Obsługa prawna podmiotów gospodarczych

 

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje kompleksową obsługę klientów biznesowych. Usługi Kancelarii ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców – bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej. Klientom korporacyjnym oferujemy nie tylko zastępstwo prawne i procesowe w różnego typu postępowaniach, ale również prawne wsparcie bieżącej działalności firmy.

W ramach naszych usług przygotowujemy wzory umów i regulaminów, którymi firma będzie posługiwać się w obrocie, przygotowujemy projekty dokumentów korporacyjnych firmy. Poprzez konsultacje prawne, sporządzanie opinii, udział w negocjacjach, czy sprawdzenie statusu prawnego kontrahentów naszego Klienta jesteśmy w stanie zaoferować wsparcie na wszystkich etapach transakcyjnych. Oferujemy wsparcie prawne w przygotowywaniu wniosków i reprezentacji w postępowaniach administracyjnych. Na bieżąco staramy się informować naszych Klientów o zachodzących zmianach w prawie. Zapewniamy szybki czas realizacji zleceń i konkurencyjne stawki.

 

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych – oferta

 

Praktyka życia gospodarczego pokazuje, że warto korzystać z fachowej pomocy prawnika przed podjęciem każdej decyzji o istotnym znaczeniu gospodarczym dla firmy. Przedsiębiorcy często korzystają z pomocy fachowców tworząc własne działy prawne bądź współpracując z kancelariami zewnętrznymi, które mogą zająć się kompleksowo całością zjawisk biznesowych, bądź zająć się strategicznymi procesami gospodarczymi.

 

Zakres współpracy z Kancelarią

 

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Usługi Kancelarii ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców i udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej. Klientom biznesowym Kancelaria jest w stanie zaoferować unikatowej jakości usługi, zarówno przy rozwiązywaniu codziennych problemów związanych z działalnością gospodarczą, jak i przy obsłudze najbardziej skomplikowanych negocjacji, transakcji bądź sporów. Kancelaria umożliwia stworzenie dokumentacji wewnętrznej w zakresie wzorów umów oraz regulaminów, które powinny być dostosowane do procesów gospodarczych zachodzących w strukturze przedsiębiorstwa, jak i pozwala na optymalizację procesów gospodarczych zewnętrznych w relacjach przedsiębiorstwa zarówno względem kontrahentów, jak i administracji publicznej.

 

Modele współpracy w Kancelarii Prawnej Skarbiec

 

Istnieją trzy modele współpracy z Kancelarią Prawną Skarbiec:

  • Pierwszy model to współpraca w oparciu o stały ryczałt. Przedsiębiorca nabywa stałą liczbę godzin w ramach ryczałtu, która jest korzystna pod względem stawki godzinowej, jednakże niewykorzystane godziny nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy. W tym modelu przedsiębiorca określa ilość godzin jaka jest niezbędna do obsługi jego spraw i ma pełną kontrolę nad budżetem prawnym.
  • Drugi model to stawka godzinowa w oparciu o pracę konkretnych prawników Kancelarii. W tym modelu Przedsiębiorca sam decyduje za co płaci poprzez określenie konkretnych spraw jakimi ma zająć się Kancelaria. Miesięczne zestawienia pozwalają ocenić skuteczność pracy prawników przy jednoczesnym określeniu nakładu pracy na konkretne zagadnienia. Jest to preferowany model na początek współpracy, który pozwala Kancelarii określić ilość i pracochłonność spraw, a Przedsiębiorcy pozwala ocenić i utworzyć przyszły budżet obsługi prawnej.
  • Trzeci model to ryczałtowe rozliczenie konkretnych strategicznych spraw przedsiębiorcy. Ten model stosowany jest przy obsłudze strategicznych zagadnień gospodarczych i niestandardowych rozwiązań prawnych, które mają duży wpływ na działalność przedsiębiorcy. Kancelaria zewnętrzna często potrafi dostrzec to, czego nie potrafi dostrzec personel przedsiębiorcy. Budżet złożonych projektów określany jest na zasadach ryczałtu za projekt bądź za etapy projektu, co pozwala zarządzać zmianą i przebiegiem procesu.

 

Obsługa prawna podmiotów – okres przystosowania

 

Zarządzanie i utrzymanie działu prawnego przedsiębiorstwa często jest nie lada wyzwaniem komunikacyjnym, jako że specjaliści muszą w sposób optymalny dostosować swoją pracę do wymogów Klienta wewnętrznego – konkretnego zapotrzebowania działu przedsiębiorstwa bądź osoby zarządzającej konkretnym aspektem działalności. Z naszego doświadczenia wynika, że współpraca z zewnętrzną kancelarią prawną napotyka jeszcze większe problemy, gdzie do pokonania jest jeszcze bariera odległości i komunikacji, która często odbywa się zdalnie. Z uwagi na powyższe Kancelaria Prawna Skarbiec przygotowała specjalny program, który skraca okres dostosowania.

Nasz personel dedykowany do obsługi przedsiębiorstwa spędza w danym dziale przedsiębiorstwa cały dzień, aby spotkać się twarzą w twarz z wyzwaniami jakie stoją przed naszym Klientem i jego pracownikami. Pozwala to lepiej poznać sposób pracy i jego „ducha” jak też pozwala zmierzyć się z działalnością liniową przedsiębiorcy, której zrozumienie jest kluczem do zastosowania właściwych rozwiązań ze strony Kancelarii. Ilość takich spotkań zależy od charakteru działalności danego przedsiębiorstwa.

 

Nota prawna

 

Kancelaria zastrzega, iż informacje prawne podane w niniejszej ofercie mają charakter ogólnej informacji poglądowej i nie są one poradą prawną. Podane informacje mogą się różnić lub ulec modyfikacji, w zależności od każdego konkretnego przypadku i okoliczności.