Jak uzyskać drugie obywatelstwo?

 

Drugie obywatelstwo to dodatkowe zabezpieczenie na burzliwe czasy. Eliminuje ryzyka polityczne i gospodarcze, umożliwia swobodę w prowadzaniu biznesu i dostęp do zaplecza socjalnego i edukacji na światowym poziomie.

 

Drugi paszport i obywatelstwo ekonomiczne

 

Obywatelstwo ekonomiczne kraju, którego drugi paszport jest szanowany i respektowany na całym świecie, umożliwia rozpoczęcie życia  z dala od represyjnego systemu prawnego własnego państwa i swobodne prowadzenie globalnych interesów. Daje również wolność przepływu kapitału, swobody podróżowania czy nieograniczonego dostępu do światowych rynków. To także sposób na zmianę miejsca zamieszkania na bardziej przyjazne.

 

Drugie obywatelstwo może zwolnić z obowiązku służby wojskowej

 

Obowiązkowi obrony ojczyzny podlegają obywatele polscy zdolni ze względu na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku. Obywatel polski będący równocześnie obywatelem innego państwa nie podlega jednak obowiązkowi obrony, jeżeli stale zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Obywatelstwo ekonomiczne – szansa na rozwój czy zagrożenie?

 

Obywatelstwo ekonomiczne – czyli w zamian za poczynione inwestycje nie jest pomysłem nowym, gdyż liczy sobie już ponad 30 lat. Do jego prekursorów zaliczane jest Królestwo Tonga na południowym Pacyfiku, które w 1983 r. zaczęło sprzedawać paszporty za kilka tysięcy dolarów, ograniczając formalności do kilku zdawkowych pytań. Dziś sektor CRBI (ang. Citizenship and Residence by Investment) wzoruje się na ustawie przyjętej w 1984 r. w małej federacji Saint Kitts i Nevis na Morzu Karaibskim, oferującej obywatelstwo obcokrajowcom, którzy dokonali „znacznych” inwestycji. Obecnie jej populacja wynosi około 50 tys. mieszkańców, z których połowa z paszportami federacji żyje poza granicami.

 

Jak uzyskać drugi paszport?

 

Zgodnie z wprowadzonym w 1984 r. w federacji Saint Kitts i Nevis programem udzielania obywatelstwa (ang. economic citizenship programme), miejscowy – drugi paszport może uzyskać osoba która dokona inwestycji na terenie Saint Kitts i Nevis o wartości co najmniej 350 000 $ lub ekwiwalent w miejscowej walucie (dolarach wschodnio-karaibskich XCD).

Jak uzyskać drugi paszport – sprawdź

 

Obywatelstwo ekonomiczne Republiki Dominiki

 

2018 r., drugi rok z rzędu Financial Times – PWM uznał program obejmujący obywatelstwo ekonomiczne Republiki Dominiki za najlepszy na świecie.

 

Obywatelstwo ekonomiczne Saint Lucia

 

Liczba złożonych wniosków o obywatelstwo ekonomiczne Saint Lucia wyróżnia kraj na tle innych programów w regionie lecz jest ograniczona do 500 wniosków rocznie. To sprawia, że obywatele ekonomiczni Saint Lucia, stanowią swego rodzaju elitarną społeczność na wyspie. Ograniczenia dotyczą także narodowości kandydatów.

 

Obywatelstwo ekonomiczne – znane, kontrowersyjne i najbogatsze nazwiska z paszportem Malty

 

Uruchomiony w 2014 r. program dla inwestorów indywidualnych umożliwia zamożnym obywatelom zagranicznym uzyskanie paszportu maltańskiego poprzez wkład w wysokości 650 000 euro, zakup nieruchomości o wartości co najmniej 350 000 euro i inwestycję w akcje o wartości co najmniej 150 000 euro.