Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Państwa o korzystnych systemach podatkowych

Zakładanie spółek na Saint Vincent
i Grenadynach

Saint Vincent i Grenadyny to wyspiarskie państwo na Morzu Karaibskim, w archipelagu Małych Antyli. Oprócz liczącej sobie 100 tys. mieszkańców wyspy Saint Vincent, obejmuje także północną część archipelagu Grenadyny (jego południowa część należy do Grenady). Językiem urzędowym jest język angielski.

Od czasu uzyskania niepodległości w 1979 roku Saint Vincent i Grenadyny jest monarchią, wchodzącą w skład brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Głową państwa jest królowa brytyjska reprezentowana przez gubernatora generalnego.

 

Charakterystyka prawna spółek typu International Business Company

Ustawodawstwo Saint Vincent umożliwia przedsiębiorcom korzystanie z różnych form działalności, jednakże w praktyce dla potencjalnych inwestorów zagranicznych najbardziej interesujące mogą okazać się spółki typu International Business Company (dalej jako IBC) oraz trusty.

Zgodnie z ustawą International Business Companies (Amendment) Act No. 26 and 44 of 2002, spółka typu IBC jest bardzo elastyczną formą prowadzenia działalności gospodarczej z uwagi na korzyści podatkowe, wysoki stopień poufności oraz odformalizowania.

Korzyści podatkowe

Najbardziej istotną korzyścią jest to, że dla spółek typu IBC, Saint Vincent jest całkowicie neutralny podatkowo, gdyż miejscowe władze nie nakładają żadnego podatku na dochody generowane przez takie spółki.

Oprócz podatku dochodowego, spółki typu IBC są zwolnione z podatku od kapitałów pieniężnych, w tym od wypłaty dywidend, od sprzedaży udziałów bądź akcji oraz od podatku od spadków i darowizn.

Warto podkreślić, że lokalne władze gwarantują na piśmie utrzymanie zwolnienia z podatków przez okres dwudziestu pięciu lat od dnia założenia spółki.

Poufność struktury właścicielskiej spółki

Siedziba spółki musi być zlokalizowana na terenie Saint Vincent i Grenadyn, a jej adres winien widnieć na dokumentach firmowych oraz danych pocztowych spółki. Spotkania dyrektorów i udziałowców mogą być jednak organizowane w dowolnym miejscu na świecie. Proszę pamiętać, że istnieje również możliwość skorzystania z usług wirtualnego biura, wraz z dedykowanym numerem telefonu.

Spółka typu IBC ma obowiązek prowadzenia rejestru dyrektorów oraz udziałowców, jednakże taka dokumentacja nie jest publicznie dostępna, ani nawet nie jest przedkładana do rejestru handlowego. Informacje dotyczące dyrektorów i udziałowców są przechowywane jedynie u lokalnego agenta rejestrowego spółki i są dostępne wyłącznie dla udziałowców spółki.

Ponadto, członkowie zarządu i udziałowcy spółek nie mają obowiązku przekazywać do rejestru handlowego informacji o tym, kto jest tzw. rzeczywistym beneficjentem spółki, a więc czy w konkretnym wypadku działają we własnym imieniu i na własną rzecz, czy też może działają na zlecenie powiernicze (jako tzw. nominees) osób trzecich.

W sytuacji kiedy spółka zostanie inkorporowana w odpowiedni sposób, wówczas wydany z rejestru akt założycielski spółki może nawet nie zawierać nazwisk jej założycieli.

Spółka musi posiadać minimum jednego udziałowca, którym może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna (inna spółka). Nie ma minimalnego kapitału zakładowego.

Poufność co do stanu finansów spółki
i inne korzyści

Spółka typu IBC nie ma obowiązku przygotowywania oraz składania sprawozdań finansowych.

Nie jest też wymagane odbywanie corocznych walnych zgromadzeń udziałowców. Jednakże, w sytuacji kiedy udziałowcy zdecydują się na odbycie takiego spotkania, wówczas nie ma wymogu osobistego stawiennictwa na Saint Vincent, gdyż może się ono odbyć w dowolnym miejscu na świecie oraz przy użyciu dowolnych środków komunikacji na odległość, tj. telefon, wideokonferencja itd.

Wysoki stopień elastyczności spółek typu IBC przejawia się również w braku wymagań co do minimalnego kapitału zakładowego, który może zostać wyrażony w dowolnej kwocie. Ponadto, przepisy dotyczące spółek typu IBC dopuszczają emisję akcji zwykłych, nawet bez wskazania wartości nominalnej akcji, jak również akcji imiennych i na okaziciela.

Międzynarodowa wymiana informacji

Saint Vincent i Grenadyny nie podpisały umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z żadnym krajem na świecie. Są za to stronami wielu umów międzynarodowych o wymianie informacji podatkowej, m.in. z Arubą, Australią, Austrią, Belgią, Danią, Wyspami Owczymi, Finlandią, Francją, Niemcami, Grenlandią, Islandią, Irlandią, Liechtensteinem, Niderlandami, Nową Zelandią, Norwegią, Szwecją, Wielką Brytanią i Kanadą.

Aktualnie brak jest jakichkolwiek umów z Polską i nie toczą się negocjacje w celu zawarcia podobnych umów w przyszłości.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012