Pozyskanie finansowania – ochrona prawna

 

Pozyskanie finansowania zewnętrznego jest jednym z najskuteczniejszych i najczęściej spotykanych sposobów na rozwój biznesu. Warto jednak pamiętać, że ma ono prawne implikacje, które mogą być znamienne w skutki dla funkcjonowania spółki. Dlatego też tak ważne jest by dotychczasowi właściciele wiedzieli, jak nie dopuścić by sukces w zakresie rozwoju biznesu został okupiony odsunięciem od sterów spółki.

 

Nasza oferta dla przedsiębiorców pozyskujących finansowanie zewnętrzne:

 

Jak nie stać się niewolnikiem we własnej spółce?

 

Pod pojęciem „pozyskanie finansowania” kryje się cała gama rozwiązań pozwalających na dokapitalizowanie spółki. Mówimy tu o rozwiązaniach od środków pozyskanych od Anioła Biznesu lub Funduszu Venture Capital przez pożyczki społecznościowe po crowdfunding. Każde z tych rozwiązań ma pułapki, z których właściciele powinni sobie zdawać sprawę już na etapie szukania finansowania zewnętrznego.

W zdecydowanej większości przypadków inwestor wraz wniesieniem dodatkowego kapitału staje się wspólnikiem danej spółki. Nierzadko, udzielenie finansowania wiąże się również ze zmianą umowy spółki, która uwzględnia postanowienia, umożliwiające inwestorom  nadzór nad działaniami podejmowanymi przez dotychczasowego właściciela.

W związku z tym, osoby które założyły daną działalność powinny zadbać przede wszystkim o to by nie zostały one wyłączone od możliwości rzeczywistego kierowania spółką. Takie ryzyko często może nie być widoczne na pierwszy rzut oka. Może się bowiem okazać, że dotychczasowy wspólnik, który posiada większość udziałów w spółce, będzie dysponował mniejszą liczbą głosów niż inwestorzy.

Równie często inwestorzy zastrzegają sobie dodatkowe uprawnienia w zakresie powoływania członków organów spółki, przez co umniejsza się możliwość rzeczywistego wpływu na ich obsadzenie przez dotychczasowego wspólnika.

Dlatego też równie istotne jest wynegocjowanie zarówno samych warunków finansowania, jak i konsekwencji prawnych w zakresie zmian dokumentacji korporacyjnej prowadzonego podmiotu.

Ponadto, warto pamiętać, że podpisanie umowy inwestycyjnej jest jedynie zwieńczeniem pewnego etapu w ramach procedury pozyskania finansowania. Prawidłowa realizacja czynności potrasakcyjnych jest często równie istotna co wynegocjowanie korzystnych warunków finansowania. Warto o tym pamiętać, gdyż niedochowanie terminów, czy też obowiązków zawartych w umowie inwestycyjnej, może mieć dla dotychczasowego właściciela bardzo poważne konsekwencje.

Dodatkowo, każda umowa może znacząco się od siebie różnić, w zależności od tego czy inwestorem jest tzw. Anioł Biznesu, Fundusz Venture Capital, czy np. pozyskaliśmy dodatkowe środki na rozwój w ramach pożyczki społecznościowej lub kampanii crowdfundingowej.

Dlatego też każdy przypadek kieruje się swoimi własnymi zasadami, przez co nie da się stworzyć zamkniętego katalogu ryzyk i pułapek, z którymi możemy się zetknąć w ramach procedury pozyskiwania finansowania dla naszej działalności.

 

Jak się zabezpieczyć?

 

Dla zabezpieczenia przed takimi niebezpieczeństwami Kancelaria Prawna Skarbiec stworzyła usługę ochrony prawnej przy procesie pozyskiwania inwestorów. Działając na rynku już od 2006 roku poznaliśmy rządzące nim reguły i realia. Pomogliśmy dziesiątkom firm na całym świecie w uzyskaniu i negocjowaniu warunków finansowania, zabezpieczając interesy ich właścicieli przy zawieraniu skomplikowanych umów z inwestorami. Wspieramy naszych Klientów od etapu negocjacji warunków potencjalnego finansowania, przez opracowanie projektu umowy inwestycyjnej oraz pozostałych pism i umów związanych z transakcją, aż do podpisania finalnych dokumentów i obsługi związanej z realizacją zawartych zobowiązań.

Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów w zakresie doradztwa korporacyjnego, w którego skład wchodzą tak liczne obszary, jak: prawo handlowe, prawo gospodarcze, prawo spółek, oraz szeroka gałąź prawa cywilnego. Skutecznie analizujemy sytuację przedsiębiorstwa, procesy rządzące jego strukturą organizacyjną, przygotowujemy i wdrażamy korzystne dla niego rozwiązania, zapewniając ochronę i bezpieczny rozwój.