Obywatelstwo ekonomiczne Republiki Dominiki

 

2018 r., drugi rok z rzędu Financial Times – PWM uznał program obejmujący obywatelstwo ekonomiczne Republiki Dominiki za najlepszy na świecie.

 

Dominika otrzymała najwyższe oceny w pięciu z siedmiu zmierzonych obszarów:

 • procedury bezpieczeństwa i weryfikacji (określone w raporcie jako badanie due diligence)
 • przystępności cenowej (minimalne nakłady inwestycyjne)
 • szybkości przyznawania paszportu (harmonogram obywatelstwa)
 • efektywności (łatwość przetwarzania)
 • liberalnych wymagań dotyczących podróży lub pobytu

 

Program obejmujący obywatelstwo ekonomiczne Republiki Dominiki

 

Program obywatelstwa ekonomicznego Dominiki jest jednym z najstarszych tego typu programów na świecie. Powołany do życia w 1993 r. i opisany w Konstytucji Dominiki w rozdziałach 8 i 101 oraz 20 poprawce ustawy o obywatelstwie, przyznaje uprawnionym osobom legalne i natychmiastowe obywatelstwo Wspólnoty Dominiki dzięki uzyskaniu Certyfikatu Naturalizacji.

Jak poinformował szef departamentu odpowiedzialnego za obsługę programu obywatelstwa ekonomicznego Dominiki p. Emmanuel Nanthan, w 2017 r. na Dominice zostało złożonych od 1500 do 2000 wniosków o drugi paszport. Liczby te są znacznie większe niż w pozostałych krajach regionu z podobnymi programami i stanowią blisko 40 % ogólnej liczby przyznanych obywatelstw ekonomicznych na Świecie.

 

Paszport Republiki Dominiki – główne korzyści

 

W Republice Dominiki paszport można uzyskać nawet w ciągu 4 miesięcy, w cenie najniższej w całym basenie Morza Karaibskiego. Nie ma przy tym konieczności stałego pobytu na Dominice i wystarczy podstawowa znajomość języka angielskiego.

Dodatkowo, w przeciwieństwie do innych programów obywatelstwa ekonomicznego na Karaibach, Dominika nie weryfikuje kandydatów pod względem kraju pochodzenia. Oznacza to, że uzyskanie paszportu Dominiki może być szczególnie interesujące dla osób pochodzących z Rosji czy krajów byłego Związku Radzieckiego oraz z państw azjatyckich i arabskich.

Paszport Dominiki jest rozpoznawalny na całym świecie. Obywatel ekonomiczny Dominiki, jest powszechnie uznawany przez wszystkie państwa – strony Organizacji Narodów Zjednoczonych. Republika Dominiki zapewnia bezwizowy ruch (lub wizy po przylocie) do 122 krajów na świecie w tym do całej Unii Europejskiej, Szwajcarii, Singapuru i Hongkongu (stan na listopad 2018 r.) Ponadto, obywatelstwo ekonomiczne Dominiki ułatwia uzyskanie wizy biznesowej lub pozwolenia na pobyt w wielu innych krajach, takich jak Kanada czy Australia.

Obywatel Dominiki może zamieszkać w którymkolwiek kraju należącym do Wspólnoty Karaibów i Wspólnego Rynku (CARICOM) w dowolnym czasie. Ponadto posiada specjalne przywileje i prawa w Wielkiej Brytanii oraz w niektórych innych krajach Wspólnoty Narodów.

Jakiekolwiek dochody uzyskiwane poza Dominiką przez obywatela tego kraju, nie podlegają opodatkowaniu na Dominice. Obywatele, którzy nie mieszkają na Dominice, są zwolnieni na Dominice z podatku od wszelkich dochodów zagranicznych, a także zysków kapitałowych oraz podatku od spadów i darowizn. Dominika zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z USA i CARICOM.

Dominika akceptuje także posiadanie podwójnego obywatelstwa. Pewne wyjątki dotyczą jedynie obywateli tych krajów, które zabraniają posiadania podwójnego obywatelstwa, jak np. Chiny, Dania, Niemcy, Indie, Singapur, Japonia i kilka innych. Jednak Rząd Dominiki nie informuje krajów trzecich o swoich nowych obywatelach.

Paszport Dominiki jest stosunkowo dobrze postrzegany w światowym systemie bankowym. Stanowi dobrą podstawę do ubiegania się o otwarcie rachunków bankowych w bankach na całym świecie – również w bankach prywatnych, cechujących się serwisem na najwyższym poziomie oraz bezpieczeństwem depozytów.

Obywatele Dominiki posiadają te same prawa, co osoby urodzone na wyspie, w tym prawo do głosowania w wyborach politycznych.

Paszport Dominiki jest ważny przez 10 lat (w przypadku dzieci poniżej 16 roku życia – 5 lat), a jego ważność może być przedłużona na całe życie. Obywatelstwo ekonomiczne republiki Dominiki jest nieodwoływalne w żadnych okolicznościach, a przedłużenie ważności paszportu odbywa się niemal automatycznie po uiszczeniu niewielkich opłat urzędowych.

Nawet jeśli z jakichś powodów program obywatelstwa ekonomicznego Dominiki zostanie kiedykolwiek zamknięty lub zawieszony, osoby, które uzyskały drugi paszport na mocy programu obywatelstwa ekonomicznego, zachowają uzyskany status prawny na Dominice. Co więcej, w celu przedłużenia ważności paszportu, nie ma konieczności posiadania stałego miejsca zamieszkania na Dominice.

Obywatele takich państw jak Rosja, Arabia Saudyjska, Afganistan, Irak, Korea Północna, Pakistan, Sao Tome, Somalia, Sudan, Turkmenistan, Uzbekistan lub Jemen, mają realne szanse na uzyskanie drugiego paszportu na Dominice. Rząd Dominiki trzyma się zasady, że „wydaje paszporty ludziom, a nie krajom. A w każdym kraju są dobrzy i źli ludzie, którzy chcą z niego wyjechać”.

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem paszportu republiki Dominiki, zapraszamy do kontaktu.

Porównanie ruchu bezwizowego dla poszczególnych jurysdykcji.

 

Zasady kwalifikacji kandydatów do programu obywatelstwa ekonomicznego Republiki Dominiki

 

Oprócz braku wymogu stałego pobytu na Dominice oraz dobrej znajomości języka angielskiego, do uzyskania paszportu Dominiki nie jest również wymagane doświadczenie biznesowe lub konkretne wykształcenie. Nie ma także obowiązkowej rozmowy kwalifikacyjnej, a o „drugi paszport” w tym kraju mogą się starać osoby powyżej 21 roku życia, bez względu na płeć. Proces uzyskiwania drugiego paszportu na Dominice jest całkowicie poufny, a nazwiska obywateli ekonomicznych są publikowane jedynie w lokalnej prasie, w celu zapobiegania działaniom korupcyjnym.

Zgodnie z lokalnymi przepisami, instytucje rządowe odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków muszą odpowiedzieć aplikantowi w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia wniosku. W praktyce jednak następuje to znacznie szybciej. W 2017 r. czas ten został skrócony do 45-60 dni.

O uzyskanie obywatelstwa ekonomicznego na Dominice można się starać na dwa sposoby:

 1. poprzez inwestycję w fundusz rządowy na zasadach donacji lub
 2. poprzez zakup nieruchomości.

 

Fundusz rządowy Republiki Dominiki

 

Fundusz rządowy Dominiki to instytucja, która finansuje projekty sektora publicznego i prywatnego w tym kraju, wspierając rozwój społeczny i gospodarczy Dominiki oraz bezpieczeństwo finansowe kraju. Inwestycje te obejmują m.in. renowację lokalnego szpitala, budowę nowych szkół, budowę narodowego stadionu sportowego czy promowanie przemysłu na Dominice, a także rozwój technologii informacyjnych, turystyki i rolnictwa.

Zakwalifikowanie się do programu obywatelstwa ekonomicznego w ramach inwestycji rządowych, wymaga od kandydata uiszczenia następujących opłat:

 • pojedynczy wnioskodawca – 100 tys. USD,
 • główny wnioskodawca i współmałżonek – 175 tys. USD,
 • główny wnioskodawca, małżonek i maksymalnie 2 dzieci w wieku poniżej 18 lat – 200 tys. USD,
 • dodatkowe osoby – 25 tys. USD każda.

 

Zakup nieruchomości

 

Aby uzyskać obywatelstwo ekonomiczne Dominiki w ramach inwestycji w nieruchomości, wnioskodawca musi kupić nieruchomość na Dominice za co najmniej 200 tys. USD oraz utrzymać prawo własności do niej przez co najmniej trzy lata.

 

Aby być uprawnionym do uzyskania obywatelstwa ekonomicznego Dominiki, główny wnioskodawca musi spełniać wszystkie następujące warunki:

 • posiadać legalne źródło dochodów,
 • legitymować się dokumentem o niekaralności,
 • posiadać zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
 • znać język angielski na poziomie podstawowym,
 • dokonać inwestycji w fundusz rządowy lub zakupić nieruchomość na Dominice,
 • złożyć list do ministra ds. obywatelstwa na Dominice, w którym zostanie wyjaśniony powód ubiegania się o paszport.

 

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku o uzyskanie paszportu Republiki Dominiki:

 • list referencyjny przygotowany wg określonych przez Rząd standardów i spełniający określone wymagania,
 • sprawozdanie finansowe za ostatni okres obrachunkowy,
 • wyciąg z konta bankowego,
 • oryginalny wyciąg z rejestru karnego,
 • osiem zdjęć paszportowych,
 • oryginalna lub poświadczona kopia świadectwa ślubu (jeśli dotyczy),
 • oryginalna lub poświadczona kopia świadectwa urodzenia,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • dowód opłaty za proces due diligence oraz proces wydawania paszportu,
 • zestawienie źródła dochodów,
 • życiorys,
 • informacje na temat prowadzonej dotąd działalności gospodarczej,
 • certyfikat medyczny potwierdzający stan zdrowia,
 • poświadczona kopia paszportu,
 • poświadczona kopia dowodu osobistego,
 • certyfikaty zawodowe i akademickie (jeśli dotyczy),
 • notarialnie poświadczony podpis,
 • potwierdzenie inwestycji w fundusz rządowy lub potwierdzenie zakupu nieruchomości na Dominice.

 

Obywatelstwo ekonomiczne Republiki Dominiki – informacje podstawowe

 

Nazwa oficjalna: Commonwealth of Dominica

Hymn państwowy: Isle of Beauty, Isle of Splendour

Lokalizacja: Karaiby

Stolica: Roseau

Data uzyskania niepodległości: 3 listopada 1978, wcześniej kolonia brytyjska

Głowa państwa: prezydent

Szef rządu: premier

Ustrój prawny: angielski common law

Waluta: dolar wschodniokaraibski

Klimat: tropikalny