Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Państwa o korzystnych systemach podatkowych

Polisa annuitetowa prawa szwajcarskiego

Osoby, które posiadają płynny kapitał i chcą chronić swój majątek, ale nie są zainteresowane tworzeniem struktury offshorowej, mogą rozważyć wykorzystanie szwajcarskiej polisy ubezpieczeniowej, zapewniającej uposażonemu regularne, dożywotnie wypłaty, w postaci tzw. annuitetów. Odpowiednio skonstruowana, szyta na miarę polisa prawa szwajcarskiego, jest nie tyle "ubezpieczeniem", co raczej wszechstronnym wehikułem inwestycyjnym, służącym długoterminowej ochronie kapitału przed roszczeniami wierzycieli i planowaniu finansowemu; jest wydajna, działa płynnie i zapewnia bezpieczną dywersyfikację geograficzną majątku.

 

Słowo annuity wywodzi się od łacińskiego terminu annus (rok) i dosłownie oznacza roczne płatności. W swej podstawowej formie jest to inwestycja zapewniająca określoną serię przyszłych płatności w zamian za płatną z góry sumę pieniędzy. Innymi słowy, przy wykupie annuitetu od firmy ubezpieczeniowej, firma ta zobowiązuje się wypłacać ubezpieczonym świadczenia ubezpieczeniowe przez zdefiniowany czas. To, czy wypłaty świadczenia zaczną się niezwłocznie, czy też w określonym czasie w przyszłości, jest określone przez rodzaj annuitetu na jaki się zdecydujemy (podstawowe formy w tym zakresie, to immediate annuity, zapewniający niezwłoczne wypłaty oraz deffered annuity, zapewniający odroczone wypłaty).

Annuitet może być również zmienny lub stały. W przypadku annuitetu stałego firma ubezpieczeniowa zapewnia regularną wypłatę zysku o wysokości z góry określonej (jest to więc w pewnym sensie odpowiednik tzw. lokaty rentierskiej w banku). Natomiast w przypadku annuitetu zmiennego, wartość świadczenia wypłacanego z polisy ubezpieczeniowej zależy od zysków z dokonywanych inwestycji (jest to więc w pewnym uproszczeniu odpowiednik funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami).

Jeżeli struktura polisy annuitetowej zostanie odpowiednio przygotowana, to w świetle prawa szwajcarskiego zainwestowane w nią środki są całkowicie chronione przed roszczeniami wierzycieli, w tym również przed ryzykiem uznania zagranicznego (np. polskiego), prawomocnego orzeczenia sądowego w tej sprawie.

Ochronę środków zgromadzonych na polisie można przełamać wyłącznie poprzez wykazanie, iż doszło do tzw. oszukańczego przekazania (fraudulent conveyance) wartości majątkowych na polisę annuitetową.

Jeżeli szwajcarska firma ubezpieczeniowa otrzyma od ubezpieczającego polecenie zmiany beneficjenta, ale poweźmie informację, iż ubezpieczający działa pod przymusem i polecenie to nie odzwierciedla rzeczywistych intencji posiadacza polisy, to zgodnie z prawem obowiązującym w Szwajcarii, firma ubezpieczeniowa może nie wykonać takiego polecenia.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012