Przygotowywanie i negocjowanie umów

 

Kancelaria dysponuje bogatym doświadczeniem zarówno w kwestii obejmującej przygotowywanie i negocjowanie umów, jak i w weryfikowaniu zapisów już przygotowanych projektów, z określeniem ewentualnego ryzyka występującego po stronie klienta.

Zdajemy sobie sprawę, iż dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa szczególnie ważną kwestią jest dopracowanie zapisów umów, którymi spółka będzie posługiwała się w ramach bieżącej działalności, w szczególności zaś:

  • umów ramowych i o współpracy,
  • umów inwestycyjnych
  • umów zlecenia,
  • umów o dzieło,
  • umów agencyjnych,
  • umów o zachowaniu poufności,
  • umów najmu, dzierżawy, użyczenia,
  • umów sprzedaży,
  • umów dostawy.

 

Przygotowywanie i negocjowanie umów

 

Warto jednak pamiętać, że przygotowanie umowy to proces obejmujący nie tylko opracowanie tekstu, ale także odpowiednie przedstawienie go kontrahentowi. Negocjacje poprzedzające zawarcie umów handlowych są niejednokrotnie kluczem dla szybkiego rozwoju Firmy oraz sprawnej współpracy z kontrahentami. Ponadto, w wypadkach wystąpienia jakichkolwiek sporów pomiędzy Firmą a jej kontrahentami, znacznie skuteczniejszą metodą ich rozwiązania jest płaszczyzna negocjacyjna, aniżeli droga sądowa.

Naszym atutem jako kancelarii prawnej jest umiejętność szybkiego dostosowania do zmieniających się warunków przy stole negocjacyjnym. Ponadto, zdobyte doświadczenie pozwala nam na umiejętne stosowanie technik negocjacyjnych, służących osiągnięciu założonego celu.