Audyt prawny

 

Audyt prawny w zakresie tzw. śledztw gospodarczych to usługa skierowana w szczególności do akcjonariuszy, rad nadzorczych bądź zarządów. Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje przygotowanie prawnych audytów korporacyjnych, mających na celu kompleksowe badanie stanu spółki a także identyfikację i eliminację zagrożeń z nimi związanych.  

 

Audyt prawny spółki z Kancelarią Prawną Skarbiec

 

Audyt prawny obejmuje analizę dokumentacji, procedur działania i kontraktów spółki w celu uzyskania odpowiedzi na pytania:

  • czy spółka i/lub członkowie jej organów są zagrożeni odpowiedzialnością wynikającą z przepisów prawa podatkowego, handlowego, upadłościowego bądź ryzykiem odpowiedzialności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu?
  • czy istnieje ryzyko wyprowadzania środków ze spółki przez pracowników, menadżerów albo podmioty trzecie?
  • czy dokumentacja spółki zapewnia rzetelną i pełną wiedzę o stanie spraw spółki?
  • czy niektóre transakcje spółki mają podejrzany, niestandardowy charakter?
  • czy umowy spółki zawierają wady prawne, niestandardowe regulacje odnośnie kar umownych, okresów wypowiedzenia bądź inne postanowienia, które mogą narazić spółkę na dodatkową odpowiedzialność?
  • czy procedury działania podmiotu umożliwiają wykrywanie podejrzanych transakcji i zapobieganie im?

 

Dodatkowe usługi

 

Ponadto, Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje usługi:

  • badania wiarygodności finansowej kontrahentów,
  • poszukiwania majątku dłużników,
  • ustalania powiązań pomiędzy podmiotami gospodarczymi.