Planowanie podatkowe

Planowanie podatkowe

2016-08-31

W jednym z domów na Kajmanach zarejestrowanych jest aż 19 000 firm. Czy ich prezesi tak bardzo lubią słońce tej karaibskiej wyspy? Niekoniecznie.

Brak opodatkowania dochodów sprawił, że pod jednym adresem zarejestrowani są tacy światowi giganci, jak: Coca-Cola, Procter & Gamble, Intel, FedEx. Także polskie firmy „emigrują” do innych krajów.

Dla Polsatu i „Wprost” wyspą szczęśliwości stał się Cypr. W czerwcu 2008 r. bliżej wtedy nieznane spółki Karswell i Sensor Overseas weszły w posiadanie 53% akcji Polsatu. Jak się później okazało, Karswell jest powiązana z założycielem Polsatu Zygmuntem Solorzem, a Sensor Overseas z jego bliskim współpracownikiem. Inna cypryjska spółka – Qebonto Holdings Ltd. – kupiła w tym samym czasie 80% udziałów wydawnictwa AWR „Wprost”. Firmę sprzedała spółka Król i Wspólnicy, która z kolei objęła udziały w Qebonto. Na Cyprze zarejestrowane są setki polskich spółek.

Monako z kolei jest najgęściej zaludnionym państwem na świecie. I to nie tylko przez małą powierzchnię. W Księstwie Monako podatku dochodowego od osób fizycznych nie płacą osoby będące rezydentami podatkowymi tego małego kraju.

Nie ma jak w Monako

Podatek dochodowy zniesiono tutaj w 1809 r., a więc zanim wprowadzono go w większości państw świata. Przywrócono go w 1957 r., ale tylko dla obywateli Francji zamieszkałych w Monako.

Z korzyści podatkowych, jakie zapewnia Monako korzystają m.in.: Roger Moore, Ringo Starr, Eva Herzigova czy Robert Kubica.

Oczywiście każdy może wynająć kancelarię, która sprawi, że staniesz się rezydentem tego kraju. Jest jednak małe ale…

Z uwagi na ceny nieruchomości w Monako jest to jedna z najbardziej kosztownych form planowania podatkowego, ale zarazem oferuje bardzo szerokie możliwości.

Walka z państwami o korzystnych systemach podatkowych

Na początku kwietnia OECD opublikowała raport dotyczący państw i jurysdykcji, które wprowadzają międzynarodowe standardy dotyczące wymiany informacji podatkowej. Na dywanik trafiły te państwa, z których zagraniczne urzędy skarbowe nie są w stanie wydobyć informacji o dochodach swoich rezydentów. Co za tym idzie – nie mogą ich opodatkować.

Listę otwierają cztery kraje, które nie zawarły żadnych umów o współpracy w zakresie wymiany informacji podatkowych z innymi państwami i nie złożyły żadnych deklaracji w tej sprawie. Są to: Kostaryka, Filipiny, Urugwaj i Malezja.

Wiele krajów zadeklarowało zamiar współpracy z innymi państwami, ale nie zawarło żadnych umów w tym względzie. Andora, Anguilla, Belize, Wyspy Cooka, Liberia, Montserrat, Nauru, Niue, Panama, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Samoa, San Marino, Turks i Caicos oraz Vanuatu nie dotrzymują wcześniejszych ustaleń.

Jeszcze dłuższa jest lista państw, z których w praktyce nie mają szans uzyskania informacji polskie urzędy skarbowe. W chwili obecnej znajdują się na niej nawet banki z Austrii, Luksemburga czy Belgii.

Uważaj na podwójne opodatkowanie

Niestety, nie da się łatwo przenieść dochodów za granicę. Polacy, bez względu na miejsce działalności i osiągania przychodów, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów. Krótko mówiąc, prowadząc firmę w państwie o korzystnym systemie podatkowym i tak trzeba zapłacić podatek w naszym urzędzie skarbowym.(…)

Jeśli dane rozwiązanie zostanie wybrane nieodpowiednio do potrzeb klienta, to grożą mu poważne, negatywne konsekwencje, włącznie z opodatkowaniem sankcyjną stawką w wysokości 75% oraz odpowiedzialnością karnoskarbową.

Jak uciec?

(…) Jeżeli polski przedsiębiorca chciałby założyć spółkę w kraju nie mającym podpisanej umowy z Polską, np. na Bahamach ma dwie możliwości:

  • może starać się uzyskać w NBP odpowiednie zezwolenie dewizowe, pozwalające na tego typu działalność,
  • bez starania się o takie zezwolenie może założyć spółkę w Wielkiej Brytanii, ta zaś z kolei bez problemu może założyć spółkę córkę na Bahamach (prawo brytyjskie przewiduje taką możliwość).

Planując zastosowanie drugiego rozwiązania należy mieć na uwadze polskie przepisy o zagranicznych spółkach kontrolowanych, zgodnie z którymi posiadanie udziałów w spółce na Bahamach w sposób pośredni, po spełnieniu pozostałych ustawowych warunków, może skutkować koniecznością opodatkowania jej dochodu polskim podatkiem dochodowym.

Wprowadzenie dodatkowego pośrednika w obrocie międzynarodowym to często wykorzystywana forma ucieczki przed wysokimi podatkami.

Jeśli np. importujemy towary z Chin, mając bardzo wysoką marżę, to możemy równie dobrze kupować te same towary od spółki-pośrednika z Hongkongu, która sprzeda nam te same towary po cenach wyższych. Marża akumulowana w spółce z siedzibą w Hongkongu nie będzie podlegać podatkowi dochodowemu. Spółka z siedzibą w Hongkongu może być własnością np. fundacji, która zapewni nam dostęp do środków zgromadzonych w niej, nie przenosząc jednak na beneficjenta własności tych środków, dzięki czemu u beneficjenta nie pojawi się obowiązek zapłaty podatku od dywidendy.

Powszechne są przypadki zakładania za granicą firm, które inwestują na GPW. Dzięki takiemu zabiegowi zyski wypłacane tym firmom są zwolnione z opodatkowania. Taki zabieg zastosował m.in. Zygmunt Solorz kupując pakiet akcji Biotonu poprzez holenderską Polaris Finance BV. (…)

Z Polski najlepiej do…

Na świecie jest około 45 państw oferujących specyficzny rodzaj korzyści finansowych. Jednak tylko niektóre stosunkowo łatwo mogą wykorzystać polscy obywatele.

Jednym z nielicznych miejsc, które umożliwiają proste i poufne rejestrowanie spółek cudzoziemcom, nie pobierają od nich podatku dochodowego i jednocześnie nie są na czarnej liście OECD, jest stan Delaware w Stanach Zjednoczonych.

Jeśli właściciele spółki z siedzibą w Delaware nie są obywatelami amerykańskimi, a spółka nie prowadzi działalności gospodarczej na terenie Stanów Zjednoczonych, to jest ona również zwolniona z podatku dochodowego w USA.

Są też państwa, które stosują podatek dochodowy, ale oferują korzystne zwolnienia lub ulgi dla pewnych, konkretnych formuł działalności.

Praktycznie każde państwo świata posiada w swoim systemie prawnym rozwiązania podatkowe korzystne dla pewnych rodzajów działalności. Ponieważ istnieją pewne formy operacji gospodarczych, które w Polsce pozwalają obliczyć podatek dochodowy w bardzo korzystnej formule, dlatego także nasz kraj, w pewnym sensie, może uchodzić za państwo o sprzyjającym systemie podatkowym.

Jednak najprostszym rozwiązaniem jest to które zastosował m.in. Polsat i „Wprost”. Przeniesienie działalności do kraju, który posiada korzystną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz stosuje bardzo umiarkowane stawki podatkowe. Oprócz Cypru w tej grupie można wymienić Luksemburg, czy portugalską Maderę. (…)

Spółki w państwach o korzystnych systemach podatkowych i zmiana rezydencji podatkowej
– remedium na CFC

Mimo, że spółki zarejestrowane w państwach o korzystnych systemach podatkowych według polskiego prawa mogą być spółkami podlegającymi przepisom o zagranicznych spółkach kontrolowanych (ang. Controlled Foreign Company – CFC), korzyść ekonomiczna i gospodarcza wynikająca z ich posiadania wciąż może być interesująca z punktu widzenia racjonalizacji podatków, zwłaszcza w kontekście międzynarodowego planowania podatkowego.

Połączenie rejestracji spółki offshore ze zmianą rezydencji podatkowej jej beneficjenta rzeczywistego – np. na maltańską, stanowi nie tyko alternatywę dla rodzimego systemu fiskalnego, ale również remedium na CFC.

Przepisy wprowadzone od 1 stycznia 2015 r. do ustawy CIT i PIT (art. 24a CIT i art. 30f PIT), wg których polski rezydent podatkowy (spółka bądź osoba fizyczna) będzie musiał płacić podatek według stawki 19% od dochodów osiąganych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, działającą w kraju o korzystnym systemie podatkowym, nie znajdą bowiem zastosowania w sytuacji, gdy beneficjent rzeczywisty spółki offshore przeniesie centrum swoich interesów życiowych np. na Maltę, stając się jednocześnie rezydentem podatkowym Malty (tzw. ordinary residence).

Jeśli więc np. (w dużym uproszczeniu) polski rezydent podatkowy zarejestruje swoją działalność np. pod firmą typu LTD na Wyspach Marshalla i jednocześnie spełni wszystkie warunki pozwalające na zmianę rezydencji podatkowej na maltańską, przychody uzyskiwane przez tę spółkę z działalności wykonywanej poza Maltą nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Malcie. Jednocześnie, przy spełnieniu warunków potwierdzających posiadanie rezydencji podatkowej na Malcie, w Polsce nie będzie istniał obowiązek podatkowy od tych przychodów.

Planując tego typu przedsięwzięcie należy wziąć również pod uwagę coraz bardziej powszechne wdrażanie standardu raportowania CRS, obejmującego wymianę informacji finansowych, w tym na potrzeby podatkowe. Z tego względu kluczowym jest, aby doszło do definitywnej utraty polskiej rezydencji, gdyż w sytuacji, gdy rzeczywistym beneficjentem środków na rachunku spółki, założonym w jednym z państw, które zobowiązało się do udziału w wymianie informacji, będzie polski rezydent podatkowy, to informacja w tym zakresie zostanie przekazana do miejscowych organów podatkowych.

Więcej:

Zmiana rezydencji podatkowej

Zakładanie spółek na Wyspach Marshalla

Korzyści z założenia spółki na Wyspach Marshalla

Zgodnie z wprowadzonymi od 1 stycznia 2019 r. przepisami art. 119a par. 1 Ordynacji podatkowej, czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli osiągnięcie tej korzyści, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, było głównym lub jednym z głównych celów jej dokonania, a sposób działania był sztuczny. Dostępne rozwiązania prawne należy zatem każdorazowo dostosowywać do indywidualnych potrzeb biznesowych, tak aby nie narazić się na zarzut działania sztucznego, sprzecznego w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej. Dokładne znaczenie tych wskazań normatywnych warto w każdym wypadku skonsultować z radcą prawnym, adwokatem bądź doradcą podatkowym.