Kancelaria Prawna, Radca Prawny, Prawnik

Kancelaria Prawna, Radca Prawny, Prawnik

2016-08-31

Data: 2009-06-18

Autor: Kancelaria Prawna Skarbiec

Podważanie ważności testamentu może już nastąpić na etapie postępowania o  stwierdzenie nabycia spadku.

Podważenie ważności testamentu własnoręcznego jest możliwe w wypadku, gdy testament został sporządzony:

  1. w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;
  2. pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;
  3. pod wpływem groźby.

Ponadto testament własnoręczny może zostać uznany za nieważny, gdy:

– został sfałszowany – w takim wypadku, w toku postępowania sądowego, zostanie powołany biegły grafolog,

którego zadaniem będzie porównanie próbek pisma zawartych w testamencie z próbkami  pisma spadkodawcy.

– jeżeli testament nie został opatrzony datą, a istnieją wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do

sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.

Warto pamiętać, iż na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można powoływać się po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie dziesięciu lat od otwarcia spadku.

Podważanie ważności testamentu może już nastąpić na etapie postępowania o  stwierdzenie nabycia spadku.