Windykacja należności

 

Windykacja należności to działanie podejmowane zwykle jako ostatni środek, gdy wszelkie próby dobrowolnej spłaty długu zawiodły. Płynność finansowa przedsiębiorstwa zależy w głównej mierze od terminowej realizacji zobowiązań przez kontrahentów, jednakże niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, w których kontrahent bądź opóźnia się z zapłatą należności, bądź w ogóle jej nie uiszcza. W takim wypadku jednym z najbardziej skutecznych rozwiązań jest przekazanie sprawy do profesjonalnej windykacji.

 

Postępowania windykacyjne z Kancelarią Prawną Skarbiec

 

Kancelaria zdaje sobie sprawę z przewlekłości postępowań sądowych, dlatego też posiadamy niezbędny know-how pozwalający:

  • zminimalizować czas niezbędny do dochodzenia należności,
  • zmaksymalizować skuteczność prowadzonych działań windykacyjnych.

Kancelaria Prawna Skarbiec ma duże doświadczenie i sukcesy na polu skutecznej windykacji należności. Nasza działalność w tym zakresie nie ogranicza się do windykacji sądowej, zamiast tego staramy się działać w sposób kompleksowy, ukierunkowany na skłonienie dłużnika do zaspokojenia roszczenia.

 

Przedsądowa windykacja należności

 

Nasze działanie obejmuje windykację przedsądową w ramach której m.in.:

  • staramy się monitorować kwestię spełniania bieżących zobowiązań przez dłużnika,
  • badamy przesłanki do zgłoszenia wniosku o upadłość dłużnika,
  • przesyłamy monity do dłużnika wzywające go do spłaty należności,
  • staramy się badać stan majątku dłużnika, aby zapobiec czynnościom mającym na celu pokrzywdzenie wierzycieli.

 

W celu przeprowadzenia działań windykacyjnych Kancelaria służy pomocą w szczególności w zakresie:

  • sporządzania monitów windykacyjnych i wezwań do zapłaty,
  • sporządzania pozwów w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym,
  • prowadzenia postępowania klauzulowego przy postępowaniu egzekucyjnym,
  • przeprowadzenia czynności zmierzających do wyjawienia majątku dłużnika.

 

W celu przeprowadzenia sprawnej egzekucji wierzytelności naszych klientów prowadzimy stałą współpracę z licznymi kancelariami komorniczymi, co pozwala na weryfikację ich efektywności i skrócenie czasu koniecznego do rzeczywistego zaspokojenia wierzytelności naszych klientów.

 

Pieczęć windykacyjna i postępowania sądowe

 

Ponadto, naszym stałym klientom oferujemy możliwość korzystania z pieczęci windykacyjnej Kancelarii Prawnej Skarbiec, zawierającej komunikat „Brak zapłaty w terminie spowoduje przekazanie sprawy do windykacji Kancelarii Prawnej Skarbiec”. Tego rodzaju stempel stanowi jasny sygnał, że w przypadku nie spłacenia należności w terminie, zobowiązanie bezzwłocznie trafi do windykacji prowadzonej przez prawników. Wiedza ta wpływa na dłużników dyscyplinująco i mobilizująco.

Warto także zaznaczyć, iż przedsiębiorca korzystający z usług Kancelarii w zakresie windykacji należności bądź prowadzonego postępowania sądowego lub egzekucyjnego, w wypadku wydania korzystnego orzeczenia, uzyskuje refundację znacznej części kosztów poniesionych z tytułu obsługi prawnej, w szczególności poprzez zasądzenie zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

 

Dowiedz się więcej o naszej usłudze