Obywatelstwo ekonomiczne Grenady

 

Dla wielu, najistotniejszą zaletą posiadania paszportu tj. obywatelstwo ekonomiczne Grenady jest fakt, że program wizowy „E-2” podpisany pomiędzy Grenadą i USA, umożliwia obywatelom Grenady swobodną podróż i pobyt w Stanach Zjednoczonych oraz prowadzenie tam konkretnych aktywności biznesowych (ang. substantial business activity).

Dodatkowym niewątpliwym atutem posiadania drugiego paszportu Grenady jest także możliwość dziedziczenia obywatelstwa ekonomicznego przez kolejne pokolenia.

 

Program – obywatelstwo ekonomiczne Grenady

 

Grenada wprowadziła program obywatelstwa ekonomicznego stosunkowo niedawno, bo w 2013 roku. Formalności warunkujące otrzymanie drugiego paszportu Grenady zajmują około 60 dni roboczych i – pod warunkiem wyboru kompetentnej kancelarii prawnej do przeprowadzenia procesu weryfikacji – są stosunkowo mało skomplikowane.

Wniosek o obywatelstwo ekonomiczne może zostać złożony wyłącznie za pośrednictwem Autoryzowanego Międzynarodowego Agenta Marketingowego, który z kolei działa we współpracy z posiadającym rządową licencję Lokalnym Autoryzowanym Agentem.

Podobnie jak w innych programach obywatelstwa ekonomicznego, na Grenadzie możliwe jest rozszerzenie programu z głównego aplikanta także na członków rodziny. W proces aplikacji mogą być włączone dzieci do 25 roku życia oraz rodzice wnioskodawcy będący powyżej 65 roku życia, a pozostający na utrzymaniu wnioskodawcy.

 

Aby uzyskać obywatelstwo ekonomiczne Grenady, należy zainwestować:

 1. 150 000 USD w Narodowy Fundusz Przekształceniowy. Jednak należy pamiętać, że kwota ta dotyczy wyłącznie głównego wnioskodawcy. Jeśli główny wnioskodawca zdecyduje się dołączyć do aplikacji dzieci bądź rodziców, to koszt rejestracji 4-osobowej rodziny wyniesie 200 000 USD. Koszt dołączenia każdej kolejnej osoby powyżej 4 wynosi 25 000 USD lub
 2. 350 000 USD w zatwierdzony i rekomendowany przez Ministerstwo projekt deweloperski przez minimum 4 lata. Opłata zawiera już koszt włączenia do aplikacji małżonki/-ka oraz dwóch osób będących na utrzymaniu wnioskodawcy. Każda kolejna osoba to dodatkowa kwota 25 000 USD.

Grenada jest członkiem Wspólnoty Narodów (British Commonwealth) i CARICORM (Karaibska Wspólnota i Wspólny Rynek).

 

Obywatelstwo ekonomiczne Grenady – główne korzyści

 

Wśród najważniejszych korzyści (poza kluczowymi zaletami wymienionymi powyżej) płynących z posiadania obywatelstwa ekonomicznego Grenady należy wymienić przede wszystkim:

 • brak opodatkowania dochodów uzyskiwanych poza granicami Grenady,
 • minimalne opłaty administracyjne w procesie aplikacji,
 • brak konieczności spotkania kwalifikacyjnego, wymogu minimalnego wykształcenia czy doświadczenia zawodowego,
 • brak wymogu zamieszkania przed lub po uzyskaniu obywatelstwa ekonomicznego,
 • brak ograniczeń co do kraju pochodzenia wnioskodawcy,
 • możliwość utrzymania innych posiadanych paszportów,
 • dobrze znane, przyjazne środowisko inwestycyjne.

Nie do przecenienia są również korzyści wynikające ze stabilnej, przewidywalnej ekonomicznie i politycznie gospodarki. Lokalna społeczność jest bardzo przyjazna i otwarta.

 

Grenada – „Korzenna Wyspa”

 

Państwo Grenada jest położone na grupie małych wysepek w południowej części Morza Karaibskiego. Największa z nich, Grenada, zajmuje powierzchnię ok. 300 km2, a długość linii brzegowej wynosi 121 km. Jest znana jako ciekawy punkt turystyczny – słynie ze swoich pięknych plaż, tropikalnej roślinności, oraz unikalnych zwierząt zamieszkujących wyspy. Do najbardziej znanych i chyba najpiękniejszych plaż na wyspie należy Grand Anse, która zachwyca turystów pięknym białym piaskiem obmywanym lazurową wodą Morza Karaibskiego. Nietknięta i egzotyczna, urzeka swych gości niespotykanym, górzystym ukształtowaniem terenu, ukrytymi jaskiniami, soczystą zielenią i plantacjami przypraw, dając pole do rozlicznych wypraw i eksploracji.

Gospodarka Grenady bazuje na przetwórstwie i eksporcie przypraw – cynamonu, goździków, kakaowca, imbiru, kurkumy i słynnej gałki muszkatołowej. To właśnie ze względu na rozległe plantacje i szeroką produkcję tych towarów Grenada zyskała miano „Korzennej Wyspy”. Kluczowa dla rozwoju państwa jest też dynamicznie rozwijająca się turystyka i związana z nią infrastruktura.

To wyspiarskie państwo prócz malowniczej scenerii proponuje dobrą rozrywkę, ciekawe atrakcje kulturowe oraz typową dla Karaibów przyjacielską atmosferę idealną do zamieszkania, pracy i zabawy.

Grenada była francuską i brytyjską kolonią. Niepodległość uzyskała w 1974 roku.

 

Formalności i wymagania dotyczące paszportu Grenady

 

Kryteria jakie należy spełnić aby uzyskać obywatelstwo ekonomiczne Grenady nie są wygórowane w porównaniu z innymi tego typu programami. Należy:

 1. mieć wyjątkowy charakter,
 2. przedłożyć zaświadczenie o niekaralności,
 3. posiadać zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
 4. posiadać odpowiedni majątek.

 

Ponadto, należy wypełnić i przedłożyć następujące dokumenty:

 • formularz personalny, który oprócz danych osobowych, zawiera informacje o przebiegu zatrudnienia oraz ewentualnych naruszeniach prawa,
 • wzór odcisków palców,
 • ogólny wywiad medyczny,
 • formularz o wysokości i źródłach przychodów – wraz z informacją o pochodzeniu środków, które będą stanowiły wpłatę na program obywatelstwa ekonomicznego Grenady.

Odrębny dokument zawiera informacje o celu, na jaki są wpłacane przedmiotowe środki.

 

Rząd Grenady zastrzega, iż w ochronie honoru i dobrego imienia kraju oraz jego obywateli, odmówi przyjęcia wniosku o obywatelstwo ekonomiczne osobom, które:

 

 • podadzą w formularzach nieprawdziwe dane,
 • zostały skazane w jakimkolwiek kraju za przestępstwo, które na Grenadzie jest zagrożone karą pozbawienia wolności powyżej 6 miesięcy,
 • są objęte policyjnym śledztwem,
 • mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Grenady bądź innych krajów,
 • są zaangażowane w jakąkolwiek działalność mogącą zaszkodzić dobremu imieniu Grenady,
 • zostały odrzucone w procesie aplikacyjnym o wizę do kraju, z którym Grenada ma ruch bezwizowy.

Paszport jest ważny przez okres 5 lat i może zostać wznowiony w Konsulacie grenadyjskim w Londynie bądź bezpośrednio w grenadyjskim Biurze paszportowo-imigracyjnym. Paszport Grenady pozwala na ruch bezwizowy do 107 krajów.

Porównanie ruchu bezwizowego dla poszczególnych jurysdykcji.

 

Obywatelstwo ekonomiczne Grenady – informacje podstawowe

 

Nazwa oficjalna: Grenada

Hymn państwowy: Hail Grenada

Data uzyskania niepodległości: od Wielkiej Brytanii – 7 lutego 1974 r.

Stolica: St. George’s

Głowa państwa: monarcha brytyjski

Urząd bezpośrednio sprawujący władzę: gubernator generalny

Ustrój prawny: angielski common law

Waluta: dolar wschodnio karaibski

Klimat: tropikalny