Kancelaria dla przedsiębiorców

 

Kancelaria Prawna Skarbiec zapewnia wsparcie dla firm i przedsiębiorców na każdym etapie ich działalności, pomagając unikać potencjalnych problemów prawnych i wspierając rozwój biznesu w zgodzie z prawem. Klientom biznesowym oferujemy unikatowej jakości usługi, zarówno przy rozwiązywaniu codziennych problemów związanych z działalnością gospodarczą, jak i przy obsłudze najbardziej skomplikowanych transakcji bądź sporów.

 

Wsparcie dla przedsiębiorców

 

Prawnik  jest kluczowym elementem w firmie. Praktyka życia gospodarczego pokazuje, że warto korzystać z fachowej pomocy prawnika przed podjęciem każdej decyzji o istotnym znaczeniu gospodarczym dla firmy. W szczególności dopełnienie tego obowiązku jest wskazane przed:

  • zawarciem umowy długoterminowej albo umowy nietypowej bądź umowy której przedmiot jest znacznej wartości,
  • rozwiązaniem z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia,
  • odmową uznania zgłoszonych roszczeń,
  • postępowaniami przed organami orzekającymi lub sądami,
  • zawiadomieniem organu powołanego do ścigania przestępstw o stwierdzeniu przestępstwa ściganego z urzędu lub na wniosek,
  • innymi sprawami skomplikowanymi pod względem prawnym, takimi jak zwolnienia grupowe, restrukturyzacja zadłużenia, czy też rozważanie przesłanek do ogłoszenia upadłości.

 

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług

 

Jesteśmy jedyną Kancelarią Prawną w Polsce, która może zapewnić swoim klientom także systematyczne i profesjonalne wsparcie medialne, między innymi dzięki stałej współpracy z Portalem Skarbiec.

Stale współpracujemy także z Instytutem Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym, będącym opiniotwórczą organizacją społeczną. Wspólnymi siłami docieramy do opinii społecznej z rzetelnymi i obiektywnymi informacjami na temat naszych klientów i ich problemów.

Zachęcamy do lektury dalszych informacji na temat Kancelarii  oraz na temat naszych specjalizacji.