Planowanie podatkowe

 

Planowanie podatkowe to działanie podejmowane w celu zminimalizowania obciążeń podatkowych. Planowanie może dotyczyć zarówno podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT), jak i podatku od towarów i usług (VAT). Planowanie podatkowe rekomenduje się przede wszystkim przedsiębiorcom, dla których uniknięcie nadmiernego obciążenia fiskalnego jest kluczowe dla funkcjonowania i rozwoju ich biznesu oraz dalszych inwestycji.

Wybór określonej metody planowania podatkowego zależy od konkretnych potrzeb, a rozwiązania oferowane przez Kancelarię Prawną Skarbiec są każdorazowo szyte na miarę.

Zatem myśląc o planowaniu podatkowym, należy pamiętać, iż:

  • jest to działanie legalne, bowiem w prawie polskim nie istnieje przepis, który nakazywałby aby spółka lub osoba płaciła najwyższy możliwy podatek. Dlatego też minimalizowanie obciążeń podatkowych w ramach obowiązujących przepisów jest praktyką jak najbardziej legalną. W ten sposób pieniądze zaoszczędzone na podatkach mogą zostać przeznaczone na rozwój spółki;
  • jest możliwe, zarówno w ramach struktur międzynarodowych, jak również w oparciu o rozwiązania dostępne w ramach lokalnego systemu prawnego oraz z wykorzystaniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

Planowanie podatkowe – dostępne metody

 

Warto zauważyć, że planowaniem podatkowym, przykładowo w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, jest już chociażby dokonanie wyboru pomiędzy opodatkowaniem na zasadach ogólnych a podatkiem zryczałtowanym. Podjęcie decyzji co do jednej bądź drugiej opcji jest całkowicie dozwolone. Tak samo dozwolony jest wybór innych, niekiedy bardziej skomplikowanych rozwiązań skierowanych zarówno do osób fizycznych, jak i prawnych.

Unikanie opodatkowania (czyli planowanie podatkowe) to jednak nie to samo, co uchylanie się od opodatkowania wskazane w art. 119a § 1 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.). Różnica jest zasadnicza: żeby uniknąć opodatkowania, szukamy takich rozwiązań w prawie, które pozwolą ustalić jak najniższą stawkę zobowiązania; uchylanie się natomiast polega na zaniechaniu płacenia podatków, mimo że zostały one zgodnie z prawem naliczone.

Metody legalnego planowania podatkowego oferowanego przez Kancelarię Prawną Skarbiec umożliwiają zastosowanie korzystnych form opodatkowania, zarówno w oparciu o przepisy krajowe, jak również z wykorzystaniem systemów prawnych innych państw. Proponowane rozwiązania umożliwiają minimalizację obciążeń podatkowych, jak również zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa i poufności prowadzonego biznesu.

Istnieje wiele metod, z których można wskazać dwie zasadnicze kategorie:

 

Oferta

 

Oferta Kancelarii Prawnej Skarbiec obejmuje wszystkie opisane rozwiązania, a także szyte na miarę konstrukcje dostosowane do potrzeb i sytuacji Klienta. Działamy z najwyższą starannością; w sposób szczególny dbamy o zachowanie najwyższych standardów poufności i bezpieczeństwa prowadzonych działań.

Aby otrzymać spersonalizowaną, indywidualną ofertę i umówić się na konsultacje, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z naszą Kancelarią.