, że:

  • jesteśmy liderami w naszej branży i inne podmioty działają na naszym rynku tylko poprzez kopiowanie naszego modelu biznesowego i know-how;
  • rzeczy, którymi się zajmujemy są na tyle trudne, że inni nie potrafią nawet o nich mówić własnymi słowami. Dotyczy to nie tylko Tax Care, ale i szeregu innych plagiatów naszych publikacji z których żyje nasza konkurencja.

Cytat ze strony WWW Kancelarii Prawnej Skarbiec

Cytat z profilu TaxCare na Facebook

Gibraltar to półwysep usytuowany na południowym krańcu Hiszpanii (...) Gibraltar jest terytorium zależnym Wielkiej Brytanii (...) Nie istnieją tutaj podatki od zysków kapitałowych, spadków i darowizn, ani zysków z rachunków oszczędnościowych. Brak jest także podatku od sprzedaży lub podatku VAT. (...) Według raportu wywiadowczego "Jane's Country Risk" (2008) Gibraltar jest piątą najbardziej stabilną jurysdykcją na świecie, co jest pozycją wyższą niż jakiegokolwiek innego terytorium Korony Brytyjskiej (...)

Gibraltar to półwysep usytuowany na południowym wybrzeżu Hiszpanii. Jest terytorium zależnym Wielkiej Brytanii. Na Gibraltarze nie istnieją podatki od zysków kapitałowych, spadków i darowizn ani od zysków z rachunków oszczędnościowych. Brak także podatku od sprzedaży i podatku VAT. Gibraltar jest piątą pod względem stabilności jurysdykcją na świecie (wg Raportu Jane's Country Risk z 2008 roku).

Spółki offshorowe z siedzibą na Wyspach Marshalla są zwolnione z podatku korporacyjnego, podatku dochodowego, podatku od obrotów, podatku od aktywów, opłat skarbowych, obowiązków przedkładania sprawozdań z obrotu firmy, kontroli dewizowych oraz wszelkich innych podatków, opłat i obowiązków administracyjnych w odniesieniu do swojej gospodarki finansowej. Niezbędne jest więc uiszczanie tylko jednej daniny publicznoprawnej, w postaci rocznej, zryczałtowanej opłaty na rzecz podmiotu prowadzącego Rejestr Korporacji (opłata ta jest uwzględniona w cenie naszych usług). Wyspy Marshalla zawarły umowy o wymianie informacji podatkowych z (tzw. Tax Information Exchange Agreements; TIEAs) ze Stanami Zjednoczonymi, Australią, Holandią, Nową Zelandią, Danią, Grenlandią, Wyspami Owczymi, Islandią, Norwegią, Szwecją, Irlandią i Koreą (stan z dnia 27 mają 2012 r. - jak widać spis podany przez Tax Care jest nieaktualny i wskazuje, że kopiści korzystali ze starej wersji naszej strony internetowej).

Spółka offshore z siedzibą na Wyspach Marshalla jest zwolniona z podatku korporacyjnego, podatku dochodowego, podatku od obrotów, podatku od aktywów, obowiązku składania sprawozdań z obrotów spółki, kontroli dewizowych oraz innych podatków, opłat i obowiązków administracyjnych. Niezbędne jest uiszczanie tylko jednej daniny publicznoprawnej w postaci rocznej zryczałtowanej opłaty na rzecz podmiotu prowadzącego Rejestr Korporacji. Wyspy Marshalla zawarły umowy o wymianie informacji podatkowych (tzw. Tax Information Exchange Agreements) z trzema państwami na świecie: Australią, Holandią i Nową Zelandią. Nigdy nie udzieliły Polsce pomocy prawnej.

 

Spółki w państwach o korzystnych systemach podatkowych i zmiana rezydencji podatkowej
– remedium na CFC

Mimo, że spółki zarejestrowane w państwach o korzystnych systemach podatkowych według polskiego prawa mogą być spółkami podlegającymi przepisom o zagranicznych spółkach kontrolowanych (ang. Controlled Foreign Company – CFC), korzyść ekonomiczna i gospodarcza wynikająca z ich posiadania wciąż może być interesująca z punktu widzenia racjonalizacji podatków, zwłaszcza w kontekście międzynarodowego planowania podatkowego.

Połączenie rejestracji spółki offshore ze zmianą rezydencji podatkowej jej beneficjenta rzeczywistego – np. na maltańską, stanowi nie tyko alternatywę dla rodzimego systemu fiskalnego, ale również remedium na CFC.

Przepisy wprowadzone od 1 stycznia 2015 r. do ustawy CIT i PIT (art. 24a CIT i art. 30f PIT), wg których polski rezydent podatkowy (spółka bądź osoba fizyczna) będzie musiał płacić podatek według stawki 19% od dochodów osiąganych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, działającą w kraju o korzystnym systemie podatkowym, nie znajdą bowiem zastosowania w sytuacji, gdy beneficjent rzeczywisty spółki offshore przeniesie centrum swoich interesów życiowych np. na Maltę, stając się jednocześnie rezydentem podatkowym Malty (tzw. ordinary residence).

Jeśli więc np. (w dużym uproszczeniu) polski rezydent podatkowy zarejestruje swoją działalność np. pod firmą typu LTD na Wyspach Marshalla i jednocześnie spełni wszystkie warunki pozwalające na zmianę rezydencji podatkowej na maltańską, przychody uzyskiwane przez tę spółkę z działalności wykonywanej poza Maltą nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Malcie. Jednocześnie, przy spełnieniu warunków potwierdzających posiadanie rezydencji podatkowej na Malcie, w Polsce nie będzie istniał obowiązek podatkowy od tych przychodów.

Planując tego typu przedsięwzięcie należy wziąć również pod uwagę coraz powszechniejsze wdrażanie standardu raportowania CRS, obejmującego wymianę informacji finansowych, w tym na potrzeby podatkowe. Z tego względu kluczowym jest, aby doszło do definitywnej utraty polskiej rezydencji, gdyż w sytuacji, gdy rzeczywistym beneficjentem środków na rachunku spółki, założonym w jednym z państw, które zobowiązało się do udziału w wymianie informacji, będzie polski rezydent podatkowy, to informacja w tym zakresie zostanie przekazana do miejscowych organów podatkowych.

2012-11-01 Kancelaria Prawna Skarbiec

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012