Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Raje podatkowe

Tax Care Leszka Czarneckiego plagiatuje publikacje Kancelarii Prawnej Skarbiec

Tax Care Leszka Czarneckiego plagiatuje publikacje Kancelarii Prawnej Skarbiec

[2012.11.01] Do licznego grona firm doradczych, które plagiatują nasze publikacje dołączyła ostatnio firma Tax Care z grupy kapitałowej twórcy Getin Banku, Leszka Czarneckiego.

Poniżej zamieszczamy krótkie porównanie zawartości profilu Tax Care na Facebook z zawartością naszej strony internetowej. Widać z niego jednoznacznie, że wiele z tego, co Tax Care ma do powiedzenia na temat rajów podatkowych, to kompilacja zdań z naszej strony internetowej, a szczytem twórczego wkładu kopistów z Tax Care jest zmiana kolejności zdań, interpunkcji albo szyku wyrazów.

W gruncie rzeczy jest to dla nas bardzo miłe, albowiem świadczy o tym, że:

<> jesteśmy liderami w naszej branży i inne podmioty działają na naszym rynku tylko poprzez kopiowanie naszego modelu biznesowego i know – how;

<> rzeczy, którymi się zajmujemy są na tyle trudne, że inni nie potrafią nawet o nich mówić własnymi słowami. Dotyczy to nie tylko Tax Care, ale i szeregu innych plagiatów naszych publikacji z których żyje nasza konkurencja.

Cytat ze strony WWW Kancelarii Prawnej Skarbiec

Cytat z profilu TaxCare na Facebook

Gibraltar to półwysep usytuowany na południowym krańcu Hiszpanii (...) Gibraltar jest terytorium zależnym Wielkiej Brytanii (...) Nie istnieją tutaj podatki od zysków kapitałowych, spadków i darowizn, ani zysków z rachunków oszczędnościowych. Brak jest także podatku od sprzedaży lub podatku VAT. (...) Według raportu wywiadowczego "Jane's Country Risk" (2008) Gibraltar jest piątą najbardziej stabilną jurysdykcją na świecie, co jest pozycją wyższą niż jakiegokolwiek innego terytorium Korony Brytyjskiej (...)

Gibraltar to półwysep usytuowany na południowym wybrzeżu Hiszpanii. Jest terytorium zależnym Wielkiej Brytanii. Na Gibraltarze nie istnieją podatki od zysków kapitałowych, spadków i darowizn ani od zysków z rachunków oszczędnościowych. Brak także podatku od sprzedaży i podatku VAT. Gibraltar jest piątą pod względem stabilności jurysdykcją na świecie (wg Raportu Jane's Country Risk z 2008 roku).

Spółki offshorowe z siedzibą na Wyspach Marshalla są zwolnione z podatku korporacyjnego, podatku dochodowego, podatku od obrotów, podatku od aktywów, opłat skarbowych, obowiązków przedkładania sprawozdań z obrotu firmy, kontroli dewizowych oraz wszelkich innych podatków, opłat i obowiązków administracyjnych w odniesieniu do swojej gospodarki finansowej. Niezbędne jest więc uiszczanie tylko jednej daniny publicznoprawnej, w postaci rocznej, zryczałtowanej opłaty na rzecz podmiotu prowadzącego Rejestr Korporacji (opłata ta jest uwzględniona w cenie naszych usług). Wyspy Marshalla zawarły umowy o wymianie informacji podatkowych z (tzw. Tax Information Exchange Agreements; TIEAs) ze Stanami Zjednoczonymi, Australią, Holandią, Nową Zelandią, Danią, Grenlandią, Wyspami Owczymi, Islandią, Norwegią, Szwecją, Irlandią i Koreą (stan z dnia 27 mają 2012 r. - jak widać spis podany przez Tax Care jest nieaktualny i wskazuje, że kopiści korzystali ze starej wersji naszej strony internetowej).

Spółka offshore z siedzibą na Wyspach Marshalla jest zwolniona z podatku korporacyjnego, podatku dochodowego, podatku od obrotów, podatku od aktywów, obowiązku składania sprawozdań z obrotów spółki, kontroli dewizowych oraz innych podatków, opłat i obowiązków administracyjnych. Niezbędne jest uiszczanie tylko jednej daniny publicznoprawnej w postaci rocznej zryczałtowanej opłaty na rzecz podmiotu prowadzącego Rejestr Korporacji. Wyspy Marshalla zawarły umowy o wymianie informacji podatkowych (tzw. Tax Information Exchange Agreements) z trzema państwami na świecie: Australią, Holandią i Nową Zelandią. Nigdy nie udzieliły Polsce pomocy prawnej.

WIĘCEJ PUBLIKACJI KANCELARII PRAWNEJ SKARBIEC

pdf

Pobierz wszystkie publikacje jako archiwum ZIP.

Minimalne podatki maksymalna poufność

Łatwe i poufne rejestrowanie spółek cudzoziemcom; korzystne zwolnienia i ulgi podatkowe bądź niskie podatki. Takich rajów na świecie jest jeszcze sporo.

Raj na ziemi

Zagadnienie optymalizacji podatkowej przy zastosowaniu rajów podatkowych budzi w opinii publicznej szereg kontrowersji. Częściowo dlatego, ze kojarzy się ono z „praniem brudnych pieniędzy” i działalnością poniekąd na bakier z prawem i daleką od etyki. Na temat tych stref krąży nieskończonac ilość mitów, często w żaden sposób nie przystających do rzeczywistości.

Księgi wieczyste online czyli cała prawda o twoim majątku

W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości możliwość przeglądania ksiąg wieczystych przez Internet to „ułatwienie, które odczuwa i z którego korzystać może wiele tysięcy osób dziennie”. Jednak w rzeczywistości jest to również wielkie zagrożenie dla prywatności osób, które dotąd mogły uważać inwestycje w nieruchomości za pewną możliwość dyskretnego lokowania kapitału.

Optymalizacja podatkowa w polskich spółkach giełdowych

Przez długi czas rozwiązania z zakresu międzynarodowej optymalizacji podatkowej dostępne były wyłącznie dla nielicznej elity najbogatszych inwestorów. Jednak obecnie profesjonalni inwestorzy używają ich do minimalizacji zobowiązań podatkowych nawet w przypadku portfeli, których wartość nie przekracza kilku milionów złotych.

Liechtenstein lepszy od Warszawy

Offshoringowa fundacja prywatna to jedna z najciekawszych i bardziej opłacalnych formuł planowania finansowego dla zamożnych.

Raje podatkowe– czyli jak legalnie nie płacić podatków

Benjaminowi Franklinowi przypisuje się powiedzenie, że w życiu pewne są tylko śmierć i podatki. W rzeczywistości, między podatkami a śmiercią istnieje kilka istotnych różnic. Po pierwsze, w przeciwieństwie do podatków, śmierć nie staje się bardziej dotkliwa wraz z każdą kadencją parlamentu. Po drugie, podatki nie umierają, a śmierć bywa opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn. Po trzecie,umieramy tylko raz, a podatki musimy płacić co roku...

Publikacje tematyczne związane z działem

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012