Drugi paszport – obywatelstwo ekonomiczne

 

Obywatelstwo ekonomiczne kraju, którego drugi paszport jest szanowany i respektowany na całym świecie, wyeliminuje ryzyka polityczne i ekonomiczne oraz zagwarantuje Ci stabilność gospodarczą. Drugi paszport otworzy Ci również granice na całym świecie, zapewniając swobodę w prowadzeniu globalnych interesów oraz umożliwiając dostęp do zaplecza socjalnego czy edukacji na najwyższym światowym poziomie.

Chcesz rozpocząć nowe życie z dala od represyjnego systemu prawnego własnego państwa lub swobodnie prowadzić globalne interesy? Oczekujesz wolności przepływu kapitału, swobody podróżowania czy nieograniczonego dostępu do światowych rynków? A może po prostu szukasz przyjaznego miejsca do życia dla siebie i swojej rodziny?

Skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci uzyskać drugi paszport nawet w 4 miesiące.

 

Obywatelstwo ekonomiczne Republiki Dominiki

Drugi paszport – czym jest obywatelstwo ekonomiczne

Obywatelstwo ekonomiczne – znane również jako obywatelstwo w ramach programów inwestycyjnych (ang. Citizenship by Investment – CBI), to przede wszystkim proces prawny, który powinien być przeprowadzony za pośrednictwem kancelarii prawnej. W jego efekcie, dana osoba (przedsiębiorca, osoba fizyczna lub cała rodzina) nabywa drugie obywatelstwo lub stałe miejsce zamieszkania wybranego kraju, w zamian za określone inwestycje finansowe.

Rocznie ok. 5 tys. osób nabywa obywatelstwo ekonomiczne w krajach całego świata. Znakomita większość jednak koncentruje się w basenie Morza Karaibskiego. USA wydają rocznie około 1 tys. wiz EB-5 – wiz dla inwestorów, którzy zamierzają zainwestować w amerykańską gospodarkę.

 

Zalety obywatelstwa ekonomicznego

 

Uzyskanie drugiego paszportu dzięki renomowanemu programowi na rzecz obywatelstwa ekonomicznego, umożliwia przede wszystkim ogromną swobodę przemieszczania się oraz niezależność polityczną i gospodarczą. Przedsiębiorcy prowadzący globalne interesy mogą w ten sposób dywersyfikować swoje aktywności biznesowe bez obawy narażenia się na negatywne konsekwencje np. gwałtownych zmian politycznych, gospodarczych czy prawnych, takich jak międzypaństwowe konflikty gospodarcze i zbrojne czy sankcje ekonomiczne.

Obywatelstwo ekonomiczne innego państwa zapewnia również inwestorom dużą stabilność finansową oraz swobodę strategicznego planowania podatkowego. Dla osób fizycznych (a także ich rodzin) drugi paszport może być trampoliną do nowego lepszego życia w bezpiecznym, przyjaznym kraju z doskonale rozwiniętą infrastrukturą, zapleczem socjalnym i edukacyjnym.

 

Korzyści wynikające z „drugiego paszportu

 

Główne korzyści wynikające z posiadania „drugiego paszportu” to:

 • swoboda przemieszczania się po całym świecie (bezwizowy ruch z ponad 170 krajami na świecie),
 • zaświadczenie o niekaralności w danym państwie,
 • ochrona rządu nowego państwa wraz z pomocą konsularną poza jego granicami,
 • łatwość otwierania kont bankowych i zarządzania majątkiem,
 • bezpieczeństwo kapitałów, swoboda inwestowania, oszczędność podatkowa,
 • poprawa warunków życia dla aplikanta i jego rodziny np. poprzez zapewnienie lepszej jakości usług medycznych, edukacji czy bezpieczeństwa,
 • niekwestionowana wiarygodność biznesowa.

Porównanie ruchu bezwizowego dla poszczególnych jurysdykcji.

 

Wybór właściwej kancelarii prawnej

 

W procesie uzyskiwania obywatelstwa ekonomicznego niezwykle istotny jest wybór odpowiedniej kancelarii prawnej, która będzie reprezentować aplikanta przed rządem wybranej jurysdykcji. Należy to zrobić jeszcze przed wyborem konkretnego państwa, którego paszport chce się uzyskać. Kolejność jest o tyle ważna, że tylko profesjonalni doradcy będą mogli trafnie zidentyfikować szanse i zagrożenia jakie niesie ze sobą konkretny kierunek oraz dokonać wyboru na podstawie gruntownej analizy potrzeb i zrozumienia stawianych przez aplikanta celów.

Pod uwagę należy tu wziąć przede wszystkim takie czynniki, jak np. doświadczenie kancelarii, nawiązane i realne kontakty (najlepiej osobiste) w danej jurysdykcji, rekomendacje międzynarodowych stowarzyszeń i firm o podobnym profilu działalności czy pozycja na międzynarodowym rynku prawniczym. Ważna jest także gotowość do przyjmowania współodpowiedzialności za przebieg procesu oraz właściwy potencjał do prowadzenia spraw prawnych na miejscu. Nie wspominając już o takich oczywistych kwestiach, jak kompetencje doradcze np. w kwestiach inwestycji czy planowania finansowego.

Kancelaria Prawna Skarbiec współpracuje wyłącznie z licencjonowanymi biurami w krajach prowadzących programy obywatelstwa ekonomicznego. Od ponad 12 lat z powodzeniem pomagamy Klientom w uzyskaniu drugiego paszportu. O naszej wiarygodności świadczy tytuł status Global Law Expert Recommended Firm, nadany przez wiodący przewodnik o prawnikach na całym świecie oraz powiększające się grono naszych Klientów.

Doradzamy przede wszystkim przy wyborze konkretnego programu i konkretnej jurysdykcji. Każdy kraj i każdy program różni się bowiem od siebie na tyle, że tylko gruntowna analiza wszystkich elementów daje gwarancję realizacji celów. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu oraz osobistym kontaktom, możemy wyeliminować wszelkie pułapki, w jakie mogą wpaść aplikanci działający na własną rękę lub korzystający z usług nierzetelnych partnerów.

 

Oceniamy znacznie więcej elementów, niż tylko kryteria finansowe danego programu. Poza wysokością donacji czy inwestycji oraz stawką prowizji dla pośredników, ważne są dla nas również takie kwestie, jak:

 • czas trwania procesu – od chwili złożenia wniosku do momentu uzyskania drugiego paszportu,
 • konieczny czas uczestnictwa w programie bez konsekwencji utraty paszportu,
 • potrzeba (lub nie) osobistego stawiennictwa na rozmowie aplikacyjnej,
 • lista krajów gwarantujących aktualny ruch bezwizowy z wybraną jurysdykcją,
 • ograniczenia nie wymieniane zwykle w broszurach reklamowych, takie jak np. wykluczenia ze względu na pochodzenie,
 • liczba wydanych paszportów w ostatnim czasie na tle ilości złożonych wniosków,
 • status nieruchomości i możliwość ich ew. odsprzedaży dla inwestorów.

Reprezentujemy naszych Klientów podczas całego procesu, od momentu wyboru jurysdykcji aż do chwili otrzymania paszportu. Dzięki temu, że jesteśmy niezależną kancelarią, która nie ma bezpośrednich powiązań z lokalnymi dostawcami usług profesjonalnych, zapewniamy naszym Klientom lepszą pozycję w negocjacjach (np. z deweloperami) oraz umożliwiamy bezstronną weryfikację przebiegu procesu jak również podpisywanych umów czy dokumentów.

Global Law Experts Recommended Firm

 

Wybór właściwej jurysdykcji

 

W konsekwencji wyboru kancelarii prawnej, która będzie reprezentować aplikanta w procesie uzyskiwania drugiego paszportu, należy zdecydować się na właściwy dla każdego przypadku kierunek. W tym celu niezbędne jest porównanie systemów prawnych obowiązujących w wybranych krajach, aktualnej „jakości” paszportów czy weryfikacja listy wymogów jakie należy spełnić aby skutecznie złożyć wniosek. Ważne jest ustalenie, jak długo paszport konkretnego kraju zapewni wspominaną wyżej swobodę działania. Nie we wszystkich krajach okres ten jest taki sam i nie wszędzie ważność paszportu można stosunkowo łatwo i przy minimalnym nakładzie finansowym przedłużyć. Należy pamiętać także o tym, że zwykle wymagający proces weryfikacji kandydatów, gwarantuje największą „siłę” i „jakość” paszportu. Wnikliwa analiza prawna wniosków i aplikantów, prowadzone są bowiem w krajach, które dbają o dobre relacje międzypaństwowe. Zwłaszcza z krajami, z którymi mają zagwarantowany ruch bezwizowy.

Na świecie wiele krajów prowadzi programy obywatelstwa gospodarczego. Mają one na celu przyciągnięcie zagranicznych inwestorów, którym oferują wymierne korzyści wynikające z faktu posiadania tam drugiego paszportu. Jednak tylko niewiele państw oferuje obywatelstwo ekonomiczne bez konieczności fizycznego przeniesienia się na ich terytorium.

Kraje, które należy uznać za dobry wybór w procesie podejmowania decyzji o uzyskaniu drugiego paszportu, to – w zależności od stawianych celów – np. Saint Lucia, Antigua i Barbuda, Dominika, Grenada, Saint Kitts i Nevis oraz Malta i Cypr. Należy jednak pamiętać, że to kraje karaibskie oferują najstarsze i najbardziej elastyczne programy obywatelstwa ekonomicznego na świecie. Kierunek ten jest również jednym z pierwszych wyborów, jakich dokonują zamożni inwestorzy, myśląc o drugim paszporcie, ponieważ kierunki europejskie są na mapie obywatelstw ekonomicznych stosunkowo nowe i słabo rozpoznane. Dodatkowo, w krajach karaibskich, uzyskanie obywatelstwa ekonomicznego jest tańsze w porównaniu z krajami europejskimi i charakteryzuje się mniejszymi wymaganiami.

Potwierdzeniem tego faktu, jest opracowany przez ekspertów Financial Times raport, z którego wynika, że kraje karaibskie są niekwestionowanym liderem w nadawaniu obywatelstw ekonomicznych. Financial Times najwyższą ocenę przyznał Republice Dominiki, ale w czołówce znajdują się także takie państwa jak Saint Kitts i Nevis, Grenada czy Antigua i Barbuda, podczas gdy takie kraje jak Malta czy Cypr, wypadają stosunkowo niekorzystnie.

 

Republika Dominiki

 

Dominika jest jednym z tych krajów, które nie wykluczają kandydatów do uzyskania obywatelstwa ekonomicznego ze względu na kraj pochodzenia. Obywatele takich państw, jak Rosja, Arabia Saudyjska, Afganistan, Irak, Korea Północna, Pakistan, Sao Tome, Somalia, Sudan, Turkmenistan, Uzbekistan lub Jemen, mają realne szanse na uzyskanie drugiego paszportu na Dominice. Rząd Dominiki trzyma się zasady, że „wydaje paszporty ludziom, a nie krajom. A w każdym kraju są dobrzy i źli ludzie, którzy chcą z niego wyjechać”.

 

 

Saint Lucia

 

Cechą wyróżniającą program obywatelstwa ekonomicznego Saint Lucia na tle innych programów w regionie jest fakt, że liczba złożonych wniosków o drugi paszport jest ograniczona w tym kraju do 500 rocznie. To sprawia, że obywatele ekonomiczni Saint Lucia, stanowią swego rodzaju elitarną społeczność na wyspie.

Obywatelstwo ekonomiczne Saint Lucia – więcej informacji

 

Grenada

 

Dla wielu, najistotniejszą zaletą posiadania paszportu Grenady jest fakt, że program wizowy „E-2” podpisany pomiędzy Grenadą i USA, umożliwia obywatelom Grenady swobodną podróż i pobyt w Stanach Zjednoczonych oraz prowadzenie tam konkretnych aktywności biznesowych (ang. substantial business activity).

Dodatkowym, niewątpliwym atutem posiadania drugiego paszportu Grenady jest także możliwość dziedziczenia obywatelstwa ekonomicznego przez kolejne pokolenia.