Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Raje podatkowe

Spółki offshore

Pod pojęciem "spółek offshore" rozumie się pewien typ osób prawnych, które mogą być zakładane w państwach zaliczanych do kategorii "rajów podatkowych". Typowe jurysdykcje, w których możemy założyć spółki offshore to: Anguilla, Bahamy, Barbados, Belize, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Kajmany, Mauritius, Nevis, Panama, Samoa, Seszele, St. Vincent, Wyspy Marshalla.

 

Tworzymy "szyte na miarę" konstrukcje prawne, takie jak:

Przeczytaj wywiad: Nie boimy się ciężaru podejmowania decyzji - z Robertem Nogackim, partnerem zarządzającym Kancelarią Prawną Skarbiec R. Nogacki Sp. k., rozmawiała Katarzyna Mazur.

Korzystając z naszych autorskich rozwiązań Klienci osiągają takie cele, jak:

Dzięki współpracy z Profesjonalnym Wywiadem Gospodarczym "Skarbiec" możemy zaproponować naszym klientom także kompleksowe usługi z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa VIP, ochrony przez wyciekiem informacji poufnych oraz w zakresie pozyskiwania strategicznych informacji na temat rynku i konkurencji.

Klientom, którzy korzystają z usług Kancelarii Prawnej Skarbiec, oferujemy również zagraniczne rachunki bankowe w renomowanych bankach zagranicznych oraz pomoc w zmianie rezydencji podatkowej na jeden z "rajów podatkowych".

Zobacz: Czym Skarbiec różni się od konkurencji?

Poszczególne raje podatkowe

Terytoria rekomendowane do zakładania spółek zajmujących się działalnością operacyjną (m. in. handel, inwestycje na rynkach kapitałowych, usługi):

Terytoria rekomendowane do zakładania spółek holdingowych

 

 

Terytoria rekomendowane do zachowania poufności

 

 

Terytoria rekomendowane do zarządzania prawami własności intelektualnej

 

 

Inne raje podatkowe

 

 

Rachunki bankowe

 

 

Inne usługi

 

 

Spółki offshore

Przepisy regulujące działalność spółek offshore są tak skonstruowane, aby zapewnić inwestorom zagranicznym maksimum korzyści podatkowych, wysoki stopień poufności oraz elastyczną formułę prowadzenia działalności, przy zachowaniu minimum obowiązków administracyjnych.

Niektóre z rajów podatkowych oferują całkowite zwolnienie z podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług pobieranych w miejscu siedziby spółki (co nie wyklucza opodatkowania w miejscu osiągnięcia dochodu/dokonania obrotu).

Jednocześnie, w odniesieniu do pewnych rodzajów osób prawnych zarejestrowanych w niektórych rajach podatkowych:

  1. brak jest obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych
  2. brak jest obowiązku przedkładania sprawozdań finansowych organom administracji państwowej,
  3. istnieje możliwość powoływania osób prawnych do zarządu,
  4. istnieje możliwość odbywania posiedzeń zarządu poza granicami państwa macierzystego,
  5. brak jest obowiązku ujawnienia udziałowców w oficjalnym rejestrze.

Operacja otwarcia działalności gospodarczej za pomocą spółki offshore może odbyć się w sposób całkowicie "zdalny" i nie wymaga nawet fizycznego opuszczenia granic Polski.

Pomimo dużych odległości geograficznych spółka offshore jest dla klienta łatwa w zarządzaniu i jej utrzymanie wymaga od właściciela nie większych formalności niż utrzymanie spółki z ograniczoną odpowiedzialności w Polsce.

Ponieważ niektóre spółki offshore nie mają żadnych obowiązków sprawozdawczych, a w innych wypadkach obowiązki te są ograniczone do minimum, to obsługa administracyjna spółki ma charakter szczątkowy i nie wymaga utrzymania za granicą stałego biura, ani bieżących kontaktów z organami lokalnej władzy publicznej.

Mówiąc w pewnym uproszczeniu - taka spółka to spoczywający w sejfie klienta segregator z dokumentami.

Zakres usług Skarbiec.Biz jest tak skonstruowany, aby podmioty, które zakładamy działały metodą "plug and play", co oznacza, że klienci otrzymują w pełni funkcjonalną strukturę korporacyjną, którą można zdalnie zarządzać z Polski, bez konieczności odbywania wyjazdów zagranicznych, ponoszenia dodatkowych kosztów, bądź posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu zagranicznego prawa handlowego.

W praktyce spółka offshore może udzielić konkretnej osobie fizycznej (np. klientowi który zakłada taką spółkę) notarialnego pełnomocnictwa do zarządu całym swoim majątkiem, zaś wszystkie podmioty i osoby zaangażowane w proces rejestrowy składają pisemne oświadczenie, iż działają wyłącznie na zlecenie powiernicze tej osoby i nie roszczą sobie żadnych praw do fundacji bądź jej majątku.

Warto też pamiętać, że spółka z siedzibą w egzotycznym raju podatkowym wcale nie musi lokować swojego majątku w kraju, gdzie znajduje się jej siedziba, ale może korzystać z usług reprezentującej najwyższy na świecie poziom bankowości szwajcarskiej czy austriackiej. Klient nie odczuwa więc w praktyce żadnych ryzyk związanych z odległościami geograficznymi, różnicami kulturowymi, czy zmianami politycznymi w kraju siedziby spółki.

Z drugiej strony, należy pamiętać, że operacja przeniesienia centrum opodatkowanej aktywności do raju podatkowego wymaga bardzo uważnej i ostrożnej analizy z punktu widzenia lokalnego prawa podatkowego, m. in. z uwagi na fakt, iż siedziba rejestrowa spółki niekoniecznie tożsama jest z jej rezydencją podatkową. Dlatego też sama rejestracja spółki offshore, nie może zastąpić profesjonalnie przeprowadzonej optymalizacji finansowej, dokonanej przy wykorzystaniu takiej spółki.

Nasza oferta

Zakładanie spółek w Andorze

Zakładanie spółek w Anglii

Zakładanie spółek na Anguilli

Zakładanie spółek na Antigui i Barbudzie

Zakładanie spółek na Antylach Niderlandzkich

Zakładanie spółek na Arubie

Zakładanie spółeka na Bahamach

Zakładanie spółek w Bahrajnie

Zakładanie spółek na Barbados

Zakładanie spółek w Belize

Zakładanie spółek na Bermudach

Zakładanie spółek na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych

Zakładanie spółek na Cyprze

Zakładanie spółek w Delaware

Zakładanie spółek na Dominice

Zakładanie spółek w Gibraltarze

Zakładanie spółek na Grenadzie

Zakładanie spółek na Guernsey / Sark / Alderney

Zakładanie spółek w Gwatemali

Zakładanie spółek w Hongkongu

Zakładanie spółek na Jersey

Zakładanie spółek na Kajmanach

Zakładanie spółek w Kostaryce

Zakładanie spółek w Labuanie (Malezja)

Zakładanie spółek w Liberii

Zakładanie spółek w Liechtensteinie

Zakładanie spółek w Luksemburgu

Zakładanie spółek na Maderze

Zakładanie spółek w Makau

Zakładanie spółek na Malediwach

Zakładanie spółek na Malcie

Zakładaniche spółeka na Marianach Północnych

Zakładanie spółek na Mauritiusie

Zakładanie spółek w Monako

Zakładanie spółek na Montserrat

Zakładanie spółek na Nauru

Zakładanie spółek na Niue

Zakładanie spółek w Nowej Zelandii

Zakładanie spółek na Palau

Zakładanie spółek w Panamie

Zakładanie spółek na Samoa

Zakładanie spółek na Nevis

Zakładanie spółek na Saint Lucia

Zakładanie spółek na Saint Vincent

Zakładanie spółek w San Marino

Zakładanie spółek na Seszelach

Zakładanie spółek w Singapurze

Zakładanie spółek na Tonga

Zakładanie spółek w Tureckiej Republice Cypru Północnego

Zakładanie spółek na Turks i Caicos

Zakładanie spółek w Wyoming

Zakładanie spółek na Wyspie Man

Zakładanie spółeka na Wyspach Cooka

Zakładanie spółek na Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych

Zakładanie spółek na Wyspach Marshalla

Zakładanie spółek na Vanuatu

Zakładanie spółek w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Dodatkowe usługi

Powierniczy zarząd spółką offshore

Dyrektor powierniczy i udziałowiec powierniczy, to podmioty które na zlecenie klienta występują w rejestrze handlowym jako jedyni publicznie ujawnieni przedstawiciele spółki.

Dzięki temu osoby trzecie nie mają możliwości ustalenia kontroli właścicielskiej nad spółką.

Prestiżowa lokalizacja biura

Skarbiec.Biz Corporation może otworzyć dla spółki z siedzibą w raju podatkowym zdalne biuro w renomowanej lokalizacji mieszczącej się w innej części świata.

Możemy zapewnić m.in. adres biura na Wall Street w Nowym Jorku, w Petronas Twin Towers w Kuala Lumpur, w Bank of America Tower w Hong Kongu czy Sheraton Plaza w Warszawie.

Adres biura będzie figurował na stronie internetowej i materiałach biznesowych spółki jako adres do korespondencji. Natomiast adres siedziby rejestrowej będzie pojawiał się wyłącznie w oficjalnej korespondencji (np. umowy).

Dzięki powyższemu rozwiązaniu możliwe będzie, aby jednocześnie czerpać korzyści z rejestracji spółki "offshorowej" (ochrona prywatności, korzyści podatkowe) z prestiżem wiążącym się z powyższymi lokalizacjami.

Publikacje tematyczne związane z działem

 

 

Raje podatkowe

Łatwe i poufne rejestrowanie spółek cudzoziemcom; korzystne zwolnienia i ulgi podatkowe bądź niskie podatki. Takich rajów na świecie jest jeszcze sporo.

Minimalne podatki maksymalna poufność

Raj na ziemi

Zagadnienie optymalizacji podatkowej przy zastosowaniu rajów podatkowych budzi w opinii publicznej szereg kontrowersji. Częściowo dlatego, ze kojarzy się ono z „praniem brudnych pieniędzy” i działalnością poniekąd na bakier z prawem i daleką od etyki. Na temat tych stref krąży nieskończonac ilość mitów, często w żaden sposób nie przystających do rzeczywistości.

Raj na ziemi

Legalna optzmaliyacja podatkowa

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje możliwości skorzystania z możliwości rajów podatkowych w sposób całkowicie legalny i zgody z przepisami polskiego prawa krajowego, które w żaden sposób nie zabrania współpracy z podmiotami mającymi siedzibę w krajach stosujących tak zwaną "szkodliwą konkurencję podatkową".

Wywiad z Robertem Nogackim, właścicielem Kancelarii Prawnej Skarbiec.Biz

Fakty i mity na temat rajów podatkowych

Międzynarodowe planowanie podatkowe to opcja, którą warto rozważyć w każdym wypadku, gdy kiedy spodziewamy się uzyskać większe przychody. Jak jednak widać z przykładów omówionych w niniejszym artykule, nie da się jej stosować bez znajomości lokalnych przepisów podatkowych i ograniczeń dewizowych.

Fakty i mity na temat rajów podatkowych

Raje podatkowe a inwestycje kapitalowe

Niejednokrotnie już na etapie tworzenia spółki, pojawia się pytanie, w jaki sposób przygotować się na przyszłą realizację zysków z planowanej przez spółkę inwestycji, która może nastąpić za kilka lat np. w drodze sprzedaży udziałów zewnętrznemu inwestorowi. W takiej sytuacji dotychczasowi udziałowcy zobowiązani będą uiścić podatek od dochodu związanego ze zbyciem udziałów. Niejednokrotnie może on stanowić bardzo znaczącą kwotę (szczególnie jeśli udziały były pierwotnie obejmowane "po nominalne", a więc za kwotę nie przekraczającą łącznie 5-50 tys. zł).

Wykorzystanie rajów podatkowych do obniżenia opodatkowania inwestycji kapitałowych

Podatki - lepiej nie płacić niż płacić

Co zrobić, żeby płacić niższe podatki? Nad tym pytaniem często zastanawiają się przedsiębiorcy, gdyż podatki zazwyczaj stanowią znaczny koszt w działalności przedsiębiorstwa.

Czy wolno nie płacić podatków?

Bezpeiczeństwo rajów podatkowych

Wszystko zależy od tego jaką dokładnie jurysdykcję wybierzemy. Kraje uznawane za "raje podatkowe" stanowią ponad połowę listy dziesięciu najbardziej stabilnych i bezpiecznych terytoriów na świecie.

Czy korzystanie z "rajów podatkowych" jest bezpieczne?

Majątek w księgach wieczystych

W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości możliwość przeglądania ksiąg wieczystych przez Internet to „ułatwienie, które odczuwa i z którego korzystać może wiele tysięcy osób dziennie”. Jednak w rzeczywistości jest to również wielkie zagrożenie dla prywatności osób, które dotąd mogły uważać inwestycje w nieruchomości za pewną możliwość dyskretnego lokowania kapitału.

Księgi wieczyste online czyli cała prawda o twoim majątku

Optymalizacja na giełdzie

Przez długi czas rozwiązania z zakresu międzynarodowej optymalizacji podatkowej dostępne były wyłącznie dla nielicznej elity najbogatszych inwestorów. Jednak obecnie profesjonalni inwestorzy używają ich do minimalizacji zobowiązań podatkowych nawet w przypadku portfeli, których wartość nie przekracza kilku milionów złotych.

Optymalizacja w polskich spółkach giełdowych

Liechtenstein - raj podatkowy

Offshoringowa fundacja prywatna to jedna z najciekawszych i bardziej opłacalnych formuł planowania finansowego dla zamożnych.

Liechtenstein lepszy od Warszawy

Wywiady dot. optymalizacji podatkowej

"Nie boimy się ciężaru podejmowania decyzji" - z Robertem Nogackim, partnerem zarządzającym Kancelarią Prawną Skarbiec R. Nogacki Sp. k. rozmawiała Katarzyna Mazur.

"Podstawowym wrogiem każdego przedsiębiorcy jest aparat przymusu państwowego" - Rozmowa z mecenasem Robertem Nogackim z Kancelarii Prawnej Skarbiec

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012