Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Usługi

Zmiany CFC/CRS

1.01.2018 roku wchodzą w życie znowelizowane przepisy ustawy o CFC (ang. Controlled Foreign Company – zagraniczna spółka kontrolowana), które zdecydowanie zaostrzają dotychczasowe regulacje.

Jednocześnie 31.12.2017 roku przypada termin pierwszego raportowania CRS (Common Reporting Standard) - sald rachunków bankowych spółek z takich jurysdykcji jak np. Cypr, Republika Czeska, Estonia czy Wielka Brytania.

Audyt CFC

Pełna lista państw, które przystąpiły do CRS

W związku z tym, dbając o Państwa bezpieczeństwo prawne i najwyższą jakość świadczonych usług doradczych, Kancelaria Prawna Skarbiec proponuje przeprowadzenie audytu Państwa spółek zagranicznych. Umożliwi nam to określenie, czy i w jakim zakresie dana spółka zagraniczna zostanie objęta powyższymi regulacjami, a także pozwoli przedstawić indywidualnie przygotowane rekomendacje działań w zakresie prawnokorporacyjnym spółki zagranicznej.

Przepisy CFC zakładają, że polscy rezydenci podatkowi mają obowiązek doliczyć dochód uzyskany przez zagraniczną spółkę kontrolowaną do swoich dochodów i opodatkować go 19-procentową stawką.

Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard – CRS), nakłada na instytucje finansowe na całym świecie wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji nt. sald rachunków, miejsca rejestracji spółki – oraz w części przypadków – danych osobowych osób będących beneficjentami rzeczywistymi danej spółki i jej konta.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - Dz.U. 2017 poz. 2175). Zmienione zostały m.in. próg raportowania, katalog określający przychody, które będą traktowane jako pasywne źródła przychodów, czy też definicje podmiotu powiązanego oraz jednostki zależnej.

Usługi

W przypadku zainteresowania przeprowadzeniem audytu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z naszą Kancelarią. Dane teleadresowe oraz formularz kontaktowy znajdują się na dole strony i pod tym linkiem.

Publikacje tematyczne związane z działem

 

 

Cypr i Malta kontra CFC

Natalia Wytrykowska z Kancelarii Prawnej Skarbiec: Cypr i Malta kontra CFC

Od początku 2015 roku obowiązują w Polsce przepisy o zagranicznych spółkach kontrolowanych (Controlled Foreign Corporation – CFC). Celem wprowadzenia regulacji było, między innymi, zwalczanie szkodliwej konkurencji podatkowej ze strony tzw. rajów podatkowych oraz przeciwdziałanie wdrażaniu mechanizmów umożliwiających unikanie płacenia podatku dochodowego – np. poprzez przesuwanie dochodu do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych (...)

Trust jako remedium na
opodatkowanie zagranicznych
spółek kontrolowanych

mec. Robert Nogacki, Adriana Panas: Trust jako remedium na opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych

[2014] Opracowany przez Ministerstwo Finansów projekt opodatkowania dochodów osiąganych przez zagraniczne spółki kontrolowane ma na celu zamknięcie drogi do optymalizacji podatkowej poprzez tworzenie spółek w tzw. rajach podatkowych, krajach, z którymi nie ma podpisanych umów międzynarodowych gwarantujących współpracę w wymianie informacji podatkowej oraz na terytoriach, w których obowiązuje niższe niż w Polsce opodatkowanie osiąganych dochodów. Lekarstwem na ten plan rządowy mogą okazać się trusty oraz fundacje prywatne.

Opodatkowanie zagranicznych
spółek kontrolowanych na świecie

mec. Robert Nogacki, Adriana Panas: Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych na świecie

[2013] Być może już niedługo w polskim ustawodawstwie podatkowym znajdą się przepisy dotyczące opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez zagraniczne spółki kontrolowane (tzw. CFC). Polska nie jest pierwszym krajem, który chce wprowadzić tą regulację. Instytucja CFC jest znana już nie tylko w prawie krajów UE ale i na kanwie ustawodawstw na całym świecie.

Krytyczna analiza projektu przepisów
o opodatkowaniu zagranicznych spółek kontrolowanych

mec. Robert Nogacki, Adriana Panas: Krytyczna analiza projektu przepisów o opodatkowaniu zagranicznych spółek kontrolowanych

[2013] Ministerstwo Finansów pracuje nad wprowadzeniem do polskiego prawodawstwa opodatkowania tzw. zagranicznych spółek kontrolowanych. Tym samym, polscy udziałowcy spółek położonych w krajach o uprzywilejowanym opodatkowaniu będą musieli wykazać w Polsce dochody osiągnięte przez zagraniczny podmiot. Jeżeli nowelizacje przepisów ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych zostaną przyjęte, nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.

Czy opodatkowanie kontrolowanych spółek zagranicznych ograniczy swobodę działalności?

Czy opodatkowanie kontrolowanych spółek zagranicznych ograniczy swobodę działalności?

[2013] Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić do ustawy CIT i PIT rozwiązanie przewidujące opodatkowanie dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych (Controlled Foreign Corporation – CFC). Zgodnie z tym projektem polska firma będzie płaciła podatek według stawki obowiązującej w Polsce (19%) od dochodów osiąganych przez kontrolowaną spółkę z siedzibą w kraju o preferencyjnych podatkach. Głównym założeniem projektu Ministerstwa Finansów jest nałożenie na podatnika obowiązku uwzględnienia w podstawie opodatkowania dochodów kontrolowanych podmiotów zagranicznych. Szczególne znaczenie dla całej tej regulacji ma precyzyjne zdefiniowanie zagranicznej spółki kontrolowanej oraz jej dochodów, a także przesłanek wyłączających stosowanie tych przepisów.

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012