Planowanie spadkowe

 

Planowanie spadkowe inaczej planowanie sukcesji majątku przedsiębiorcy, w tym ochrona majątku przedsiębiorcy na wypadek śmierci Succession Care, to kolejny unikatowy na rynku produkt Kancelarii Prawnej Skarbiec, stanowiący kompleksowy pakiet usług prawnych, których celem jest bezpieczna sukcesja majątku.

 

Bezpieczna sukcesja majątku

 

Odpowiednie spojrzenie na majątek, zarówno w kontekście dziedziczenia jak również innej formy przekazywania dóbr materialnych – widziane przez pryzmat przepisów prawa podatkowego, spadkowego, bankowego i gospodarczego, pozwala przedsiębiorcy kompleksowo zabezpieczyć przyszłość swoich najbliższych. Szczególnie, w razie nagłej i nieprzewidzianej śmierci.

Pomoc prawna świadczona w ramach Succesion Care, pozwala na zapewnienie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz ochronę jego wartości i składników, w chwili gdy zabraknie osoby, która spajała te wszystkie elementy w świetnie działający mechanizm – np. firmę rodzinną.

 

Planowanie spadkowe (sukcesja i testament)

 

Nie ma jednego wzoru dobrego testamentu. Nie ma jednego dobrego modelu restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Planowanie sukcesji musi więc być zawsze oparte o indywidualną i pogłębioną analizę potrzeb konkretnego Klienta, na podstawie wcześniej starannie zidentyfikowanych celów oraz przy niezmiennym warunku osiągnięcia korzyści dla firmy i najbliższych. Tylko taki model się sprawdza. Wg takiego wzoru pracują prawnicy w Kancelarii Prawnej Skarbiec.

Planowanie sukcesji obejmuje między innymi:

  1. audyt prawny w przedsiębiorstwie zakończony raportem z rekomendacjami oraz „mapą drogową” dalszych działań;
  2. doradztwo korporacyjne w działaniach operacyjnych;
  3. założenie fundacji rodzinnej, trustu albo zagranicznej spółki holdingowej;
  4. zakładanie zagranicznych rachunków bankowych;
  5. pomoc w ewentualnym wyborze i nabywaniu produktów inwestycyjnych;
  6. sporządzenie testamentu.

 

Audyt i doradztwo korporacyjne

 

Pierwszym krokiem przy planowaniu sukcesji jest ustalenie ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwie oraz weryfikacja formy prawnej przedsiębiorstwa pod kątem zabezpieczenia przyszłości sukcesorów. W tym zakresie Kancelaria Prawna Skarbiec pomaga przeprowadzić restrukturyzację przedsiębiorstwa – w szczególności w drodze procesu przekształcenia (połączenia, podziału) spółek, wnoszenia całości zasobów przedsiębiorstwa lub poszczególnych jego składników do nowych podmiotów oraz podejmowania innych działań prawnych w ramach dywersyfikacji ryzyka prowadzenia biznesu.

Doradztwo prawne w tym zakresie łączymy z planowaniem podatkowym oraz kompleksową weryfikacją skutków restrukturyzacji, w szczególności na gruncie prawa pracy, prawa gospodarczego oraz cywilnego. Audyt podsumowuje raport, w którym określane są główne obszary ryzyka związane z sukcesją, a także prezentowana jest „mapa drogowa” dalszych działań, zmierzających do lepszego zaplanowania procesu. Przeprowadzenie przedmiotowego audytu, którego wyniki i konkluzje zostaną przedstawione w raporcie, pozwolą na ustalenie stanu faktycznego i potrzeb Klienta, a w konsekwencji na przedstawienie możliwych scenariuszy związanych z sukcesją.

 

Testament

 

Wymyślony przez starożytnych rzymian do dziś niezmiennie jest jednym z fundamentów prawnych sukcesji. W Polsce, testament jest jedynym dokumentem prawnym, który pozwala na określenie kto i w jakiej części ma dziedziczyć majątek oraz jakie składniki tego majątku mają przypaść poszczególnym spadkobiercom.

Sporządzenie testamentu nie jest jednak łatwe. Dobrze przygotowany testament, wymaga bowiem odpowiedniego przygotowania pod kątem prawnym, formalnym i podatkowym. Prawnicy Kancelarii Prawnej Skarbiec gwarantują swoimi kompetencjami jakość przygotowanego testamentu, mając na uwadze fakt, że jest on jednym z najbardziej istotnych elementów planowania sukcesji.

W ramach usługi Succession Care pomagamy w pierwszej kolejności określić, czy warto, aby dane składniki majątku przedsiębiorcy były bezpośrednio przedmiotem spadkobrania, czy też lepiej ulokować je w danym podmiocie prawnym (spółka, fundacja, trust) z dziedziczeniem jednostek uczestnictwa w takim podmiocie. W tym zakresie definiujemy skutki podatkowe i szukamy odpowiedniego rozwiązania, pozwalającego na jak najmniejsze obciążenie przyszłych sukcesorów przedsiębiorcy.