Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Państwa o korzystnych systemach podatkowych

Antyle Holenderskie: Stichting Particulier Fonds

[2009.07.14] Fundacje istnieją w systemie prawnym Antyli Holenderskich już od ponad 100 lat i przez cały ten okres wykorzystywane były do celów zarówno charytatywnych jak i prywatnych. Forma Fundacji Interesu Prywatnego (Stichting Particulier Fonds) została jednak wprowadzona dopiero w roku 1998 r. Fundacja Interesu Prywatnego stanowi odpowiednik trustów w prawie anglosaskim - umożliwia osobom prywatnym dokonywanie zapisów na rzecz rodziny oraz ochronę własnych środków.

Jako odrębna od fundatora osoba prawna, podobnie jak spółka, posiada również swoje własne aktywa. Co jednak najważniejsze, ani fundator, ani też członkowie Zarządu, nie są osobiście odpowiedzialni za zobowiązania Fundacji.

W odróżnieniu od spółek prawa handlowego, Fundacja Interesu Prywatnego nie posiada ani członków, ani udziałowców - kontrola i zarządzanie podejmowanymi przez nią działaniami należy w pełni do fundatora.

Najważniejsze zalety Fundacji Interesu Prywatnego to m. in.:

1) jest to idealna struktura, by zachować wartość aktywów fundatora poprzez dokonywanie odpowiednich zapisów;

2) dzięki przekazaniu środków do Fundacji Interesu Prywatnego jej fundator może zapewnić ciągłość własności po swojej śmierci oraz płynne przejście zarządu z zachowaniem minimalnych zakłóceń, kosztów i zmartwień;

3) brak obowiązków sprawozdawczych;

4) Fundacje Interesu Prywatnego są zwolnione z jakichkolwiek form opodatkowania w Antylach Holenderskich - może zatem być wykorzystana do obniżenia wysokości podatku dochodowego bądź podatku od spadków;

5) przy zakładaniu Fundacji Interesu Prywatnego fundator przekazuje na jej rzecz własność określonych aktywów, które od tej pory nie wchodzą już w zakres jego majątku. Środki te nie będą mogły służyć zaspokojeniu roszczeń ewentualnych przyszłych wierzycieli fundatora.

Fundacja Interesu Prywatnego jest zakładana przez akt sporządzony w formie notarialnej przez fundatora, którego dane nie muszą być ujawnione w żadnym rejestrze. Akt musi zawierać nazwę fundacji oraz określenie "Fundacja Interesu Prywatnego".

Fundator ustanawia Zarząd, który następnie może ustanowić beneficjentów tejże fundacji.

Zazwyczaj akt założycielski Fundacji Interesu Prywatnego określa szczegółowo prawa fundatora - również dożywotnie prawo do korzystania z aktywów Fundacji oraz wszelkie prawa do mianowania i odwoływania członków zarządu, jakie fundator chciałby zachować. Wszystkie prawa fundatora są zbywalne. Dodatkowo fundator może przekazać Zarządowi wskazówki kto ma zostać beneficjentem Fundacji oraz jak rozporządzać jej majątkiem. Można również ustanowić jednego członka Rady Nadzorczej, który będzie zatwierdzał działania Zarządu. Zarząd jest odpowiedzialny za prowadzenie spraw Fundacji w zgodności z celami określonymi w akcie ustanowienia Fundacji.


>>> POWRÓT do zestawienia rajów podatkowych

WIĘCEJ PUBLIKACJI KANCELARII PRAWNEJ SKARBIEC

pdf

Pobierz wszystkie publikacje jako archiwum ZIP.

Minimalne podatki maksymalna poufność

Łatwe i poufne rejestrowanie spółek cudzoziemcom; korzystne zwolnienia i ulgi podatkowe bądź niskie podatki. Takich rajów na świecie jest jeszcze sporo.

Raj na ziemi

Zagadnienie optymalizacji podatkowej przy zastosowaniu rajów podatkowych budzi w opinii publicznej szereg kontrowersji. Częściowo dlatego, ze kojarzy się ono z „praniem brudnych pieniędzy” i działalnością poniekąd na bakier z prawem i daleką od etyki. Na temat tych stref krąży nieskończonac ilość mitów, często w żaden sposób nie przystających do rzeczywistości.

Księgi wieczyste online czyli cała prawda o twoim majątku

W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości możliwość przeglądania ksiąg wieczystych przez Internet to „ułatwienie, które odczuwa i z którego korzystać może wiele tysięcy osób dziennie”. Jednak w rzeczywistości jest to również wielkie zagrożenie dla prywatności osób, które dotąd mogły uważać inwestycje w nieruchomości za pewną możliwość dyskretnego lokowania kapitału.

Optymalizacja podatkowa w polskich spółkach giełdowych

Przez długi czas rozwiązania z zakresu międzynarodowej optymalizacji podatkowej dostępne były wyłącznie dla nielicznej elity najbogatszych inwestorów. Jednak obecnie profesjonalni inwestorzy używają ich do minimalizacji zobowiązań podatkowych nawet w przypadku portfeli, których wartość nie przekracza kilku milionów złotych.

Liechtenstein lepszy od Warszawy

Offshoringowa fundacja prywatna to jedna z najciekawszych i bardziej opłacalnych formuł planowania finansowego dla zamożnych.

Raje podatkowe– czyli jak legalnie nie płacić podatków

Benjaminowi Franklinowi przypisuje się powiedzenie, że w życiu pewne są tylko śmierć i podatki. W rzeczywistości, między podatkami a śmiercią istnieje kilka istotnych różnic. Po pierwsze, w przeciwieństwie do podatków, śmierć nie staje się bardziej dotkliwa wraz z każdą kadencją parlamentu. Po drugie, podatki nie umierają, a śmierć bywa opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn. Po trzecie,umieramy tylko raz, a podatki musimy płacić co roku...

Publikacje tematyczne związane z działem

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012