Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Państwa o korzystnych systemach podatkowych

Antyle Holenderskie:
Stichting Particulier Fonds

Fundacje istnieją w systemie prawnym Antyli Holenderskich już od ponad 100 lat i przez cały ten okres wykorzystywane były do celów zarówno charytatywnych jak i prywatnych. Forma Fundacji Interesu Prywatnego (Stichting Particulier Fonds) została jednak wprowadzona dopiero w roku 1998 r. Fundacja Interesu Prywatnego stanowi odpowiednik trustów w prawie anglosaskim – umożliwia osobom prywatnym dokonywanie zapisów na rzecz rodziny oraz ochronę własnych środków.

 

Jako odrębna od fundatora osoba prawna, podobnie jak spółka, posiada również swoje własne aktywa. Co jednak najważniejsze, ani fundator, ani też członkowie Zarządu, nie są osobiście odpowiedzialni za zobowiązania Fundacji.

W odróżnieniu od spółek prawa handlowego, Fundacja Interesu Prywatnego nie posiada ani członków, ani udziałowców – kontrola i zarządzanie podejmowanymi przez nią działaniami należy w pełni do fundatora.

Najważniejsze zalety Fundacji Interesu Prywatnego to m. in.:

  1. jest to idealna struktura, by zachować wartość aktywów fundatora poprzez dokonywanie odpowiednich zapisów;
  2. dzięki przekazaniu środków do Fundacji Interesu Prywatnego jej fundator może zapewnić ciągłość własności po swojej śmierci oraz płynne przejście zarządu z zachowaniem minimalnych zakłóceń, kosztów i zmartwień;
  3. brak obowiązków sprawozdawczych;
  4. Fundacje Interesu Prywatnego są zwolnione z jakichkolwiek form opodatkowania w Antylach Holenderskich – może zatem być wykorzystana do obniżenia wysokości podatku dochodowego bądź podatku od spadków;
  5. przy zakładaniu Fundacji Interesu Prywatnego fundator przekazuje na jej rzecz własność określonych aktywów, które od tej pory nie wchodzą już w zakres jego majątku. Środki te nie będą mogły służyć zaspokojeniu roszczeń ewentualnych przyszłych wierzycieli fundatora.

Fundacja Interesu Prywatnego jest zakładana przez akt sporządzony w formie notarialnej przez fundatora, którego dane nie muszą być ujawnione w żadnym rejestrze. Akt musi zawierać nazwę fundacji oraz określenie „Fundacja Interesu Prywatnego”.

Fundator ustanawia Zarząd, który następnie może ustanowić beneficjentów tejże fundacji.

Zazwyczaj akt założycielski Fundacji Interesu Prywatnego określa szczegółowo prawa fundatora – również dożywotnie prawo do korzystania z aktywów Fundacji oraz wszelkie prawa do mianowania i odwoływania członków zarządu, jakie fundator chciałby zachować. Wszystkie prawa fundatora są zbywalne. Dodatkowo fundator może przekazać Zarządowi wskazówki kto ma zostać beneficjentem Fundacji oraz jak rozporządzać jej majątkiem. Można również ustanowić jednego członka Rady Nadzorczej, który będzie zatwierdzał działania Zarządu. Zarząd jest odpowiedzialny za prowadzenie spraw Fundacji w zgodności z celami określonymi w akcie ustanowienia Fundacji.

2009-07-14 Kancelaria Prawna Skarbiec

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012