Drugie obywatelstwo a obowiązek służby wojskowej

 

Obowiązek służby wojskowej nie dotyczy obywateli polskich będących równocześnie obywatelami innego państwa, jeżeli stale zamieszkują poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Drugie obywatelstwo a obowiązek służby wojskowej

 

Oznacza to, że osoba która uzyska drugie obywatelstwo i będzie zamieszkiwać poza Polską (choć nie koniecznie w kraju którego dodatkowe obywatelstwo posiada), to nie obowiązuje jej obowiązek służby wojskowej, czyli nie dotyczy jej obowiązek wykonywania obowiązków wynikających z nadanych przydziałów mobilizacyjnych,  pełnienia służby w jednostkach zmilitaryzowanych oraz wykonywania świadczeń na rzecz obrony.

 

Jak ustalić miejsce zamieszkania dla osoby fizycznej?

 

Prawna definicja „miejsca zamieszkania” jest bardzo ogólna i nieprecyzyjna. Art. 25 KC wskazuje bowiem, że miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Należy tu wziąć pod uwagę sferę faktycznego przebywania oraz zamiaru pozostania w danej miejscowości na stałe, co musi występować łącznie.

Samo zamieszkiwanie w danym miejscu, jednak bez woli stałego pozostania nie ustanawia w danej miejscowości, nie ustanawia w tym miejscu „miejsca zamieszkania” danej osoby.

Doktryna posługuje się również pojęciem „centrum interesów życiowych”, podobnie jak w przypadku ustalania rezydencji podatkowej.

Zamiar stałego pobytu należy określić przy użyciu obiektywnych kryteriów, które wskazują, że konkretna osoba skupiła swoje działania życiowe w określonym miejscu, czyniąc z niego centrum swoich interesów. Konieczne jest tu uwzględnienie opinii zwykłego obserwatora, który – bazując na okolicznościach związanych z danym przypadkiem – doszedłby do wniosku, że określona miejscowość jest głównym punktem aktywności życiowej tej osoby.

 

Drugi paszport

 

Uzyskanie obywatelstwa innego państwa to dodatkowe zabezpieczenie w burzliwych czasach.

Obywatelstwo ekonomiczne kraju, którego drugi paszport jest szanowany i respektowany na całym świecie, wyeliminuje ryzyka polityczne i ekonomiczne oraz zagwarantuje Ci stabilność gospodarczą. Drugi paszport otworzy Ci również granice na całym świecie, zapewniając swobodę w prowadzeniu globalnych interesów oraz umożliwiając dostęp do zaplecza socjalnego czy edukacji na najwyższym światowym poziomie.

 

Obywatelstwo ekonomiczne – szansa na rozwój czy zagrożenie?

 

Obywatelstwo w zamian za poczynione inwestycje nie jest procederem nowym, gdyż liczy sobie już ponad 30 lat. Do jego prekursorów zaliczane jest Królestwo Tonga na południowym Pacyfiku, które w 1983 r. zaczęło sprzedawać paszporty za kilka tysięcy dolarów, ograniczając formalności do kilku zdawkowych pytań. Dziś sektor CRBI (ang. Citizenship and Residence by Investment) wzoruje się na ustawie przyjętej w 1984 r. w małej federacji Saint Kitts i Nevis na Morzu Karaibskim, oferującej obywatelstwo obcokrajowcom, którzy dokonali „znacznych” inwestycji. Obecnie jej populacja wynosi około 50 tys. mieszkańców, z których połowa z paszportami federacji żyje poza granicami.

 

Jak uzyskać drugi paszport?

 

Zgodnie z wprowadzonym w 1984 r. w federacji Saint Kitts i Nevis programem udzielania obywatelstwa (ang. economic citizenship programme), miejscowy paszport może uzyskać osoba która dokona inwestycji na terenie Saint Kitts i Nevis o wartości co najmniej 350 000 $ lub ekwiwalent w miejscowej walucie (dolarach wschodnio-karaibskich XCD).

Jak uzyskać drugi paszport – sprawdź