Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Państwa o korzystnych systemach podatkowych

Spółka w Ras Al-Khaimah
(Ras al-Chajma)

Emirat Ras Al-Khaimah to jeden z siedmiu emiratów w państwie Zjednoczone Emiraty Arabskie, położony w północno-wschodniej części kraju, w pobliżu granicy z Omanem. Panująca w emiracie Dynastia Al Qasimi utrzymuje administrację państwową z własnych przedsięwzięć gospodarczych, w związku z czym koncepcja zmuszania obywateli do płacenia podatków jak dotąd się tutaj nie przyjęła (pomimo faktu, że w Ras Al-Khaimah nie ma ani kropli ropy naftowej, z której czerpie swoje bogactwo większość innych krajów Zatoki Perskiej). Nie istnieje podatek dochodowy od osób fizycznych, brak jest również opodatkowania zysków z działalności gospodarczej bądź zysków z działalności inwestycyjnej. Nie istnieją również cła, podatki od eksportu bądź importu, ani jakiejkolwiek formy kontroli dewizowej.

 

Od 1 stycznia 2018 w Ras Al-Khaimah, podobnie jak w pozostałych emiratach, obowiązuje 5% stawka VAT z pewnymi wyłączeniami. Począwszy od września 2006 r. z dobrodziejstw systemu podatkowego Ras Al-Khaimah korzystać mogą również cudzoziemcy, dzięki utworzonej wówczas „strefie offshorowej", Ras Al Khaimah Free Trade Zone (RAKFTZ). Spółki rejestrowane na terenie Strefy RAKFTZ (nazywane RAK) mogą być w stu procentach własnością cudzoziemców i wykazują wszystkie najlepsze cechy spółek typu International Business Companies.

Rejestracja spółki na terenie Strefy RAKFTZ trwa około trzy dni od uzyskania kompletu niezbędnych dokumentów. Nie ma wymogu odnośnie minimalnej kwoty wpłaconego kapitału zakładowego. Opłaty urzędowe związane z założeniem i funkcjonowaniem spółki RAK należą do najniższych w Emiratach, przy czym ich opodatkowanie jest równie atrakcyjne. W odróżnieniu od np. spółek offshore w Jabel Ali, gdzie musi być co najmniej dwóch udziałowców, spółka Ras Al-Khaimah może posiadać jednego udziałowca, którym może być inna spółka. Również w zarządzie spółki może zasiadać inna osoba prawna.

Każda spółka musi przechowywać dokumenty księgowe przez siedem lat od chwili ich sporządzenia. Księgi muszą zostać zaakceptowane przez członków zarządu i podpisane przez jednego z nich. Księgi nie muszą być przedkładane władzom RAKFTZ. Miejscowe prawo wymaga, aby spółka posiadała siedzibę na obszarze RAKFTZ i ustanowiła tutaj swojego agenta rejestrowego. Funkcję siedziby spółki może pełnić również biuro agenta rejestrowego.

Co do zasady, spółki zarejestrowane na terenie RAKFTZ nie mogą prowadzić interesów z rezydentami Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale nie stoi to na przeszkodzenie założeniu rachunku bankowego na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz zawieraniu umów z miejscowymi doradcami prawnymi, księgowymi, spółkami zarządzającymi oraz innymi podmiotami o podobnym profilu działalności z terenu Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012