Jak uzyskać drugi paszport?

 Jak uzyskać drugi paszport?

2018-03-01

 

Zgodnie z wprowadzonym w 1984 r. w federacji Saint Kitts i Nevis programem udzielania obywatelstwa (ang. economic citizenship programme), miejscowy paszport może uzyskać osoba która dokona inwestycji na terenie Saint Kitts i Nevis o wartości co najmniej 350 000 $ lub ekwiwalent w miejscowej walucie (dolarach wschodnio-karaibskich XCD).

 

Drugi paszport –  informacje jak go uzyskać?

 

Inwestycja na terenie Saint Kitts i Nevis może polegać np. na tym, że inwestor kupi nieruchomość w Saint Kitts i Nevis albo założy firmę. Kancelaria Prawna Skarbiec może pomóc i w jednym, i w drugim.

Alternatywnie, zamiast inwestycji w kwocie 350 000 $ można także dokonać darowizny w kwocie 200 000 $ na rzecz miejscowej Fundacji do spraw Dywersyfikacji Przemysłu Cukrowego (ang. Sugar Industry Diversification Foundation – SIDF).

Obywatele Saint Kitts i Nevis mają możliwość bezwizowego wstępu do sześćdziesięciu państw na świecie, w tym między innymi: Polski, Niemiec, Czech, Węgier, Litwy, Łotwy, Estonii, Słowenii, Francji, Belgii, Holandii, Luksemburga, Danii, Austrii, Rumunii, Bułgarii, Grecji.

Ponadto, obywatelstwo Saint Kitts i Nevis jest równoznaczne z uzyskaniem prawa stałego pobytu w wielu innych państwach basenu Morza Karaibskiego (m.in. Antigua, Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Dominika, Grenada, Gujana, Haiti, Jamajka, Montserrat, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Surinam oraz Trynidad i Tobago).

Sprawdź listę jurysdykcji dla których Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje pomoc w uzyskaniu drugiego paszportu.

 

Możliwość nabycia obywatelstwa w Republice Dominiki (Commonwealth of Dominica)

 

W 2018 r., drugi rok z rzędu Financial Times – PWM uznał program obywatelstwa ekonomicznego Dominiki za najlepszy na świecie. Dominika otrzymała najwyższe oceny w pięciu z siedmiu zmierzonych obszarów:

  1. (1) procedury bezpieczeństwa i weryfikacji (określone w raporcie jako badanie due diligence),
  2. (2) przystępności cenowej (minimalne nakłady inwestycyjne),
  3. (3) szybkości przyznawania paszportu (harmonogram obywatelstwa),
  4. (4) efektywności (łatwość przetwarzania),
  5. (5) liberalnych wymagań dotyczących podróży lub pobytu.

Program obywatelstwa ekonomicznego Dominiki jest jednym z najstarszych tego typu programów na świecie. Powołany do życia w 1993 r. i opisany w Konstytucji Dominiki w rozdziałach 8 i 101 oraz 20 poprawce ustawy o obywatelstwie, przyznaje uprawnionym osobom legalne i natychmiastowe obywatelstwo Wspólnoty Dominiki dzięki uzyskaniu Certyfikatu Naturalizacji.

Jak poinformował szef departamentu odpowiedzialnego za obsługę programu obywatelstwa ekonomicznego Dominiki p. Emmanuel Nanthan, w 2017 r. na Dominice zostało złożonych od 1500 do 2000 wniosków o drugi paszport. Liczby te są znacznie większe niż w pozostałych krajach regionu z podobnymi programami i stanowią blisko 40 % ogólnej liczby przyznanych obywatelstw ekonomicznych na Świecie.

W Republice Dominiki paszport można uzyskać nawet w ciągu 4 miesięcy, w cenie najniższej w całym basenie Morza Karaibskiego. Nie ma przy tym konieczności stałego pobytu na Dominice i wystarczy podstawowa znajomość języka angielskiego.

Sprawdź możliwość nabycia obywatelstwa w Republice Dominiki.

 

Uzyskanie drugiego obywatelstwa a prawo polskie

 

Obywatel polski może posiadać obywatelstwo innych państw, jeżeli od władz tych państw to obywatelstwo otrzymał. Obecnie prawo polskie nie przewiduje jakichkolwiek sankcji karnych za posiadanie obcego obywatelstwa, za ubieganie się o posiadanie obcego obywatelstwa lub za dążenie do zrzeczenia się polskiego obywatelstwa.

Oprócz możliwości nabycia obywatelstwa państw trzecich, w obecnym stanie prawnym istnieje także możliwość zrzeczenia się polskiego obywatelstwa. Zgodnie art. 13 ust. 1 Ustawy z 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim obywatel traci obywatelstwo polskie na swój wniosek, po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Podania do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego osoby zamieszkałe w Polsce wnoszą za pośrednictwem starosty, a zamieszkałe za granicą – za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Dopóki jednak obywatel polski nie utracił obywatelstwa polskiego, w Polsce nie może być traktowany jako cudzoziemiec, czyli np. nie może korzystać na terenie Polski z opieki konsularnej Konsulatu kraju obcego, którego obywatelstwo również posiada. Osoba taka powinna przekraczać granicę RP okazując polski dokument podróży, czyli polski paszport lub dowód osobisty i posługiwać się nim w kraju.

Równocześnie jednak należy podkreślić, że skuteczne zrzeczenie się obywatelstwa polskiego nie jest równoznaczne z utratą statusu rezydenta podatkowego Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby, które posiadają miejsce zamieszkania w Polsce, uznawane są (nawet nie posiadając obywatelstwa polskiego) za podatników podlegających w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów (nieograniczony obowiązek podatkowy), natomiast osoby, które nie posiadają w Polsce miejsca zamieszkania, podlegają opodatkowaniu w Polsce od dochodów osiąganych na terytorium RP (w tym od dochodów za pracę wykonywaną w Polsce).

Z uwagi na powyższe, niezależnie od usług Kancelarii Prawnej Skarbiec w zakresie uzyskania drugiego paszportu, warto również rozważyć zmianę domicylu podatkowego, oferowaną w Kancelarii.

 

Ostrzeżenie przed ofertami sprzedaży tzw. camouflage passports

 

W Internecie dostępne są liczne oferty sprzedaży tzw. camouflage passports, a więc „paszportów” różnych nieistniejących państw, które są wydawane na dowolne nazwisko w zamian za niewielką opłatą. W praktyce najczęściej jest to „paszport” terytorium, które w międzyczasie zmieniło nazwę (np. paszport Hondurasu Brytyjskiego, który w 1973 r. zmienił nazwę na Belize, w związku z czym państwo o nazwie Honduras Brytyjski nie istnieje) lub „paszport” terytorium, które wchodzi w skład innego państwa, więc nie ma prawa wydawania własnych paszportów (np. paszport Nevady).

Kancelaria Prawna Skarbiec ostrzega przed korzystaniem z takich ofert i przypomina, że w myśl prawa polskiego posługiwanie się paszportem państwa nieistniejącego stanowi przestępstwo z art. 270 § 1 Kodeksu Karnego. Przywołany przepis brzmi „Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5„.

Dla prawnokarnej oceny zjawiska camouflage passport nie ma znaczenia fakt, że jako autentyczny używa się paszportu państwa nieistniejącego, jeśli sprawca posługuje się dokumentem spreparowanym w ten sposób, że łudząco przypomina on paszport prawdziwy i takie też wrażenie ma wywołać u osób, którym sprawca ten paszport przedkłada.

Kancelaria Prawna Skarbiec może pomóc w uzyskaniu obywatelstwa Saint Kitts i Nevis oraz Dominiki.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec (Aktualizacja: 2018-07-05)